Denník N

Nová stavebná legislatíva v štýle po nás potopa

Poslanecké novely stavebnej legislatívy z nás všetkých urobili umlčanú väčšinu a stvorili pár mocipánov. Veľmi dôležitú investičnú výstavbu, tak postavili do permanentného konfliktu s právami verejnosti a ochranou životného prostredia. Pričom zrýchliť povoľovanie stavieb sa dá aj bez likvidácie práv ostatných zúčastnených. Toto je tá najhoršia správa a je na mieste zvažovať podania na ústavný súd. Veľmi som zvedavý, ako tieto mizerné zákony opätovne zdeformujú už celkom kultivovaný svet developerov v Bratislave.

Blog je vyjadrením súkromného názoru autora a nie je oficiálnym stanoviskom ÚHP ani MF SR.

Parlament minulý týždeň schválil poslaneckú novelu k stavebným zákonom, vrátane zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tieto poslanecké novely zásadným spôsobom obmedzujú práva verejnosti pri povoľovaní stavieb, ale aj pri posudzovaní ich vplyvu na životné prostredie. Nová stavebná legislatíva stavia budovanie verejných investícii do permanentného konfliktu so záujmami verejnosti a ochranou životného prostredia, naviac z verejnosti urobili umlčanú väčšinu. Toto je tá najhoršia správa zo všetkých.

Tieto parlamentné počiny sú v evidentnom rozpore s európskymi princípmi hodnotenia vplyvov na životné prostredie. To je postavené na úplnom a včasnom zhromažďovaní a zverejňovaní informácií o činnostiach ovplyvňujúcich životné prostredie. Zmyslom zapojenie verejnosti do procesu posudzovania je dať možnosť jednotlivcom i spoločenstvám podieľať sa na konaní, ktoré sa dotýkajú ústavov chráneného práva na zdravé životné prostredie. Verejnosť ako taká, je užívateľom životného prostredia, ktoré má byť ovplyvnené účinkami posudzovanej činnosti.  Preto má mať verejnosť právo ešte pred vydaním takéhoto povolenia, poznať a reagovať na čo najúplnejšie informácie o predpokladaných  vplyvoch činnosti na životné prostredie.

Kvôli údajnému „zrýchleniu“ a „požiadavkám“ stavebného sektora vznikajú mimoriadne nekvalitné a škodlivé novely zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, výstavbe a územnom plánovaní či zákona o urýchlení výstavby diaľnic, ktoré vnášajú chaos a ignoranciu do posudzovania, povoľovania a financovania investícii.  Akoby cieľom tvorcov bolo ignorovanie verejnosti a ochrany životného prostredia, ignorovanie samospráv, v ktorej sa stavebná činnosť deje a potlačenie princípov hodnoty za peniaze.  Presúvať ekonomické hodnotenia projektov na koniec prípravnej fázy, keď už nie je efektívna možnosť zmien, zlučovať do jedného mega konania environmentálny, územný a stavebný proces, považovať mlčanie za vyjadrenie súhlasu a obmedziť práva verejnosti a samospráv je doslova likvidáciou zákonného a spravodlivého procesu stavebnej a environmentálnej legislatívy.

Nové stavebné zákony a ich novely však neušetria žiaden čas, situáciu len zhoršia a spôsobia, ako inak chaos. Hrozí reálne riziko vydávania nezákonných rozhodnutí, ktoré budú v rozpore s právom chránenými záujmami  a medzinárodnými zmluvami, čo bude viesť k rozsiahlym sporom a škodám na právach nás všetkých.

Myslím si, že je na mieste zvážiť podanie návrhu na ústavný súd na preskúmanie súladu týchto zákonov s ústavou a medzinárodnými zmluvami, vrátane návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých zákonov, taktiež aby boli vrátené novely týchto zákonov naspäť na prerokovanie Národnej rade SR.

Zrýchliť prípravu verejných investícii sa však dá, aj bez toho, aby sme obmedzovali práva verejnosti a bezočivo rezignovali na ochranu životného prostredia. Kľúčové je práve zvýšiť podrobnosť a posilniť dôraz na hodnotenie vplyvov na životné prostredie, ktoré bude zároveň aj územným konaním. V týchto častiach sa rozhoduje o tom kde bude stavba postavená, ako bude postavená a za akých podmienok či dodatočných opatrení. Práve dôraz na vyriešenie všetkých nedokonalostí a problémov v začiatku, nám dovolí byť omnoho rýchlejší neskôr, bez negatívneho dopadu na práva verejností, samospráv či ochrany životného prostredia.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Mišovič

Analytik ÚHP, odborný konzultant v oblasti verejných investícií, dopravy a zmluvnej agendy FIDIC