Denník N

Úsporný systém v Holandskom zdravotníctve

Holanďania sú známi svojou šetrnosťou. Majú to v kultúre. Odjakživa intenzívnebojovali s prírodou, vysúšali moria a novozískanú zem úspešne kultivovali, či už na ornú pôdu alebo na stavebné pozemky, na ktorých si úsporne stavali svoje domovy. Každý kúsok pôdy získali tvrdou prácou a má pre nich obrovskú cenu. Zhora vyzerá Holandsko ako z rozprávky: malé políčka sú poskladané vedľa seba, na radové domčeky nadvazuje hustá sieť kanálov a všetko majú prefektne usporiadané a zorganizované.

Aj oblasť verejného zdravotníctva sa zrodila vďaka vzájomnej spolupráci, disciplíny a solidarity všetkých zainteresovaných strán. Svornosť a úspornosť sa prejavuje v dimenziách, ktoré sú na Slovensku neobvyklé a skoro až neuveriteľné. V Holandsku je napríklad úplne normálne, že v nemocniciach ležia muži a ženy spolu na izbách, že pôrody len málokedy vykonáva gynekológ, že dieťa nie je pod dozorom detského lekára, ak to nie je nevyhnutné, že viacerí Holanďania nikdy neboli u lekára a že zdravie všetkých občanov sa monitoruje digitálne. Cieľom zdravotnej politiky u seniorov je, čo najdlhšie udržať starších ľudi v podmienkch svojho domácehoprostredia, pričom sa počíta s ich uvedomelosťou a zaujmom občanov o zdravýživotný štýl.

Sú za to odmenení nižšími zdravotnými poistkami, ktoré si každý občan musí povinne zakúpiť sám. Každý ma popri povinnosti základného poistenia možnosť sa pripoistiť tak, ako sám uvažuje za potrebné. V Holandsku existuje približne 1600 možných výkonov pripoistenia. V typickej holandskej domácnostiach preto nenájdete napr. žiadne iné lieky okrem vitamínov a paracetamolu z drogérie.Holanďania sa spoliehajú na to, že v prípade ochorenia im bude poskytnutá kvalitnázdravotná pomoc včas a bez meškania.

Úspory na liekoch

To, že sa úsporne zaobchádza aj s liekmi, som nedávno prekvapivo zažila sama na sebe. Už dlhší čas som veľmi kašľala a mala bolesti hrdla. Po pár dňoch som sa rozhodla zatelefonovať mojej domácej lekárke s požiadavkou na vyšetrenie a predpísanie antibiotík – aspoň takú som mala o svojej liečbe predstavu ja. V Holandsku sa však telefonicky nikdy priamo k lekárke nedovoláte, najprv vás dôkladne vypočuje jej asistentka. Ona rozhodne, či vaša situácia je dostatočne vážna na to, aby vám dala termín u domácej lekárky, alebo to vyrieši ona sama, pripadne po jej konzultácii s lekárkou. A tak sa aj stalo. Ešte v ten istý deň mi asistentka zavolala naspäť, že k doktorke prist nemusím a že diagnóza je influenza, teda chrípka, ktorá za týždeň sama prejde a ak nie, tak sa mám znova ohlásiť. Proti kašľu si môžem vyzdvihnúť v lekárni lieky na báze kodeínu a užívať ho 1x denne počas jedného týždňa.

S nedôverou a s pochybnosťami v mysli mi nič iné nezostávalo, ako sa vybrať do lekárne pre liek. Lekárnička ma vypočula ešte raz, a potom mi vystrihla z balenia presne 7 tabletiek, keďže mi to malo za týždeň prejsť. Bola som rozhorčená, že mi nedala aspon celú krabičku.

Je až neuveriteľne, že naozaj presne po týždni som vyzdravela a presne 7 kodeínov mi naozaj stačilo na to, aby som úplne prekonala kašeľ a vyzdravela.

