Denník N

Dobrý kôň i na maštali kupca nájde a zlého po jarmokoch vodia

Určite ste mali v živote skúsenosť, že ste si kúpili pútavou reklamou ospevovaný tovar, alebo zabezpečili ste si dobre reklamovanú službu, napríklad vykonanie nejakých prác, avšak výsledok nedosahoval tú kvalitu, ktorú ste očakávali. A potom iste ste mohli zažiť aj skúsenosť, že o nejakom tovare alebo poskytovateľovi služieb Vám povedal len nejaký Váš známy, a keď ste dali na jeho radu, boli ste s výsledkom nadmieru spokojní. Niežeby reklama nemala svoj význam, ale naša ľudová múdrosť, že: „Dobrý kôň i na maštali kupca nájde a zlého po jarmokoch vodia.“ platí aj v dnešnej dobe.

A neplatí to len na tovar, či službu, ale tiež v pracovnej oblasti. Keď je niekto skutočným odborníkom, nemusí svoje služby „hlasno“ ponúkať. Odborníka si ľudia vyhľadajú sami. Platí to tiež aj na politickej scéne. Mnohí politici svoj politický kapitál skutočne ponúkajú, ani by išlo o predaj žrebca na jarmoku. Niektorí ľudia však boli do politickej scény pre svoje kvality vyhľadaní a niekedy, dá sa povedať, až natlačení. Títo ľudia zväčša vedia spoznať svoj čas príchodu i odchodu a prenechať svoje pozície ľuďom, ktorí prichádzajú po nich. Iným našim príslovím: „Dobrá práca sama sa chváli.“

O predmetnom sa píše aj v Biblii napríklad na týchto dvoch miestach:

Kniha prísloví: „Videl si muža zručného v práci? Bude stáť pred kráľmi, nebude slúžiť obyčajným ľuďom.“ (Prís 22,29 SEB).

Kniha Sirachovca: „Vďaka zručnosti remeselníkov získa dielo chválu a múdry vodca ľudu ju získa vďaka svojim slovám.“ (Sir 9,17 SEB).

Teda pri tých našich politikoch, ale nie len pri nich, sú slová nadmieru dôležité. Nie však tie jalové, ako keď vidíme prichádzať tmavé oblaky, z ktorých však nezaprší ani kvapka dažďa.

Biblický Sirachovec ohľadom človeka s jalovými slovami jasne uvádza: „Postrachom vlastného mesta je táravý človek a unáhleného v reči znenávidia.“ (Sir 9,18 SEB).

Preložené do našej celoštátnej situácie: „Postrachom vlastného štátu je táravý občan. Unáhleného v reči znenávidia.“ Či sme nemali možnosť v posledných rokoch na mnohých ľuďoch v popredí nášho spoločenského života vidieť pravdivosť tejto múdrosti? Koľko sme dostali prísľubov, koľkokrát sa tieto prísľuby zmenili a zase zmenili a menia sa a pravdepodobne sa aj naďalej budú meniť?

Buďme triezvi. Nedajme sa opäť opiť politickými rečami, rýchlymi riešeniami a prezentovaním sa ešte len plánmi, ktoré nemusia byť nikdy ani začaté, nieto ešte dokončené. Budeme mať len to, o čo sa našim rozumom a rukami zaslúžime. Nič viac, ale ani menej. To je pre každého z nás dobrý a spravodlivý údel. A môžeme a máme byť solidárni, veď nevieme, kedy solidaritu budeme potrebovať my sami.

„Aký je panovník ľudu, takí sú aj jeho úradníci, a aký je správca mesta, takí sú aj všetci jeho obyvatelia.“ (Sir 10,2 SEB).

Teraz najčítanejšie

Karol Vojtko

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".