Denník N

Finančné vzdelávanie Aflatoun v školách: Každá minca má dve strany…

Program Aflatoun je určený pre deti od raného detstva až po dospelosť. Jeho misiou je zabezpečiť pre všetky deti a mladých ľudí, najmä pre najzraniteľnejšie skupiny, prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a finančnému vzdelávaniu, v centre ktorého je dieťa.

V materskej škole Raslavice uskutočňujeme aktivity programu Aflatoun od roku 2019 – tento školský rok je preto už náš štvrtý. Ako učiteľka triedy Mravčekov pracujem s deťmi, ktoré s aflatounskými aktivitami prichádzajú do kontaktu prvýkrát, no sú u nás aj deti, ktoré ich absolvujú po tretíkrát!

Pandemické roky nám trochu skomplikovali náš pôvodný plán zrealizovať všetky aktivity z metodiky Aflatot počas jedného školského roka. Tento cieľ sa nám zatiaľ nepodarilo naplniť ani raz, ale veríme, že to tento školský rok konečne vyjde. Vďaka niekoľkoročnej implementácii programu v našej škôlke a mnohým našim vyškoleným učiteľkám či asistentkám vedia o aflatounskych aktivitách aj rodičia detí z našej materskej školy. Je pre nás veľmi zaujímavé sledovať, ako sa sociálna gramotnosť prejavuje v sociálnych vrstvách a aký má sociálny status rodiny vplyv na jej finančnú gramotnosť.

Ak si hovoríte, že toto všetko je len krásna teória, ale kde sú konkrétne príklady dopadu týchto aktivít – čítajte ďalej. Rada sa podelím o moje zážitky s programom Aflatoun a ich vplyvom nielen na finančné, ale aj sociálne zručnosti.

Deti som oboznámila s tým, že marec je mesiacom knihy. Preto si mohli do materskej školy z domu priniesť svoju najobľúbenejšiu knihu, z ktorej sme si mali popoludní čítať. Na druhý deň ráno priniesla Dorka dve knihy. Zvedavo som sa jej spýtala, či sa nevedela rozhodnúť pre jednu z nich. Bez váhania mi odpovedala, že vedela, ale jej spolužiak Adamko jej prezradil, že oni doma knihy nemajú, tak priniesla jednu aj pre neho. Mamka vo dverách s úsmevom na tvári potvrdila, že o tom vie a veľmi sa teší z Dorkinho rozhodnutia.

Pred školským výletom do ZOO v Spišskej Novej Vsi s deťmi a rodičmi z MRK som poprosila rodičov, aby upozornili svoje deti, že im nebudú kupovať všetko, čo uvidia. Navrhla som im, nech deti nechajú poprezerať si tovar a porozmýšľať, aký suvenír alebo aké jedlo by si radi kúpili – avšak iba jedno. Počas prechádzky záhradou som zrazu zbadala, ako jedna skupinka už sedí pri stolíkoch a obeduje; jeden z chlapcov odmietal zjesť to, čo si vybral. Mama mu počas jeho protestovania vysvetľovala, či počul, čo povedala pani učiteľka – ak si vybral jedno jedlo, druhé už nedostane, lebo je to zbytočné míňanie peňazí. A čuduj sa svete… chlapec si trocha zahundral, ale jedlo, ktoré si samostatne vybral, napokon zjedol, a čo je hlavné – jeho mama sa nedala prehovoriť, aby mu kúpila niečo iné.

Program Aflatoun je určený pre všetky deti bez ohľadu na ich pôvod. Cieľom aktivít, ktoré v rámci programu realizujeme, nie je len vzdelávať deti a rodičov v oblasti sociálnej a finančnej gramotnosti. Je to predovšetkým snaha podporiť skutočné pochopenie toho, čo je sociálna rovnosť, inklúzia, rovnosť práv a príležitostí všetkých ľudí bez rozdielu tak, aby celá komunita, ktorá je zapojená do aktivít programu Aflatoun reálne žila v súlade s týmito hodnotami.

Gabriela Hanisek Salová, MŠ Raslavice

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Teraz najčítanejšie