Ako by sa to riešilo na Slovensku

Neviem vyčísliť náklady, ktoré sa takto ušetrili v Holandsku tým, že som nešla osobne do ambulancie, že som sa ani nerozprávala s lekárkou, že mi dali presné množstvo liekov na kašeľ a že mi nepredpísali drahé antibiotika, ktoré by mi možno vyvolali ďalšie účinky. Ale je isté, že tento prístup, uplatňovaný celonárodne, prináša významné  úspory na mojej liečbe a možno aj s lepším výsledkom. Na Slovensku, ako to poznám, by tento prípad ochorenia prebiehal úplne ináč a s oveľa vyššími nákladmi. Návšteva lekára, čakanie v čakárni, predpísanie liekov (možno aj drahých antibiotík) a v lekárni vydanie plného balenia liekov, z ktorých s vysokou pravdepodobnosťou časť skončí nevyužitá v odpade.

Problémy zdravotnej starostlivosti v Holandsku

Ani v Holandsku nie je téma zdravotníctva jednoduchá.  Neustále sa diskutuje, zasadá a rokuje o stále sa zvyšujúcich nákladoch na zdravotnú starostlivosti, a to v kontexte každoročného zvyšovania mesačných poistiek na základné zdravotnépoistenie. To si každý občan Holandska musí platiť sám, čo priemerne vychádza na 140 eur mesačne. Zárobkovo slabším skupinám občanov na zdravotné poistenie významne prispieva štát.

Možno však skonštatovať, že v Holandsku sa kvalita zdravotníctva neustále zvyšuje a popredné akademické nemocnice nadobúdajú formu “sience fiction”, kde začína byť všetko robotizované a digitalizované. Popritom zostáva cieľom čo najdlhšia liečba v domácom prostredí, lebo je to najefektívnejšie po všetkých stránkach – liečebnej i ekonomickej. Holandské média neustále vyzývajú občanov, aby sa spoločne zamysleli, ako využívať zdravotníctvo čo najefektívnejšie a nákladovo najrentabilnejšie.

K problémom holandského zdravotníctva tiež patrí nedostatok zdravotných sestier, lekárov a iného zdravotného personálu. Riešia to zlepšenim finančných, ako aj sekundárnych pracovných podmienok – viac volna, lepšie materiálne zabezpečenie, atraktívne pracovné prostredie.

Politické strany vo vzťahu k systéme zdravotníctva

Medzi politickými stranami a poisťovnami prebiehajú premanentne diskusie o tom, čo je a čo nie je správne z hľadiska poistného krytia zdravotnej starostlivosti. K diskusii pristupujú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a členovia Rady pacientov a klientov. Ďalej psychológovia, sociológovia, filozofi a ekonómovia. Tí všetci majú slovo a sú zastúpení svojimi predstaviteľmi. Čo sa preplatí v budúcomroku a čo nie? Ako by sa mali zmeniť kritéria poistného systému? Ako zabezpečiť, aby si holandská zdravotná starostlivosť zachovala vysokú úroveň?

Túto diskusiu každý rok s napatím sleduje takmer 40 zdravotných poistovní, ktoré sú v neúprosnom konkurečnom vzťahu a formujú ponuky svojho poistenia pre občanov.

Okrem úsporných kritérií, ako je recyklovanie liekov, robotizácia a zníženie byrokracie v zdravotníctve, sa v Holandsku kladie oveľa väčší dôraz na prevenciu. Zdravé stravovanie, dostatok pohybu, investície do optimalnej sociálnej siete. Mnohým problémom, ku ktorým patri aj nákladná zdravotná starostlivosť, sa totiž dá predchádzať práve tým, že sa svojím správnym životným štýlom vyhneme vážnym ochoreniam.

Uznanie ako prostriedok k zvyšovaniu kvality zdravotnictva

Sekundárnym prostriedkom na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti je úcta, uznanie a rešpekt. Myslím si, že toto je oblasť, ktorá sa na Slovensku podceňuje. Holandské média neustále nabádajú ľudí k úcte a uznaniu všetkých zdravotníckych pracovníkov a nielen preto, že veľmi tvrdo pracujú, ale aj preto, že agresivita pacientov, nepochopenie a neuskutočniteľné požiadavky ich často znechucujú v ich práci. Prejavmi solidarity a empatie tak môže každý Holanďan prispieť ku kvalite zdravotnej starostlivosti a dokopy ho to nič nestojí. Len dobrú vôľu.

Teraz najčítanejšie