Denník N

Holokaust a proroctvá amerických indiánov

Možno znie ten nadpis trochu absurdne, ale vychádza to z knihy, ktorú som rozčítal už dávno a dočítal asi len tak „z rýchliku“ (našiel som niektoré pasáže podčiarknuté, tak aspoň niečo tam bolo…). Kúpil som to kedysi v kníhkupectva Artforum na Panenskej ulici v Bratislave a roky som mal dojem, že to bola najhoršia kúpa knihy. A teraz, vidíte, mení sa pohľad na veci po rokoch…

Knihu napísal vedec, ktorý sa zaoberá rádiológiou, hodnotami, kultúrou a ochranou indiánov, keďže je sám podľa informácií čiastočne i tohto pôvodu – Kurt Kaltreider, PhD. Píše sa na úvod, že obsahuje proroctvá amerických indiánov, to ma vtedy „dostalo“.

Je to akési  stretnutie, rozhovor mladíka s tým ,ktorý vie (Ten, ktorý loví jeleňov).

Je tam veľa faktov a tak tá kombinácia s takou „fikciou“, možnosť rozhovoru, za účelom ich predložiť, sa mi nezdala zaujímavá a nečítal som to poriadne…

Ale práve v pasáži, ktorá ma motivovala k nadpisu sa „vnuk“ pýta „deda“, alebo naopak, že či vie, čo je to holokaust. Padne v odpovedi, že je to fenomén druhej svetovej vojny, nacizmus…Ded sa ho pýta (teda ded kladie tú otázku, tému…), že či tí Židia a Rómovia nemali rodinu, či neboli babičkami, dedkami, matkami, otcami, synmi a dcérami… Samozrejme, otázka je rečnícka.

A vlastne, tušíte správne, ide o to, aby sme sa dostali k téme genocídy amerických indiánov. Môže byť pre niekoho táto oblasť až šokujúca, že to je záležitosť tak pokrokového kontinentu.

Ale dám len fakty, ktoré uvádza kniha. Inak, ako som tak hľadal na internete teray niečo k téme, našlo mi informáciu, že v roku 2019 prezident Turecka, Erdogan, pohrozil, že uzná genocídu amerických indiánov.

To možno na okraj.  Dňa 29.5. tomu bolo 670 rokov od stavu, ktorý nastal v  terajšej Byzancii, padol Carihrad, Konštantínopol, Osmanská ríša, kultúrne i mocensky zabrala toto mesto. Vzdelanosť, knihy, učenie, obchod, sa presunul do stredomoria, Taliansko našlo svoj rozkvet, renesanciu a o pár desaťročí v túžbe nájsť bezpečné cesty, objavil moreplavec nový kontinent…teda je to k téme, dal som vsuvku. Tu to začalo…Inak, o výsledkoch posledných volieb v Turecku, vcelku zaujímavé, sme sa dozvedeli práve na toto výročie…hm…

A čo začalo? Vec na zamyslenie.

V túžbe po slobode, napríklad Puritáni utekali z Európy. Ako píše kniha (ded informuje).

Paradoxne, práve tu, práve oni, keď mali možnosť a moc, robili iným to, čo iní doma robili im…

Je tu kus násilia…

Otázku postavil autor tak, že je faktom to, že mnohí uskutočňovatelia genocídy v Amerike túžili viac po moci ako po spravodlivosti.

Akoby spravodlivosť bola v rámci tzv. kognitívnej disonancie vec nie tak podstatné, ak sa máme rozhodnúť (akoby to bola tá naša tradícia…) (Toto je moja myšlienka…nie deda, indiána dôstojného…Toho, ktorý loví jelene (meno)).

Ale jeho citát dám teraz: „Stačí sa pozrieť do dejín západného sveta, aby si poznal, že išlo o veľa viac o moc,  peniaze a dobývanie ako o skutočný duchovný život, ktorý je bez ohľadu na druh náboženstva, založený na úcte a láske.“ (str. 56, Vydavateľstvo Pragma)

Strana 70: &“Len sa pozri, čo sa stále deje. Od založenia Spojených štátov bolo s Indiánmi uzavretých 371 zmlúv, ale ani jedna z nich nebola dodržaná a stále dochádzalo k ich porušovaniu.“

Je tu viacero príbehov, ktoré svedčia o krutosti páchateľov, o črtách psychopatických, napr. prípad Chivingtona zo Sand Creek v Colorade ktorý prepadol osadu mierumilovných Čejenov (Čierny kotlík)  a vyhlásil na otázku, že čo a prečo: „Keď ja sa rád brodím v krvi.“

