Denník N

Komisia životného prostredia v Košiciach je bez odborníkov na životné prostredie.

A ak v tejto komisii je nejaký odborník na faunu, flóru alebo vodu, tak je veľmi dobre ukrytý.

Viete si predstaviť legislatívnoprávnu komisiu bez právnikov ? Ja nie. Žeby jej členov – odborníkov, tvorili tí, čo majú radi detektívky, či už ako diváci alebo ich pisatelia. Prípadne sa hrali na právnikov… ale nemali právnické vzdelanie a v danom odbore ani nepracovali. No, tak nejak podobne vyzerá Komisia životného prostredie, verejného poriadku a ochrany zdravia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach. Komisia sa skladá z 2 skupín jej členov – z poslancov mesta a druhú skupinu by mali tvoriť neposlanci – odborníci. Členov komisie vybrala a navrhla predsedníčka komisie JUDr. Slivenská a mestskí poslanci ich schválili. Im tiež odborníci asi nechýbali.
Komisie sú poradný orgán košického parlamentu. Ak magistrát (mestský úrad) pripraví nejaký odborný materiál a ten by mal ísť na rokovanie a schválenie do košického parlamentu (Mestské zastupiteľstvo), tak dané materiály idú na odborné posúdenie a pripomienkovanie do komisií. Ale čo v takom prípade, keď v komisii nie sú odborníci, ale rôzni kecálkovia v štýle doktora Cvacha, itečkár, neúspešní kandidáti, členovia strany a podobne. Pritom na rokovanie komisie môže prísť kto chce. Čiže v komisii by mali sedieť odborníci a na ich rokovania sa môže prísť kto chce a diskutovať. V tej košickej komisii však za člena poslanci mesta nezvolili žiadneho odborníka na biológiu, prírodné vedy, zoológiu, ryby, vtáky, vodu, dokonca ani na botaniku či dendrológiu. Suma sumárum – nikto na faunu, flóru a vodu. Odborníkom je u mňa ten, kto vyštudoval daný odbor a aj v danom odbore pracuje. Čiže má super vedomosti, pracuje aj v teréne, sleduje najnovšie trendy a podobne.

Celé ľudstvo bije na poplach, že naša planéta sa rúti do záhuby (ona sa reálne rúti), že je potrebné riešiť ochranu ohrozených druhov, klímu a podobne. Ale v Košiciach vládne politická pohoda a kľud, aj keď voliči volili poslancov, aby posunuli Košice vpred. Ale ako ? Na magistráte nie je zamestnaný jediný odborník na prírodné vedy, v komisii ŽP ho tiež nenájdeme a taktiež ani mestskom zastupiteľstve nesedí žiadny „zelený“ odborník. Kto bude na meste Košice odborne pripomienkovať odborné materiály, ktoré majú schvaľovať poslanci mesta ?

Veľmi ma mrzí, že mestskí poslanci a aj poslanecké kluby s kľudom zvolili do platených funkcií za členov komisií ľudí, ktorí nie sú v daných odboroch odborníci, dokonca aj takých, ktorí majú za sebou nie slávnu minulosť a viaceré ich aktivity majú korupčný pach najmä za éry SMERoHlasu…..a teraz ako členovia komisie (napr.aj výstavby) budú opäť ovplyvňovať „rozvoj“ mesta v prospech „všetkých“ košičanov… Politické hry opäť vyhrali nad odbornosťou schované pod rôznymi heslami o rozvoji či posúvaní Košíc niekam…Pevne verím, že sa poslanci zamyslia a budú sa snažiť túto obrovskú odbornú dieru aspoň trošku zaplátať, aj keď pri dnešnom zložení je to priam nereálne.

Kto je to doktor Cvach (ten bez okuliarov) z Nemocnice na okraji mesta ? – https://youtu.be/EvRJt_cpfvg

Teraz najčítanejšie