Denník N

OvS (odvaha v strachu), aby mal život dobrú chuť

Všimli ste si, že mnohé veľmi dobré veci vo svojom živote ste dosiahli vďaka tomu, že ste prekonali svoj strach? Keď sa pozriem spätne na moju minulosť, každá dobrá vec, na ktorej teraz stojí môj život, bola výsledkom prekonania môjho strachu. Niekedy ten strach bol skutočne veľký. Či už išlo o krušné chvíle počas mojich školských skúšok, od základného vzdelania po rigorózne skúšky, alebo o prekonanie strachu z verejného vystupovania a k odhodlaniu sa k neformálnym či oficiálnym prejavom, alebo o požiadanie o ruku moju budúcu manželku (dokonca dvakrát, o dobré veci je potreba neraz zabojovať :) ), o odprisahanie manželke lásky a vernosti na verejnosti počas nášho sobáša pred zrakmi našich rodín a priateľov, o početné pohovory do práce, o presťahovanie sa s celou rodinou na úplne nové miesto pôsobiska, o podstúpenie niektorých poúrazových chirurgických zákrokov a pod.

Pri mnohých z uvedených vecí som prežíval strach. Prekonanie týchto strachov prinieslo do môjho života veľa dobra – požehnanie v podobe vzdelania, dobrej práce, manželstva, detí a iných hmotných i nehmotných dobier. Nie do všetkých životných vecí som nabral odvahu, ale tam, kde bola skutočne potreba, vykročil som napriek strachu. Dosiaľ som však napríklad nenabral odvahu na paragliding, o ktorom som sa raz počas spoločnej prechádzky medzi rečou manželke vyslovil, že by som ho možno skúsil,  a ona mi takýto zážitok darovala na jedny Vianoce. Odvtedy si dávam veľmi dobrý pozor, čo mojej manželke rozprávam :). Chcem len poznamenať, že moja životná dráha nebola vydláždená na tom, že som prekonal a prekonávam všetky moje strachy podľa „Prišiel som, videl som a zvíťazil som!“, niektoré som však prekonal a som tomu rád.

Odvaha teda nie je neprítomnosť strachu, ale vykročenie na nejakú cestu a zotrvanie na nej aj napriek strachu. Teda odvaha sa môže prejaviť hlavne tam, kde je strach, či náš osobný, alebo strach spoločenstva. Strach spoločenstva preto, že niekomu totiž nejaká vec nemusí vyvolávať strach, avšak napr. u 99 % populácie daná vec vyvoláva veľký strach. Strach teda vnímam, že je to príležitosť pre odvahu. Akási prekážka, ktorú keď skrz odvahu prekonám, dosiahnem nejaké dobro.

O strachu a odvahe hovoria aj viaceré slovenské príslovia, napr.: „Kto sa neosmelí, ten nič veľkého nedokáže.“, „Kto sa neopúšťa, ani Boh ho neopustí.“, alebo „Koho had uštipne i húsenice sa bojí.“

Tiež som si v minulosti na túto tému vypísal pár výrokov známych osobností, o ktoré sa s Vami delím:

„Väčšina z nás má väčší potenciál, než aký v živote využijeme. To, čo nás zadržiava je nedostatok odvahy.“ (G. Chapman).

„Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.“ (A. S. Exupéry).

„Odvaha mieri ku hviezdam, strach k smrti.“ (Seneca).

„Všetko šťastie v živote závisí od odvahy a práce.“ (Seneca).

„Veľký strach sa dá zakryť odvahou.“ (M. Quist).

„Musíme neustále stavať hrádze odvahy proti záplave strachu.“ (M.L. King).

„Najmenej sa boja smrti tí, ktorých život má najväčšiu cenu.“ (I. Kant).

Áno, ľahko sa o týchto veciach píše, niekedy sme však v živote skutočne premožení strachom a na nazbieranie čo aj malej odvahy potrebujeme mnoho síl. Ak to však dokážeme a svoj strach skrz tú odvahu, ktorú máme práve po ruke (či jej máme veľa alebo málo) prekonáme, alebo lepšie povedané vykročíme vpred napriek strachu, určite budeme môcť pozorovať, že nás to posunie v živote vpred a možno z danej situácie aj strach postupne celkom zmizne.

V diele Rady skúseného diabla od C. S. Levisa sa v závere píše: „Odvaha nie je len jednou z cností. Odvaha je vlastne podobou každej cnosti v okamihu skúšky, čiže v okamihu najvyššej reality.“

Kto napriek uvedenému nevie nájsť v sebe dostatok odvahy, čo je napríklad niekedy (pravdivejšie často) aj môj prípad, môžem mu odporučiť oprieť sa o Božie slovo uvedené v Biblii. Práve tam je na mnohých miestach vyjadrené povzbudenie pre nás, aby sme boli odvážni a dôverovali Bohu v situáciách, ktoré prežívame, že On je s nami, neopustí nás a bude nám pomáhať. Uvediem aspoň niektoré, ktoré sú neraz povzbudením a posilnením práve mne:

„Strach totiž neznamená nič iné, než vzdať sa pomoci zdravého rozumu.“ (Múd 17,11 SEB).

„Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: ‚Abba, Otče.‘“ (Rim 8,15 SEB).

„Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? (Rim 8,31 SEB).

„Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2Tim 1,7SEB).

On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ (Iz 40,29-31 SEB).

„Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Joz 1,9 SEB).

A mohol by som tento blog celý zaspamovať stovkami obdobných povzbudení z Biblie, ktoré boli napísané pre nás. Nás všetkých, ktorí si uvedomujeme, že do svojho života potrebujeme viac odvahy, ako sú len naše vlastné vnútorné zdroje. Tej odvahy, ktorá nám pomôže stať sa tými, akými túžime byť, či už viac slobodnými, autentickými, dobrými, obetavými a pod., alebo tiež menej ustráchanými, menej nemastnými neslanými, menej tými čo hľadajú výhovorky a pod. Jednoducho tými s nadpisovou OvS (s odvahou v strachu), aby mal náš život dobrú chuť pre nás i našich blízkych. To zo srdca prajem Vám, ale i sebe.

Teraz najčítanejšie