Denník N

SsSaS (skutky sú silnejšie ako slová), aby mal život dobrú chuť

Dnešný svet je plný slov. Čo samozrejme nie je problém. Problém je, že je plný jalových slov. Zoberme si napr. takú politickú scénu. Slová, slová a slová, neraz bez prináležiacich skutkov, skutkov a ešte raz skutkov. Mnohí sa v nedávnej minulosti prezentovali rôznymi plánmi a návrhmi, ktoré nikdy neboli zrealizované, dokonca môžeme pochybovať, či ich pôvodcovia ich vôbec niekedy chceli uskutočniť, alebo boli len akýmsi zviditeľnením ich „geniality“. Iní zase kritizujú všetko, skutočne všetko, či je to dobré alebo zlé. Ďalší sú generálmi po vojne, a poskytujú množstvo argumentov, ako by sa veci dali v danom čase robiť lepšie. Skutočne málo, veľmi málo ľudí na verejnej scéne podopiera svoje slová adekvátnymi skutkami. Latinská múdrosť nás však poučuje: Skutky sú silnejšie ako slová“.

Táto múdrosť je z iného uhla pohľadu predložená i v Biblii v Liste apoštola Jakuba: „Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie: ‚Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa‘, no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. Ale niekto povie: ‚Ty máš vieru, ja mám skutky.‘ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov.“ (Jk 2,14-18 SEB).

Skutočne, čo osožia naše slová, ak k nim nepridáme náležité skutky? Napr. môžeme hovoriť našim deťom, že ich máme radi koľko len chceme, ak si však na ne nenájdeme čas, počas ktorého im venujeme pozornosť, objatie, úsmev, rozhovor, povzbudenie a pod., tieto naše slová strácajú váhu. A môžu sa stať až také ľahké, že zo sŕdc našich detí celkom odletia.

Alebo, poďme sa tí z nás, ktorí sú veriaci v Ježiša, pozrieť aj na oblasť našej viery. Slová sú v tejto oblasti otvorením dverí do domu viery. Skutky sú však našimi krokmi, ktorými do tohto domu aj vstúpime. Mnohí ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanskej viere majú rozbité svoje vzťahy s inými. Kresťanská viera je však založená na láske k ľuďom, ako to jasne podáva apoštol Pavol: Lebo celý Zákon sa napĺňa v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Ga 5,14 SEB). K týmto slovám apoštola Pavla apoštol Ján pridáva: Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. (1Jn 4,20 SEB). Teda to, že som kresťan – Ježišov nasledovník musí byť vidieť z môjho vzťahu k iným ľuďom. Jasné, že žitie vzťahov je neraz náročné a konflikty neobídu nikoho, avšak ako kresťan určite nebudem, resp. nemal by som chcieť v konfliktoch dávať druhým nejaké podpásovky, ponižovať ich, haniť ich dôstojnosť a pod., ale naopak, konflikt by som sa mal snažiť v rámci svojich možností vyriešiť konštruktívne. Teda viera a láska k Bohu musí byť u kresťanov viditeľná predovšetkým zo skutkov k iným ľuďom.

To nadpisové SsSaS (skutky sú silnejšie ako slová) v inej podobe vyjadruje tiež táto latinská múdrosť: Účinnejšie sú príklady ako slová, slová povzbudzujú, príklady priťahujú.Túto príťažlivosť prajem Vám i sebe, aby naše životy mali dobrú chuť. A pre našich súčasných či budúcich lídrov by som pridal jeden citát, ktorý som si poznačil pred viacerými rokmi, jeho zdroj si však nepamätám Lídri realizujú sny stálosťou v práci, nie oslnivými slovami či gestami. Práve takýchto lídrov naše Slovensko potrebovalo, potrebuje a bude vždy potrebovať.

Teraz najčítanejšie