Denník N

Víte, co je to pípec?!

Víte, co je to pípec?!

Neňi to vúbec žádná hmotňí vjec,

je to staf v istej horňí čásci ťela,

dozvjedzeų sem sa to šak enem fčéra,

presňejší … je to velikánské sucho v hubje,

jak pú hodzini po pečeňí záhoráckích koųáčkú f trúbje,

je to žížeň, žížeň ale obrofská, žížeňovitá,

kerá frišké nasadzeňí bárjakého picá si pítá,

je to taká žížeň, o kerú bi sas moheų aj oprít,

a ket ju nedokážeš friško uhasit, moheų bis´ aj umrít,

je to taká žížeň, pri kerej bis´ aňi na zem nedopluų,

ledva stojíš na haksňách jak f pųoce zhňití kúl,

protože v hubje uš nemáš vúbec žádné slini, enem sucho.

Z tej nekonečnej žížňe ťa začíná bolet hųava, též aj bruch(o),

o tú nesmírnú žížeň sa uš uš uš opíráš

a z ňí nakonec spomínaní pípec dostáváš…

Procivá pípeci údajňe čepované pivečko najlepší je,

po ňem namísto žížňe velice príjemné prostreďí je v hubje,

po ňem na pípec f tú chvílu ráz dvá zapomeneš,

co šak neznamená, že další deň pípeci sa určiťe vihneš!

Proto mám pro každého dúležité otporúčaňí,

uš ket máš maųú žížeň, snaž sa ju friško uhasit,

abis´ nakonec nedostaų žížeňovití pípec,

lebo mohųa bi sa stat velice nepríjemná vjec,

že o takú velikánskú žížeň bi sas moheų aj oprít

a protože žížeň je nehmotňí, moheų bis´ to neustát a na zem bes slin sa zrúcit!

Hmm … a ket ňekolko čepovaních piveček procivá velikánskej žížňi/pípeci vipiješ,

nedá sa vilúčit, a je velice pravďepodobné, že na další deň pípec zas dostaneš! (-:

29.05.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...