Denník N

Ako nám elektromotory a frekvenčné meniče uľahčujú praktický život

drevospracujuci priemysel ktory vyuziva elektromotory

Každá doba má svoje špecifiká a je charakterizovaná aj rôznymi objavmi, ktoré posúvajú ľudstvo vpred vo vývoji. Elektromotory a frekvenčné meniče bezpochyby patria medzi moderné technológie, ktoré v mnohom zmenili náš svet a o mnohé obohatili jeho súčasné fungovanie. Elektromotory a frekvenčné meniče sú súčasťou mnohých technických zariadení od tých najmenších až po tie najväčšie a bez nich by súčasná priemyselná výroba nemohla fungovať v podobe, v akej ju dnes poznáme.

Kvalitné elektromotory možno používať aj s frekvenčným meničom

Elektromotor je elektrické zariadenie, ktoré premieňa elektrický prúd na mechanickú prácu, respektíve ho premieňa na mechanický pohyb (rotačný alebo lineárny). Pri svojej činnosti využívajú tieto zariadenia jav nazývaný ako elektromagnetizmus, v praxi však existujú aj motory využívajúce iné princípy. Zapojené elektromotory vždy produkujú určité vibrácie a preto je snahou výrobcov docieliť ich dizajn a funkčnosť tak, aby boli tieto zariadenia optimalizované pre tichý chod s čo možno najnižšími vibráciami s vysokou preťažiteľnosťou. Mnohé elektromotory sú pritom navrhnuté aj takým spôsobom, že je ich možné zapnúť priamo s frekvenčným meničom. 

Praktické výhody používania frekvenčných meničov

Frekvenčný menič je zariadenie, ktorého hlavným cieľom je predĺženie životnosti komponentov hlavného zariadenia, spolu s ktorým sa používa. Frekvenčné meniče sa preto v praxi používajú najmä s rôznymi čerpadlami, elektromotormi a inými technológiami, pričom ich praktickou výhodou je aj skutočnosť, že regulujú rýchlosť a pomáhajú eliminovať prudké štarty a zastavenia hlavných zariadení. V celkovom výsledku tak neprispievajú len k účinnému predlžovaniu životnosti týchto zariadení, ale prinášajú užívateľom aj významnú energetickú úsporu. Výber konkrétneho frekvenčného meniča v praxi závisí od viacerých premenných a faktorov, ktoré je pritom potrebné zvážiť.

frekvencny menic a elektromotor

TIP: 

Pokiaľ si užívateľ nie je istý, či je pre neho frekvenčný menič dobrým riešením, alebo nedokáže posúdiť, ktorý z frekvenčným meničov by bol najideálnejším pre jeho praktické potreby, možno využiť bezplatné odborné poradenstvo špecialistov pôsobiacich v tomto sektore. 

Vývoj neustále napreduje v oblasti elektromotorov a frekvenčných meničov

Spolu s vývojom ľudstva sa dynamickým tempom vyvíjajú aj moderné technológie, ktoré nám v mnohých smeroch uľahčujú naše praktické fungovanie. V tomto ohľade je však vždy dôležité brať na zreteľ aj skutočnosť, aby nám vyvíjaná technológia skutočne slúžila pozitívnym spôsobom. Elektromotor a frekvenčné meniče sú pevnou súčasťou našich životov v tejto historickej epoche a aj pri ich výrobe a používaní sa výrobcovia neustále snažia o ich zdokonaľovanie s ohľadom na dopad na životné prostredie a zdravie človeka. Jedným zo súčasných trendov je využívanie tepelných a iných čerpadiel, ktoré sa tiež môžu používať spolu s frekvenčnými meničmi, vďaka čomu možno dosiahnuť už spomínanú dlhšiu životnosť týchto zariadení a zaujímavú energetickú úsporu.

TIP na záver: 

Širokú ponuku kvalitných elektromotorov a frekvenčných meničov spolu s odborným nájdu záujemcovia na stránkach https://www.elektromotory.sk/obchod-elektromotory/

vyvoj technologii

Foto: elements.envato.com, elektromotory.sk

Teraz najčítanejšie