„pôvodné pramene amerických dejín sú plné popisov genocídy, lačnosti a nenávisti.“ Podľa prepočtu tých údajov o mŕtvych, išlo o 67 percent vtedajších obyvateľov a a autor udáva, že niekedy išlo i o 95% celého kmeňa…udáva i názvy tých kmeňov…

Udalosť pri Sand Greek bola jedna z mála, ktorá sa prešetrovala a ak si kládli otázku, či nie je lepšie Indiánov civilizovať, údajne sa zhodli na tom, že že nie, že lepšie je ich vyvraždiť…

Potom sú tu údaje o vraždení ľudí z rezervácií, kde to bolo hlavne u tých ,ktorí si chceli udržať dôstojnosť, vlastný spôsob života. Nechcelo sa moc údajne do vyšetrovania príslušníkom FBI, keďže údajne veľakrát išlo o stopy, ktoré viedli k nim…

V januári roku 1973 bol ubodaný k smrti Wesley  Ochromený Býk obchodníkom Daroldom Schmidtom, ktorý vyhlasoval, že si „chcel zabiť jedného indiána…“.

V rozmedzí rokov 11973 -1976 došlo k viac ako 600 politickým vraždám v rezervácií Pine Ridge a v okolí. Nejak to vyšetrovanie nebolo pozorované…

Potom sú tu šokujúce informácie o sterilizácií žien i o výchove detí cudzích rodinách…prevýchova…

Aby som neodbiehal, išlo vlastne o tú otázku pokrytectva, hodnôt, statočnosť verzus moc.

Ako je to s mocou u nás?

Akoby nejaký „démon“ sa zamieňal za „demo – kraciu“, démon „ľudu“ vypustený do mysle ľudu niekým…niekým, kto má moc, kto má záujmy. Kto neberie ohľady na národy, etniká, kultúru, Menia sa hodnoty, jazyk mení význam slov a robí sa určitý chaos. Rozdeľujú sa rodiny, spory umelo vznikajú i cez média a ukazovania prstom na iných, na súperov, ktorých si už netreba vážiť, ktorí sú za nepriateľa, ktorým sa len tak bez dôkazov, prisúdi, že šíria hoax…

Za zváženie stojí otázka, či v záujme spoločnosti, zdravia, vývoja, udržateľnosti, kultúry, nie je dobré regulovať tých, ktorí sa zjavne správajú nepriateľsky. Strany, ktoré len tak niečo povedia o druhej strane a odmietnu si s ním – v rámci hodnoty demokracie (rešpektu) minimálne sadnúť za jeden stôl a mať snahu vysvetliť si rozdiely, dať si čas na hľadanie možnosti porozumenia… o inom sa zo správ pomaly ani nedozviete…a to sú potom čo za „elity“.  Na čom im záleží? Koho pieseň spievajú, koho chlieb jedia? Hm. Teda moderná doba je vec mladá, hodná skúmania, zamýšľania ,hľadania, hľadania najnovších poznatkov vedy a techniky, konanie v súlade s tým, čo sa vie…a hovorí…

A keďže sa v názve textu píše i o proroctvách, tak nejaké by som mal nájsť, skúsiť nalistovať:

„Človek, ktorý stratil svoje spojenie s ostatnými, je naozaj poľutovania hodné stvorenie. Neostáva mu nič iné, ako oslavovať svoje vystrašené ego, ten pocit „ja“, ktorý sa stáva zhubnou chorobou, šíriacou sa neskrotne telom spoločnosti“. (Str. 180).

A teda tie prorocvá, je ich tam viac, ale asi tušíme, že ide o to spojenie s prírodou ,srdce, spojenie s predkami, jednoduchý život, nemať strach…že práve ľudia, ktorí si zachovali duchovnú silu, ktorí chcú práve pre toto žiť (spasenie napríklad), tak tí budú skutoční lídri…

Ak sa necháme „uvariť“ s jednom kotly s inými, na nejakú beztvarú masu, bez identity, bez znalosti kultúry, tradícií, hrdosti na to, čo máme dobré a múdre, tak žiadne peniaze, kariéra či dostatok bonity na hypotéku nám kvalitu života, to „prázdno“. ktoré ostane, nenahradí… Svet je pestrý a rôzne kultúry a národy hodné rešpektu, a prečo Slováci sa majú vzdávať napríklad vlajky, postoja, že ju jednoducho zoberiem niekam, keď je príležitosť, napríklad sviatok…

