Denník N

Pracovné odevy ako osobné ochranné pracovné prostriedky

ochranné rukavice prilba respirátor

Zákon ukladá zamestnávateľom a zamestnancom v niektorých profesiách používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).

Medzi nimi sú aj špeciálne pracovné odevy, pracovné nohavice, pracovná obuv a iné bezpečnostné prvky, ktorých hlavným cieľom je zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Používanie OOPP je bližšie špecifikované v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri používaní OOPP

Spomínané nariadenie vlády v ustanovení § 1 uvádza, že osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Tento právny predpis zároveň obsahuje tzv. negatívnu definíciu OOPP a označuje v nej, čo za tieto prostriedky nepovažuje.

Osobným ochranný pracovným prostriedkom nie sú: 

 • bežný pracovný odev, uniforma a obuv,
 • prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc,
 • prostriedok používaný pri cestnej doprave,
 • športový výstroj,
 • prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie. 

Medzi OOPP tak zákon zaraďuje pracovní oděvy, pracovnú obuv, pracovné bundy, pracovné nohavice a iné doplnky, ako sú prilby, respirátory a iná výbava používaná pri plnení pracovných povinností v ustanovených povolaniach. V niektorých profesiách nestačí používanie bežného oblečenia preto, lebo pracovne odevy sú vyrábané špeciálnymi postupmi a zo špeciálnych materiálov, pričom môže obsahovať rôzne iné bezpečnostné prvky.

munkaruha

Pri akých prácach zákon predpisuje povinnosť nosiť pracovné odevy? 

Nosenie pracovného oblečenia je detailne uvedené v prílohe vyššie menovaného nariadenia vlády SR, pričom ochranu celého tela prostredníctvom pracovných odevov predpisuje napríklad pre nasledujúce práce:

 • práca s chemickými látkami, ako sú napríklad kyseliny a zásady, ich roztoky, prácach s dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami,
 • práca s horúcimi materiálmi alebo v ich blízkosti a všade tam, kde je pocit nadmerného tepla, 
 • práca v chladných priestoroch, najmä hlbokomraziacich priestoroch,
 • práca s motorovými reťazovými pílami a krovinorezami,
 • práca s herbicídmi, insekticídmi a arboricídmi,
 • ťažba, zušľachťovanie nerastov,
 • práca s biologickými materiálmi,
 • zdolávanie požiarov,
 • mnohé ďalšie práce uvedené v prílohe k nariadeniu.

TIP na záver: 

Širokú ponuku pracovných odevov a iných OOPP možno nájsť v eshopoch Odevypracovne.sk, Monterkovo.czWorkie.sk.


Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie