Denník N

Mestá na úrovni 21. storočia

Ochrana miest pre oddych ľudí a všeobecne téma kvalitného života v mestách na úrovni 21. storočia je jednou z najdôležitejších tém, ktorým sa na Slovensku venuje veľmi málo. Rozhodol som sa preto predstaviť desať bodov, ktoré by mohli zlepšiť každodenný život v mestách. Lebo developeri, odpad, znečistené ovzdušie sú veci, ktoré reálne vplývajú na náš život a zdravie. je už načase, aby Ministerstvo životného prostredia SR nebolo len prevodovou pákou pre pokútne čerpanie eurofondov či predaj tzv. teplého vzduch (SNS) ale skutočne začali riešiť problémy bežných ľudí, obcí a miest. Namiesto zatuchnutej inštitúcie musí byť lídrom zmien v 21. storočí. Ak dostanem možnosť, chcel by som pomôcť na začiatok pri týchto zmenách:

 • Podpora alternatívnej dopravy v mestách (bicykle, verejná doprava) a výrazne zlepšenie postavenia chodcov v meste (celoštátny fond pre budovanie bezbariérových priechodov, chodníkov, vstupov do starých budov);

 • Zriadenie špecializovanej vysoko profesionalizovanej enviropolície s vybavením a technikou na úrovni 21. storočia (pre rýchlejšie vyšetrenie porušovania zákona);

 • Posilnenie zákonných právomocí inšpektorov verejného poriadku a občianskych hliadok samospráv (pre výrazne posilnenie kontroly čistoty v mestách a obciach);

 • Za opakované znečisťovanie životného prostredia zákaz prevádzky/činnosti na 5 rokov (napr. vypúšťanie odpadu do Malého Dunaja Slovnaftom);

 • Posilnenie inštitútu obecných chránených území pre výraznú ochranu územia pre rekreáciu obyvateľov v zázemí miest a obcí (špecifický štatút napr. Železnej studienky a lesoparku v Bratislave);

 • Možnosť zvrátiť zmeny územného plánu prijaté v rozpore so zákonom (medializovaný prípad Chorvátskeho Grobu);

 • Zrýchliť možnosti búrania nelegálnych stavieb v chránených územiach (kauza hausbótov v Jarovskom ramene);

 • Pri procese zmeny územného plánu možnosť vypísať záväzné miestne referendum s min. Účasťou 20% a výrazne rozšírenie možností miestneho referenda (už žiadne obrovské developerské projekty v rozpore s verejným záujmom);

 • Zlúčenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia a bývalých obvodných úradov životného prostredia a posilnenie ich činnosti (súčasný stav nedáva týmto inštitúciám nezávislosť);

 • Výrazné posilnenie právomocí obcí v procese EIA (tzv. zásadné slovo obce, ktorej sa navrhovaná developerská či iná činnosť priamo týka).

  www.drotovan.sk

  www.facebook.com/michal.drotovan

  foto: autor

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Michal Drotován

Aktívny občan, dlhoročný bloger, celoživotný študent, bežec. Zástanca miest pre ľudí. Viac na www.drotovan.sk