Denník N

Voľby 2023

Smer
22,94 %
PS
17,96 %
Hlas
14,70 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
8,89 %
KDH
6,82 %
SaS
6,32 %
SNS
5,62 %
Republika
4,75 %
Aliancia
4,38 %
Demokrati
2,93 %
Sme rodina
2,21 %
ĽSNS
0,84 %
KSS
0,33 %
Piráti
0,31 %
Modrí
0,26 %
Maďarské fórum
0,11 %
My Slovensko
0,09 %
SOS
0,08 %
Karma
0,08 %
Srdce
0,07 %
Princíp
0,06 %
Vlastenecký blok
0,04 %
Spravodlivosť
0,04 %
SHO
0,04 %
SDKÚ
0,02 %
Aktualizované 8:50
99,98 % spočítaných okrskov
Prejsť na výsledky

Kde sa nachádza Slovensko z pohľadu numerológie

Už dlhšie som mal v pláne začať si čítať knihu Čísla života od Dana Millmana, ale dostal som sa k tomu konečne až teraz. Ako si tak čítam o osudových číslach, ich vibráciách a skúšam si prečítané aplikovať na svoj život, tak ma napadlo zistiť, kde sa nachádza Slovenksá republika, narodená 1.1.1993 a došiel som na dosť zaujímavú vec, ktorá bude bohužiaľ objasnená až na konci tohto dlhého blogu.

Čiže kým moje prevratné zistenie zverejním, ozrejmím vám pár vecí z numerológie, ktoré som sa práve dočítal. V prvom rade treba vedieť, ako si človek svoje osudové číslo zo svojho dátumu narodenia vypočíta. Ako príklad uvediem hore uvedený dátum 1.1.1993. Výsledok dostaneme súčtom všetkých číslic, ktorý prípadne redukujeme, kým nedostaneme číslo 12 a menšie.

1+1+1+9+9+3 = 24 -> 2+4=6

Osudové číslo SR je teda 24/6

Číslo na pravej strane označuje vrchol hory, t.j. hlavný zmysel nášho života. Aby sme tento vrchol hory mohli dosiahnuť (zakúsiť naplnenosť nášho osudu), musíme prejsť cez úskalia čísel vľavo a priniesť ich do stavu vyzretosti. Zmysel nášho života k nám neprichádza ľahko, ale je plný úloh a skúšok. Na určitých miestach sa cesta delí a my si volíme smer (len to nie :D) – robíme rozhodnutia nášho života. Ihrisko nám dajú (určené číslom), ale sami si vyberieme, ako budeme hrať. Keď dosiahneme vrchol hory zistíme, že tu nie sme preto, aby sme naplnili zmysel svojho života, ale aby sme ho presiahli – stúpame stále vyššie.

No vzhľadom na to, že v blogu mám omedzený priestor, budem sa venovať iba číslam 24/6, ktoré predstavujú:

2 – spolupráca a rovnováha

4 – stabilita a postup

6 – predstava a prijatie

Než dokážeme naplniť svoj potencial, musíme vyriešiť ťažkosti:

2 – preháňajú so spoluprácou a následne sa stiahnu do seba

4 – chýba im stabilita a neberú na vedomie postup

6 – problém s prijatím seba a posudzovaním ostatných

Ak dosiahneme vrchol našej hory, energía nášho osudového čísla sa bude prejavovať veľmi silne a pozitívne:

2 – stanú sa suverénnymi a rozvážnymi diplomatmi

4 – zvládnu pozvoľný postup, aby dosiahli svoj cieľ

6 – vidia obraz života vo väčšej šírke a príjmu prirodzenú dokonalosť sveta

Kedy a ako sa tieto primárne energie objavia, ovlpyvňujú faktory ako rodinné zázemie, osobné návyky a ocenenie samého seba.

Energie a ťažkosti čísla sa môžu prejaviť v pozitívnej forme (konštruktívnej) a v negatívnej (deštruktívne), teda to isté číslo môže znamenať rôzne osudy:

(uvádzam príklad z knihy, kde sú ale našťasie aj dve “naše” čísla)

26/8

 • nedokáže spolupracovať s ostatnými (negatívna 2)
 • dokonalé ideály ich privádzajú do zúfalstva (negatívna 6)
 • ťažký finančný nedostatok, obavy z hojnosti a moci (negatívna 8)

26/8

 • pracujú s inými bez problémov (pozitívna 2)
 • uvedomia si svoje vysoké nároky a ich použitie v praxi, odvádzajú vynikajúcu prácu (pozitívna 6)
 • dospievajú k istému stupňu hojnosti a vplyvu (pozitívna 8)

Tieto dva príklady ale predstavujú dve krajnosti a ľudia sú väčšinou niekde medzi.

Prekážky, ktoríé treba prekonať a masky, ktoré nosíme:

2

 • od spoluzávislosti a rozmrzelosti k rovnováhe a diplomacii
 • javia sa ako vyrovnaní ľudia s analytickými schopnosťami, ale sú plní rozporov a duševných konfliktov

4

 • od nestability a nerozhodnosti k spoľahlivosti a organizácii
 • budia dojem, že je pre nich všetko jasné, pod ich chladným analyzujúcim zovňajškom sa však skrýva rozbúrená myseľ pripravená učiniť impulzívne rozhodnutia, ktoré sú založené na vnútornom pocite zmätku a dezorientácie

6

 • od sklamania a kritizovania k veľkorysému videniu a prijatiu
 • majú otvorené, kľudné, usmievavé, milé a taktné vystupovanie, ale skrývajú sklony posudzovať ostatných i seba podľa až “nebetyčných” merítok
 • pod povrchom je u nich hnev a sklamanie, ktoré pramení z nekonečného množstva chýb a neprávostí, ktorým sa tento svet vyznačuje

Treba rozpoznať svoje vnútorné prekážky a postaviť sa im čelom, prijať chýbajúcu zraniteľnú bytosť, ktorá sa pod maskou tají.

