Denník N

Odpočet vlády Smeru 2012 – 2016 1. časť

1. BOD : Spoločenská stabilita a istota pre ľudí.

1. SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ

-Stabilná vládna moc môže byť len taká, ktorá má kvalifikované a praxou potvrdené schopnosti.

/U niektorých členoch vlády sú silné pochybnosti o ich odbornosti a kvalifikácii. viď. minister Richter, ktorý sám nevie, na akú tému diplomovú prácu robil/

– vrátiť ľuďom nádej, že žijú v spravodlivej a bezpečnej spoločnosti, kde sú občania nositeľom humánnych a demokratických princípov vládnutia a kde sa rešpektuje zákonnosť a zásady právneho štátu.

– Vytvorí podmienky na dôsledné rešpektovanie princípov právneho štátu,zabezpečovanie dodržiavania zákonov, upevňovania právnej istoty a boja proti organizovanej kriminalite.
/Ak občania neveria vo vymožiteľnosť práva, radšej sa nechcú súdiť, lebo sa boja, že by sa súdili roky, podania na GP sú zhodené zo stola, ako napr. pri kauze CT v Piešťanoch, tak tento bod si Smer nesplnil, nakoľko sa nedodržiavajú zásady právneho štátu/
-Vláda zabezpečí posilnenie súdržnosti spoločnosti ako základného predpokladu rastu kvality života ľudí. Program navrhuje orientáciu najmä na také hodnoty, ako je rodina, práca ako zdroj zabezpečenia prostriedkov pre život, starostlivosť o zdravie,  kvalita života starších ľudí, výchova detí, bývanie a sociálna politika.
/ Ak si tento bod vláda splnila, tak nechápem, že prečo ako občan necítim rast kvality života. Nerozumiem, prečo zdravotníctvo je v takom dezolátnom stave, prečo sa objavili kauzy ako CT        v Piešťanoch, či Teta Anka – kauza Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ak rast kvality starších ľudí zvýšením starobných dôchodkov o 1,90 Eur je to,  čo si Smer predstavoval, tak dajme tomu, že v tomto ohľade to splnil.  Možno dôchodcovia to vidia inak.
 Bývanie u mladých rodín je stále pálčivým problémom. Nájomné byty sa nestavajú. Škoda./
-Vláda vytvorí podmienky na ďalší rozvoj regiónov a na odstraňovanie rozdielov ich rozvoja najmä budovaním infraštruktúry, posilnením regiónov cez produkčné
investície, hospodárnym, účinným a účelným využívaním európskych fondov určených na odstraňovanie regionálnych rozdielov v zjednotenej Európe.
/Rozvoj regiónov a odstraňovanie rozdielov sa ani tejto jednofarebnej vláde nepodarilo. stále je to nedoriešená otázka, nakoľko chudobné regióny u nás už voláme „hladové doliny“. Preto toľko  pracujúcich dochádza za prácou do bratislavského kraja./

Teraz najčítanejšie