No a doplnenie včerajšieho textiku o dnešný postreh zo sledovania TV (RTVS) (4.6.2023) a zase Silná zostava v repríze. Tak áno, nechcem to tu zahlcovať svojimi textami, tak len doplnok k téme „kritické myslenie“. Myslenie. Ono, podľa mňa, malo by to byť o tom, zistiť, ktorý výrok „spolubesedujúceho, či informácie, je tvrdenie. A ak niekto niečo tvrdí, tak si klásť otázku, či je to tak. Lebo, keď niekto „melie“ naučený text, ako báseň, usmieva sa sladko, zabúdame to, že jedno tvrdenie nadväzuje na druhé a myšlienky vedú rozum k záveru, k úvahe, k postoju.

A ja som si to teda zastavil, lebo som neveril vlastným ušiam.

Moderátorka chcela premostiť, že demokracia je ako dieťa, musíme ho – pre dobro štátu – nie pre spoločnosť, občanov, ktorí si tvoria štát – pestovať. A dala prirovnanie k rodičom – schopným a neschopným, láskavým či iným a potom nutná náhrada: babysitting, a hrozba: autokracia…

Výroky zazneli: „ÚRADNíCKA VLáDA UTíšILA PLAč…“

cAPS LOCK…

„NO nie je tu (deti) natrvalo.“

Dostaneme zase zaucho?

Na úradnícku vládu „počúvame samé chvály“. „V zásade nič veľké sa jej nevytýka.“

Počúvame chválu, „bodaj by tu zostala.“ „Bodaj by tu bola stále.“

Asi áno, na večné časy a nikdy inak?

„A bývalý poradca pani prezidentky hovorí, že: „je pokojná“, „je rozvážna.“

A aspoň to z jeho úst padlo, výrok, že nebola síce volená, nevzišla voľbami.

No lebo, pozrime si, zas to kritické myslenie, výrok, tvrdenie z úvodu, kde sa tvrdilo, že je to demokratická vláda, tak podmienka toho, že ide o demokratickú voľbu občanov, ktorí majú právo voliť, tu nebola naplnená….

A taktiež, iné sugestívne tvrdenia, v štýle propagandy ZSSR, o stálosti, krajšej budúcnosti..a nikdy inak,,. to akoby dokazovalo to z minulých mojich blogov, že tu sme svedkami nejakej mocichtivej skupiny, ktorá používa sugesciu, masovo ovplyvňuje, priam mágiu…a to, že sa postupne zbavujeme kultúry, na ktorej stojí stavba udržateľnej spoločnosti, môže naplniť význam slova „okultizmus“, nekultúra… , teda takéto relácie, kde nie je jasné, kto to moderátorke píše kde väčšina účastníkov číta z poznámok to, čo má nachystané, vyzerá ako nejaké kŕčovité divadlo…

A ak nič iné, tak minimálne bývalý premiér Fico sa hneď kriticky ozval na adresu toho, ako sa zostavila vláda, že nie je nepolitická, a nebola predložená n schválenie prezidentke, ale v skutočnosti pani prezidentka ju vytvorila a potom si ju dala predložiť…tak to asi sú nejaké námietky, nie, že nie…

O čo tu teda ide? Aké má v skutočnosti občan SR zabezpečiť si právny štát, zákonnosť? Hm? Ide o vládu peňazí, ide o zabezpečenie toku kapitálu, predvídateľného zisku, dividend? Kde v tom všetkom je teda občan, ktorý má len svoj čas a investuje ho do práce, aby si zarobil napr. na splátky, inflačný kolotoč??? Je naozaj taký rozdiel medzi tým, čo zažívali indiáni v rezerváciách a tým, čo sa deje? Ak si situácia vyžaduje starostlivo analyzovať každé tvrdenie, a tvrdení v x -tv padne za deň tisíce, ako sa pripraviť v pokoji na stav, kedy to reálne ide celé stále rýchlejšie, voľným pádom, z kopca? Naozaj deti sú v stave kriticky myslieť, keď rodičia, prarodičia si nechajú …takéto relácie…???

Dnes tv vie zastaviť obraz, vnímať možno každé gesto ,skrivenú nepripravenú emˇociu na tvári, či fakt, kde vidno, ak osi pred ďalšou „presilovkou“ nabijeme zásobník, prečítame poznámky, mrkneme sa na text či noty…kto to píše…aký „prameň“, to je dôležité vnímať.

Teraz najčítanejšie