Denník N

Ako písať volebné programy, ktoré podporujú práva spotrebiteľov (návod)

Zvolebnieva sa – to veľmi jednoducho povedané znamená, že politické strany sa čoraz viac venujú nastavovaniu priorít a príprave predvolebného programu. Každý volič je okrem občana aj spotrebiteľ a veľmi dôkladne zvažuje, aké služby a produkty si kúpi za svoje zarobené, našetrené, zdedené alebo inak získané peniaze. Slovensko ako trhová ekonomika stojí na princípe, že práve konkurenčné prostredie, v ktorom sa veľa rôznych firiem uchádza o peniaze občanov, teda spotrebiteľov, podnecuje lepšie, kvalitnejšie a inovatívnejšie možnosti.

Nežijeme vo vákuu, trh je sám o sebe nedokonalý a práve preto ho štát, Európska únia a iné medzinárodné organizácie regulujú, aby zabezpečili, že konkurenčné prostredie neexistuje len na papieri. Pri absencii regulácií by totiž dochádzalo napríklad k hlbokej informačnej asymetrii, banky by nemali dostatok kapitálu a krachovali, firmy by vytvárali kartelové dohody alebo by sa trh krivil cez nadmerné fúzie a akvizície, čím by vznikali oligopoly aj v oblastiach, kde to nie je nevyhnutné. Okrem zákazov a príkazov však štát môže aj motivovať podnikateľov k inováciám a kvalitnejším produktom pre spotrebiteľov podpornými mäkšími nástrojmi, napr. správnym nastavením daňového systému.

V inštitúte sme teda presvedčení, že regulácie sú nevyhnutné na zabezpečenie férového trhu, ktorý spotrebiteľom prináša kvalitnejšie produkty a chráni ich práva a záujmy. Na druhej strane však vystríhame pred opačným extrémom, a to nadmernou reguláciou, keď štát v snahe predísť nechceným javom uvalí na trh príliš prísne pravidlá, ktoré ho v konečnom dôsledku zabrzdia a spotrebiteľov oberú o možnosti.

Práve pred voľbami sa budú strany predbiehať v tom, kto ponúkne lepšie znejúce riešenie. Čo znie lepšie však ešte v praxi nemusí lepšie fungovať. V inštitúte preto prichádzame s tromi radami, ktorých by sa strany pri príprave programov mali držať, aby posilnili práva spotrebiteľov a spotrebiteliek na Slovensku:

1. Diferencovaný a uvážený prístup ku všetkému
Regulácia nových a inovatívnych produktov by sa mala riadiť tromi hlavnými princípmi:

  • Rovnaké riziko, rovnaká regulácia – miera regulácie toho-ktorého produktu sa nemá odvíjať od jeho povrchného typu/názvu, ale proporčne od miery rizika (bezpečnostného, zdravotného, finančného či systémového), ktoré voči spotrebiteľom a spoločnosti predstavuje.
  • Primerané a cielené – štátne zdroje (ľudské, finančné, atď.) sú obmedzené, a preto je regulačné ťaženie potrebné zamerať na tie oblasti, kde sú riziká a príležitosti najnaliehavejšie alebo najakútnejšie.
  • Agilné a flexibilné – zákony by sa mali vedieť prispôsobovať vyvíjajúcim sa produktom a trhom. Pripravované zákony by mali poskytovať jasný a zrozumiteľný rámec, ktorý sa musí vedieť promptne prispôsobiť vývoju na trhu.


2. Aktívnejší hlas na európskej úrovni
V dnešnej dobe sa čoraz viac legislatívy, aj v oblasti ochrany spotrebiteľov, pripravuje na európskej úrovni. Takýto postup prináša spotrebiteľom niekoľko výhod – EÚ sa ako tretia najväčšia ekonomika sveta nachádza vo výhodnejšej a silnejšej vyjednávacej pozícii, čo jej umožňuje určovať globálne trendy v oblasti ochrany spotrebiteľov. Čo škodí spoločnému postupu štátov EÚ je na Slovensku zaužívaný gold-plating, teda presadzovanie ‚riešení‘, ktoré idú nad rámec európskej legislatívy, poprípade kvôli európskej legislatíve ani nie sú možné. Strany by už vo svojich programoch mali dbať na výmenu pozlátka za presadzovanie riadnej, včasnej a úplnej implementácie európskych smerníc a nariadení.

To, že si nemôžeme robiť, čo sa nám zachce, však neznamená, že hlas Slovenska je slabší – namiesto strašenia pred diktátom Bruselu sa zamerajme na riadnu účasť v konzultačných a rozhodovacích procesoch, či už v Rade Európskej únie, Európskej komisii alebo Európskom parlamente. Nastavme si jasné priority, lobujme za ne a podporujme mimovládny sektor a expertov, aby sa rovnako nebáli aktívne zapájať do pripomienkovacích procesov. Dosiahneme tak o dosť viac než kombináciou pasivity pri rozhodovaní a gold-platingu v momente, keď je o všetkom dôležitom rozhodnuté. Miesto za stolom máme, ostáva ho len naplno využiť.


3. Menej je niekedy viac
Strany by sa mali zamyslieť, ako u spotrebiteľov budovať odolnosť.
Pred zákazmi alebo nadmerným obmedzovaním nových produktov a služieb v inštitúte podporujeme hlavne ochranu pred zavádzaním, podvodmi a prísne požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie. Každá nová regulácia zároveň musí byť schopná preukázať merateľné a vyčísliteľné benefity pre spotrebiteľov a ekonomiku ako takú.

K správnym rozhodnutiam štát môže dospieť len ak do ich prípravy zapojí všetkých. Je nevyhnutné, aby najmä pri kľúčových otázkach prebehla poriadna diskusia s odborníkmi, odborníčkami, spotrebiteľskými organizáciami, zástupcami a zástupkyňami tretieho sektora, ale aj s priemyslom – s praxou. Na druhej strane, tieto konzultácie sa nemôžu ťahať donekonečna a štát musí byť schopný prijať rozhodnutie a riadiť sa ním. Nemôžeme sa dostávať do začarovaného kruhu, v ktorom sa roky nevieme posunúť vpred a na konci dňa neurobíme nič. Preto menej (ale kvalitnejšie) je niekedy viac.

Celý návod je k dispozícii na https://modernyspotrebitel.sk/wp-content/uploads/2023/05/Navod-pre-politicke-strany.pdf.

Teraz najčítanejšie

Inštitút moderného spotrebiteľa

V Inštitúte moderného spotrebiteľa od roku 2018 presadzujeme záujmy spotrebiteľov žijúcich v modernej dobe, vzdelávame a podieľame sa na tvorbe politík, ktoré pomáhajú zlepšiť spotrebiteľské prostredie.

Tento blog je platený.