Denník N

Prečo je dôležité nosiť do niektorých povolaní predpísané pracovné odevy?

pracovne-odevy

Súčasné právne predpisy obsahujú komplexnú úpravu ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP), medzi ktoré patria aj pracovné odevy, pracovná obuv a iné zákonom ustanovené bezpečnostné prvky. Nosenie týchto kúskov je taxatívne predpísané v príslušných právnych predpisoch pre mnohé profesie a jeho základným účelom je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V čom sa však kvalitná pracovná obuv odlišuje od bežných topánok? 

Zamestnávatelia majú zo zákona povinnosť dodržiavať ustanovenia právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a oboznámiť o týchto povinnostiach aj svojich zamestnancov, ako aj zabezpečiť podmienky ich dodržiavania. Medzi týmito pravidlami možno nájsť aj používanie OOPP pri výkone pracovných povinností na niektorých zákonom ustanovených pracoviskách. Pracovná obuv sa od tej bežnej odlišuje v mnohých aspektoch počnúc spôsobom výroby, použitými materiálmi, ako aj prítomnosťou predpísaných bezpečnostných prvkov. Pracovní obuv je okrem toho ideálne prispôsobená tomu, aby ju mohli pracovníci používať v náročných pracovných podmienkach so zachovaním pocitu bezpečia, pohodlia a požadovanej ochrany.

TIP: 

Praktické tipy, ako si vyberať obuv do práce, nájdete aj na webovej stránke Odevpracovne.sk, kde je okrem toho pripravená široká ponuka špecializovaných produktov spolu s profesionálnym poradenstvom. Špeciálnu pracovnú obuv do kancelárií aj do náročných pracovných podmienok nájdu záujemcovia aj v eshope Monterkovo.cz, kde sa tiež môžu poradiť pri výbere jednotlivých kúskov a ochranných komponentov so skúseným a vyškoleným personálom.

munkabakancsok

Pracovné odevy ako nevyhnutná súčasť OOPP

Pracovné oblečenie a jeho používanie je rovnako predpísané príslušnou legislatívou a nevyhnutnou súčasťou bežného života v mnohých profesiách. Porušenie týchto právnych predpisov je v praxi sankcionované pomerne vysokými pokutami, pričom tresty môže postihnúť tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov podľa toho, k akému porušeniu zákona v danom prípade došlo. Pracovné odevy plnia dôležitú úlohu pri bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku. Zákon pritom často predpisuje spolu s nimi aj nosenie rôznych ochranných doplnkov, ako sú prilby, respirátory, ochranné kombinézy, reflexné odevy a mnohé ďalšie bezpečnostné komponenty. Aj tu však platí, že pracovné odevy sa vyrábajú špeciálnymi pracovnými postupmi a často sú zhotovené z iných, ako bežných materiálov poskytujúcich potrebnú pevnosť, pružnosť, odolnosť, ochranu a bezpečnosť, a to podľa toho, v akej profesii majú byť používané.

TIP: 

Kvalitné pracovné odevy, pršiplášte, bundy, mikiny, opasky aj brašne, plášte, zástery, tričká, tielka, nohavice a ďalšie časti oblečenia, ako aj mnohé bezpečnostné prvky nájdete aj online priestoroch internetového obchodu Workie.sk. 


Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie