Denník N

Prečo si Slováci viac cenia majetok ako vlastné zdravie?

V oblasti finančných služieb pracujem už viac ako dve dekády. V posledných mesiacoch som narazil na dva nezávislé prieskumy z renomovaných agentúr, ktoré ponúkli celkom prekvapivý (no exaktný) obraz o našej krajine.

Podľa typu a počtu uzatvorených poistných zmlúv vyplýva, že Slováci a Slovenky si viac cenia svoj majetok ako vlastné zdravie. Prečo je tomu tak? Existuje niekoľko možných príčin.

Najpopulárnejším športom na Slovensku nie je hokej, ale ignorácia rizika

Podľa zákona majú mať všetky vozidlá na Slovensku uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Vďaka PZP má vinník istotu, že poisťovňa zaplatí za škodu, ktorú spôsobil. Poškodený má zase istotu, že mu poisťovňa uhradí opravu jeho vozidla. Na Slovensku je evidovaných viac ako 3,3 milióna vozidiel. Viac ako štvrť milióna áut však jazdí bez PZP. Porušovať zákon a ignorovať riziko je našou obľúbenou disciplínou.

A teraz sa pozrime na typy poistenia, ktoré nie sú zo zákona povinné. Teda tie, kde človek dobrovoľne platí poistnú ochranu svojho zdravia či majetku.

Medzi najvyužívanejšie typy poistných zmlúv na Slovensku patrí poistenie domácnosti. Tento typ má uzavretý viac než polovica Slovákov (podľa prieskumu je to 51 %).

Štyria z desiatich Slovákov o uzatvorení poistenia domácnosti v budúcnosti vôbec neuvažujú.

V rebríčku najčastejšie uzatvorených dobrovoľných poistení je na druhom mieste poistenie nehnuteľnosti. To si platí 48 % Slovákov.

Životné poistenie, ktoré predstavuje finančnú ochranu rodiny v prípade úmrtia, invalidity či trvalých následkov úrazu, je až na treťom mieste. Má ho uzatvorené 42 % Slovákov.

Zlá životospráva ukrýva zlú prognózu

Medzi najčastejšie príčiny úmrtia na Slovensku patria choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Všetky tieto ochorenia reflektujú predovšetkým nezdravý spôsob života v našej krajine. K hlavným a veľmi rozšíreným neduhom Slovákov patrí nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie a zlé stravovanie. V počte úmrtí na rakovinu hrubého čreva nám patrí smutné prvenstvo spomedzi európskych krajín.

Na Slovensku zomiera značná časť ľudí ešte v produktívnom veku. Zväčša po sebe zanechajú nesplatené finančné záväzky (napr. hypotéku, pôžičky). Tie po smrti živiteľa ostávajú na ramenách pozostalých členov rodiny – napríklad na manželke a deťoch. Finančné plnenie zo životnej poistky im môže pomôcť tieto záväzky splatiť alebo aspoň minimálne získať reakčný čas na ďalšie kroky. Rovnako môže zabrániť tomu najhoršiemu scenáru, aby rodina prišla o strechu nad hlavou. Šesť z desiatich Slovákov však životné poistenie ignoruje.

Prečo poisťujeme viac majetok ako zdravie?

Slovensko patrí v rámci 27 krajín Európskej únie k tým, kde je jeden z najvyšších podielov ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť. Podľa štatistík Eurostat-u na Slovensku žije vo vlastnom až 90 % ľudí. Toto vysoké číslo zrkadlí fakt, že po páde komunizmu si valná časť obyvateľov, ktorí žijú v mestách, odkúpila družstevné byty do súkromného vlastníctva. Obyvatelia v menších obciach a dedinách zase žijú v niekoľko generačných domoch, ktorých vlastníctvo sa dedí. V podnájme žije menej ako 10 % Slovákov, pričom toto číslo býva v európskych krajinách spravidla vyššie (až niekde na úrovni 20-30 %).

Časť ľudí využila ku kúpe vlastného domu či bytu hypotekárny úver. Poistenie nehnuteľnosti je jednou z podmienok, ktoré banka k hypotéke vyžaduje. Poistenie domácnosti sa teší značnej obľube kvôli jeho cenovej dostupnosti a jednoduchej zrozumiteľnosti. Ako poistník zaplatíte stanovenú sumu, čím ochránite všetok majetok, čo doma máte.

Pri rizikovom životnom poistení je to už náročnejšie. Vysvetliť bežnému človeku doplnkové poistenie invalidity nad 40 % s jednorazovým plnením s klesajúcou poistnou sumou nie je také ľahké. 37 % Slovákov má o životnom poistení nízke povedomie. Štvrtina obyvateľov uvádza, že ho ani nepotrebuje. Medzi najčastejšie dôvody, ktoré odrádzajú od uzavretia životného poistenia patrí strach z ďalšieho finančného záväzku a neznalosť samotného poistného produktu.

Povaha životného poistenie je zároveň trochu abstraktná. Klient si nekúpi niečo hmatateľné, čo si doma položí na poličku a prinesie mu to radosť. Pri poistení si kupujte garanciu budúcej platby. Navyše, ak prežijete šťastný život, nemusí k platbe nikdy dôjsť.

V neposlednom rade je tu aj istý psychologický moment. Slováci sa začnú o svoje zdravie starať zväčša vtedy, keď už je neskoro. Kým vládzeme pracovať a zarábať, poistenie považujeme za zbytočne vyhodené peniaze.

Z pozície dlhoročnej praxe v oblasti finančného zabezpečenie môžem odporúčať, že by to mala byť práve ochrana vlastného zdravia, ktorá zasluhuje našu prvoradú pozornosť.

Zdroj údajov: ŠÚ SR, prieskum Nielsen Admosphere Slovakia, prieskum platformy Moneyhoon a Mindworx

Teraz najčítanejšie

Igor Čečko

  Ing. Igor Čečko, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Finanzpartner, a.s.   Koncom roka 1998 sa prvýkrát zoznámil s príležitosťou poskytovania finančných služieb a vo februári 1999 sa zúčastnil štartovacieho seminára, kde si osvojil informácie o možnostiach sprostredkovania finančných služieb. V tom čase končil štúdium na Ekonomickej fakulte – odbor – bankovníctvo, poisťovníctvo, financie a investovanie a vykonaním štátnej záverečnej skúšky štúdium aj úspešne ukončil v roku 2000. Napísal a úspešne obhájil diplomovú prácu na tému „Hypotekárne bankovníctvo na Slovensku a v Európe“.  Už počas štúdia sa intenzívne zaujímal o finančné služby a ich poskytovanie, v ktorých videl jedinečnú a spravodlivú príležitosť na vybudovanie úspešnej kariéry. V roku 1999 začal na pozícii (bežného) obchodníka, kedy jeho úlohou bolo vyhľadávať, získavať klientov a nastaviť pre klientov správne finančné plány. Po kariére obchodníka a manažéra v priamom predaji a networkingu,  následne v roku 2008 riadil pobočku retailovej banky a dosahoval nadpriemerné výsledky v primárnych obchodných ukazovateľoch aj vďaka vybudovaniu vzťahov s externými partnermi. V externom obchode vycítil príležitosť pre nastavenia vlastného a nezávislého obchodného modelu a v roku 2009 jeho vízia služby pre klienta sa stretla s pochopením a víziou služby pre spolupracovníka aj u zakladateľa spoločnosti Finanzpartner, JUDr. Eduarda Nagy. Začali tak mimoriadne úspešne vytvárať nadštandardnú obchodnú príležitosť, budovať tím skúsených lídrov a s ambíciou a spoločnými silami vybudovať dlhodobo najúspešnejšiu spoločnosť v poskytovaní odborných finančných služieb na Slovensku. Je členom odbornej poroty súťaže Zlatá minca. Zlatá minca je nezávislá a transparentná súťaž finančných produktov, ktorá sa na Slovensku koná od roku 2005. V roku 2017 sa mu dostalo prestížneho ocenenia uvedením do Oxfordskej encyklopédie osobností Slovenskej a Českej republiky. Jeho posolstvom sa stalo spojenie 3 činností, ktoré sú v riadení a motivácií najdôležitejšie. Vzdelávať, inšpirovať a zlepšovať.