Denník N

Začnite s vysťahovaním

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mnohí ľudia vôkol mňa, s ktorými, či som už vyrastal, chodil do školy, kamarátil sa, pracoval, alebo som v kontakte aj teraz, či pracovne, či kamarátsky, sú skutočne múdri, pracovití a šikovní. Neraz si spomínam na môjho kamaráta a spolubývajúceho zo strednej školy, ktorý mal taký riadny ťah na bránku, bol múdry a bola s ním i sranda, teraz je už lekárom v zahraničí. Takýchto šikovných priateľov a známych som mal a mám však skutočne mnoho. A nejde len o ľudí so vzdelaním, ale aj o ľudí pôsobiacich v robotníckej profesii, ktorých som mal možnosť spoznať hlavne počas mojich početných študentských brigád. Osobitne rád spomínam na tie staršie ročníky, pri ktorých skutočne platí naše príslovie: „Starý robí viac rozumom ako rukami.“ Teraz aj ľutujem, že som od nich tých pracovných „zjednodušovákov“ nenalepil na seba ešte viac, vtedy som však ešte svojou silou nešetril.

Je pravda, že na našom Slovensku máme rôzne neduhy, ale zároveň platí, že máme šikovných a pracovitých ľudí. Tieto naše danosti je vidieť. Napríklad, keď prídeme pracovať do zahraničia, zväčša sme vo svojich zamestnaniach úspešní a nájsť, či udržať si prácu nemáme problém. Mnohým však chýba sebavedomie a taký vnútorný ťah smerom vpred. Medzi nami je však dostatok ľudí, ktorí majú našej spoločnosti čo ponúknuť. Títo ľudia však musia vyjsť zo svojho komfortného priestoru a prevziať nielen osobnú, či rodinnú zodpovednosť za veci, v ktorých sú dobrí, ale aj spoločenskú, či lokálnu, či celoštátnu. Jednoducho, prestať len kritizovať súčasný stav, nedať sa oklamať, že donekonečna musíme vkladať našu dôveru tým ľuďom, ktorí ju už mnohokrát sklamali, a prevziať zodpovednosť za tú oblasť, v ktorej vieme, že sme dobrí. Naše príslovie hovorí: Kto zná plávať, v studni to neukáže.

Naša spoločnosť už nepotrebuje ďalšie silné slová bez ich sprevádzania silnými skutkami. Dosť bolo jalových silných slov. Dosť bolo senzácií. Dosť bolo hľadania vnútorných a vonkajších nepriateľov. Dosť bolo klamstiev a dosť bolo zastrašovania červenou, ale aj modrou. Všetko máme hlavne vo svojich rukách, aj keď samozrejme nežijeme izolovane a na našu spoločnosť silnejšie či slabšie vplývajú mnohé veci, dobré i zlé.

Náš život nie je len o politike. Sú stovky iných oblastí, ktoré potrebuje naša spoločnosť pozdvihnúť. Sú stovky múdrych hlasov, ktoré môžeme počúvať. Prečo donekonečna počúvať hlasy tých istých ľudí, ktorí majú „spasiteľský komplex“, myslia si, že oni to robia najlepšie, že bez nich to nepôjde a o druhých sa vyjadrujú tak, že na družstve môžeme počuť kultivovanejší slovník? Nie, nik si nemusí vyberať menšie zlo. Áno, možno to bude znamenať pre nás aj nejaké negatívne veci, ale prečo si nevybrať múdrosť našich prísloví:

„Radšej s múdrym nosiť kamene, než s hlúpym sedieť pri hostine.“

„Radšej byť v dobrom diele chvostom, než pri biednom popredným postom.“

Nemusíme sa báť, nijaké zlo netrvá večne. Či už je to biednosť našej politickej scény, nekonečné problémy v zdravotníctve, postkovidové a vojnové ťažkosti nášho priemyslu, vojna na Ukrajine, či iné veci, čo nás sužujú. Hovorím pritom rodinnou skúsenosťou. Môj dedo sa zastal za komunizmu miestneho kňaza. Odsúdili ho za údajné napadnutie príslušníkov, ktorí prišli kňaza zatknúť. Bol uväznený niekoľko mesiacov v Jáchymove, potom dostal milosť. Bol to otec siedmich detí. Dvere pre vzdelanie a kariérny vzostup jeho detí v komunistickej spoločnosti sa zatvorili. Režim však padol, moja mama, ako jeho najmladšie dieťa, si spravila vysokú školu ako dospelá a väčšina jeho vnúčat má vysokoškolské vzdelanie a úspech vo svojich povolaniach. Áno, zlo prichádza, avšak skôr či neskôr vždy pominie.

Čo tým všetkým chcem povedať? To, že ak viete plávať a zatiaľ sa nachádzate v studni, vykročte z nej a plávajte a zdokonaľujte sa v tom na menšom či väčšom jazere, niekto možno aj v mori a niekto z nás možno prepláva aj oceán. Nepremrhajte svoj talent, resp. využite ho nie na 10, ale na 100 percent. Veď kto sa neosmelí, ten nič veľkého nedokáže.

A k rozvoju našich schopností nás vyzýva aj Ježiš podobenstvom o talentoch (talent podobenstva vo význame vtedajšej vysokej peňažnej jednotky):

„…ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: ‚Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť.‘ Pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘ Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: ‚Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva.‘ Pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: ‚Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje!‘ Pán mu odpovedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.‘“ (Mt 25,14-30 SEB).

Teda aj z uvedeného pre nás vyplýva, že máme zodpovednosť nielen za to, čo sme urobili zlé, ale aj za to, čo sme neurobili dobré a mohli sme urobiť.  A pre všetkých ľudí, ktorí talenty majú, avšak dosiaľ ich v plnosti nerozvinuli chcem vyhlásiť „začnite s vysťahovaním“ a vstúpte do diania v spoločnosti. Naša spoločnosť, vzhľadom na súčasné krízy, Vás potrebuje omnoho viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Teraz najčítanejšie

Karol Vojtko

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".