Denník N

Ako hlboko v dejinách majú korene integrita, etika a etiketa?

Prvky integrity, etiky a etikety pretrvávajú celé veky, ich korene nie sú stredoveké, ale oveľa staršie.

Význam akademickej integrity spočíva v jej úzkom vzťahu ku kvalite vzdelávania, výskumu a rozvoju poznania. Akademická integrita je rozhodujúca pre každý aspekt vzdelávacieho procesu. Vnímanie, chápanie a uplatňovanie akademickej integrity nie je homogénne, závisí od krajín, regiónov a kultúry. V celom sektore vysokoškolského vzdelávania potrebujeme vytvoriť spoločné vnímanie, chápanie a uplatňovanie akademickej integrity, čo pomôže zvýšiť kvalitu vzdelávania na univerzitách a to na národnej a globálnej úrovni.

Výchova v rodine, v škole, celková spoločenská klíma, vplyv médií, postoje politikov a verejných činiteľov k porušovaniu akademickej integrity tiež zohrávajú významnú úlohu pri formovaní verejnej mienky a odrážajú sa vo vnímaní hodnôt u obyvateľstva. Sú krajiny, kde vysokopostavení politici a verejní činitelia ani po jasných dôkazoch o ich plagiátorstve neprijímajú dôsledky ich konania a neodstupujú zo svojich funkcií. Tam, kde sa to deje, sa plagiátorstvo často považuje za spoločensky ospravedlniteľné, tolerované a možno aj tajne obdivované, čím sa dáva veľmi zlý príklad mladej generácii. Takáto situácia znehodnocuje celý systém vzdelávania, vedy a výskumu a dôsledky takéhoto konania postupne pocíti celá spoločnosť.

Prvky integrity, etiky a etikety pretrvávajú celé veky (nie storočia, ale tisícročia)

Prvky integrity nájdeme, keď sa ponoríme hlboko do minulosti. V starovekom Egypte bola „maat“ etickou tradíciou. Maat ako morálne myslenie a prax je definované najmä praktizovaním siedmich hlavných cností: pravdy, spravodlivosti, slušnosti, harmónie, rovnováhy, vzájomnosti a poriadku. Okolo roku 3 000 rokov pred pred našim letopočtom sa maat ako morálne myslenie a prax vyvinula do životnej filozofie v starovekom Egypte.

Mladší prameň Ptahhotepove pokyny (tiež  Ptahhotepove učenie alebo Ptahhotepove maximy alebo Ptahhotepove príkazy) obsahuje hodnoty, ktoré sú akceptované aj dnes. Maat prenikala do starovekého práva, štátnej správy a jej prvkov; nachádza sa aj v Ptahhotepovi . V Pokynoch sa zaoberá etikou, morálkou, cnosťami, skazenosťou, spravodlivosťou a nespravodlivosťou. Toto dielo vzniklo približne v rokoch 2414 – 2375 pred n. l.

A možno existujú ešte staršie pramene.

Je dôležité poznamenať, že táto staroegyptská kultúra učila o tom, ako sa k sebe navzájom správať ľudsky, ale nemala výčitky voči vlastníctvu otrokov .

Súvisiaca literatúra:

Karenga, M. (2004). Maat The moral ideal in Ancient Egypt: A Study in Classical African Ethics. Psychology Press

Bunson, M. R. (2002). Encyclopedia of Ancient Egypt. Facts on File.

Nederhof, M. J. (2009, October 18). Instructions of Ptahhotep. https://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/…/pdf/Ptahhotep.pdf

Skelton, J. (2013). Persuasion in Antiquity: A Content Analysis of Ptahhotep’s Maxims and Lao Tzŭ’s Tao Te Ching. Thesis. Rochester Institute of Technology. https://scholarworks.rit.edu/theses/945/

Lichtheim, M. (1997). Moral values in Ancient Egypt. https://www.zora.uzh.ch/…/Lichtheim_1997_Moral_Values…

Gunn, B. G. (2009). The Instruction of Ptah-Hotep and the Instruction of Ke’Gemni: The Oldest Books in the World. https://www.gutenberg.org/files/30508/30508-h/30508-h.htm

Czabanowski, W. (2015). Maksymy Wezyra Ptahhotepa – wyraz ideologii klasy urzędniczej okresu Starego Państwa. Kwartalnik filozoficzny, 43(3). 135-155

Kravjar, J. (2022). Technology as an Ally and an Adversary of Academic Integrity

Teraz najčítanejšie