Denník N

Energetické audity sú kľúčom k efektívnej priemyselnej prevádzke: o ktorých sa oplatí vedieť?

normy a dokumentacie

Pokračujúca inflácia, kolísajúce ceny energií a čoraz obmedzenejšie rozpočty po vyše 2 rokoch od pandémie sú dôvodmi, prečo sa viac ako v minulosti oplatí dôkladne preskúmať každú jednu možnosť ako zefektívniť náklady na prevádzku. Aby toho nebolo málo, tak nedávno bol celý výrobný sektor ovplyvnený nedostatkom surovín a výpadkami v dodávateľských reťazcoch

Jednoducho, stále je potrebné robiť viac a zároveň za menej. Okrem nevyhnutnej technickej obnovy, kedy do aplikácie pridáte napríklad frekvenční měnič je jednou z ciest k efektivite aj vykonávanie tzv. energetických auditov. Predstavíme vám niektoré z nich.

Prečo a kedy zvážiť energetický audit? 

Elektromotor dokáže ako pohonné zariadenie fungovať mimoriadne efektívne a jeho vlastnosti je možné naplno využiť v celom rade rôznych priemyselných prevádzok. Na to, aby si elektromotor udržal svoju efektívnosť a zároveň dosiahol dlhú životnosť, oplatí sa vykonávať pravidelné kontroly jeho funkčnosti, upevnenia, chladenia a tiež tesnení.

Jednou z možností, ako zabezpečiť svojmu elektromotoru či iným pohonným zariadeniam príkladnú starostlivosť, sú aj pravidelné energetické audity. Pomôžu vám dôkladne posúdiť, či zariadenie pracuje optimálne a nečíha na vás niekde pod krytom elektromotora začínajúci problém. Univerzálna odpoveď na otázku, ako často vykonávať energetické audity neexistuje. Vždy totiž závisí ako od konkrétnej prevádzky, tak aj samotného zariadenia.

V rôznych intervaloch si ju bude vyžadovať vibrační motor niekde v menšej dielni a veľký trojfázový elektromotor určený na pohon veľkých čerpadiel. Energetické audity môžu byť zamerané na rôzne komponenty zariadenia, pričom najčastejším objektom záujmu je chladenie a parametre ložísk. Pozrime sa na ich využitie v praxi detailnejšie.

porucha stroja

Energetický audit prúdenia vzduchu

Kľúčom k bezproblémovej prevádzke prakticky pri akomkoľvek priemyselnom zariadení je prúdenie vzduchu nielen v okolí, ale aj v rámci zariadenia. Pomocou rôznych metód, ako je napríklad aj použitie termovízie, sa dá presne zistiť prietok vzduchu v rámci distribučných kanálov a tým odhaliť potenciálne problémové miesta. Dôkladným a pravidelným auditom tak je možné zavčas predchádzať poškodeniu komponentov zariadenia a celkovo tak zvýšiť bezpečnosť a efektivitu prevádzky.

Energetický audit stavu ložísk

Ložiská elektromotorov a iných zariadení sú vždy pomerne chúlostivou časťou a neraz sú aj dôvodom poruchy či zhoršenia prevádzkových vlastností. Prehrievanie, preťažovanie, príliš tesné uloženie ložiska alebo nevyváženie rotora sú len niektoré z mnohých príčin, prečo dochádza k zlyhaniu ložísk a preto si tento komponent vyžaduje pravidelnú kontrolu aj v rámci energetických auditov. Zostáva už iba dodať, že vhodnou prevenciou je aj v tomto prípade použitie termovízie, ktorá dokáže odhaliť prehrievanie ložiska.

elektromotor zapojeny s kablami

Foto: elements.envato.com, vyboelectric.cz

Teraz najčítanejšie