Chronolégia ťažkostí:

V detstve sa náš život sústreďuje k ľavostranným číslam (2,4), ktoré predsavujú menšie kopce, ktoré musíme k najvyššiemu horskému štítu vyšľapať (6). Pozitívne aspekty osudového čísla zakúsime len do takej miery, ako sme sa prepracovali predchádzajúcimi číslami a obtiažami, nech to trvá dni, roky, alebo aj celý život. Čím hlbšie chápeme problémy ako potencionálne neoceniteľné lekcie (o ktoré dva krát nestojíme), tým viac príjmeme životné výkyvy s duševnou vyrovanosťou a vďačne. To, s čím sa nezrovnáme sami v sebe, stretneme ako osud. Ako plynie čas, každý z nás objavuje zabudnuté časti samého seba, ktoré sme v detstve odvrhli. Prijatie tienistých stránok vlastnej duše a znovu sa začlenienie do svojej osobnosti uvoľní uväznenú energiu a dospejeme k novej sile a kreativite. Napriek tomu, že sa o sebe dozvedáme veľa vecí, naša duša ich v istú chvíľu vstrebe len trochu, aby ich dokázala lepšie spracovať, čo nás chráni pred zahltením. Životné situácie, problémy vo vzťahoch a úlohy nám slúžia ako zrkadlo, ktoré neklame.

V knihe je ešte detailná charakteristika každého čísla, ktorú tu samozrejme nemôžem uvádzať, tak prejdem priamo ku konkrétnej osudovej ceste, ktorú začnem citátom z knihy:

Je úplne jedno, co děláme, dokud nepřijmeme sami sebe.

Jakmile jednou sami sebe příjmeme, je úplne jedno, co děláme.

24/6

Musia prijať seba a svet takých, aký sú. Rozoznávajú svoj potenciál, aj potenciál iných ľudí, a usilujú sa o dosiahnutie vrcholu, ale najradšej by celú púť zvládli jedným veľkým skokom, než aby sa krok po kroku riadili postupom, ktorý majú na tomto svete za úlohu zvládnuť. Prejavuje sa u nich sklon idealizovať si ľudí, nové možnosti a prácu a potom cítia sklamanie, lebo nikto a nič nedokáže ich očakávaniam celkom vyhovieť. Keď odvádzajú dobrú prácu, kdesi hlboko im tenký hlások našepkáva: “Mohlo to byť lepšie.” Pokiaľ sa nenachádzajú vo výrazne negatívnom rozpoložení, sú to príjemní ľudia s ktorými je radosť byť a jednajú s ostatnými ako s vlastnou rodinou. Vzhľadom k tomu, že 6-ky chcú robiť “správne veci” a “byť dobré” a sklonu dvojok a štvoriek robiť to, čo by robiť mali na úkor toho, čo naozaj cítia, je bežné, že sú majstrami zapierania a sebaklamu. Zapierajú svoje vlastné pocity, situáciu, v ktorej sa nachádzajú, tvrdošijne držia kurz, aj keď sa loď potápa. Preto im bude prospešné naučiť sa pracovať s tým, čo sa im prihodí.

Bývajú väčšinou veľmi otvorení, družní, veselí, silní a energickí. Veľmi sa usilujú o to, aby potešili ostatných, takže by mali ostať ostražití voči tým, kto by sa ich pokúsil zmanipulovať pomocou pocitu viny. Je potrebné, aby to správne urobili pre seba, aby nadviazali kontakt so svojími skutočnými hodnotami a potrebami.

Tým, že merajú seba so svojími ideálmi, často mávajú pocit, že sú stroskotanci, hoci odvádzajú kvalitnú prácu. Akonáhle sa vo svojom tele uvoľnia, príjmu celú svoju vlastnú nedokonalosť spolu s nedokonalosťou ostatných a naučia sa veriť tomu, že ich život odráža dokonalý proces učenia, rastu a vývoja, nakoniec začnú mať pocit, akoby sa vrátili domov. Postupne si uvedomia, že táto dokonalosť chce svoj čas a postup po malých úsekoch a nedá sa uponáhľať, aj keď by najradšej mali všetko hotové hneď teraz. Majú prirodzené nadanie na športy. Môžu sa z nich stat najlepší športovci vôbec.

Táák a pomaly sa dostávam k tomu, čo chce vlastne básnik týmto blogom povedať, akýto objav vám chce zdeliť:

Deväťročné cykly

Zákon cyklov nám pripomína, že všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko má svoj čas najpriaznivejší, aj menej priaznivý. Všetko vzniká a zaniká. Kruhy a špirály času sa točia k svojmu počiatku. Pozorovanie rytmov a vzorcov nášho života má tú cenu, že pokiaľ dokážeme synchronizovať svoje osobné túžby s nadosobnými silami a rytmami, môžeme využiť silu dobrého načasovania a dokážeme sa povoziť vpred na vrchole každej energetickej vlny.

Rok, keď sme sa narodili sa viaže k hlavnému zmyslu nášho života, v nasledujúcom roku prežívame energiu ďalšieho vyššieho čísla atď až k deviatke, kedy začíname nový cyklus. Uvediem náš príklad:

1.1.1993 – 24/6

V roku 1994 sme vstúpili do siedmeho roku cyklu:

1994 – 7 (výpočet robíme s rokom 1994, t.j. 1+1+1+9+9+4 = 25/7)

1995 – 8

1996 – 9

V roku 1997 sa začína nový 9 ročný cyklus:

1997 – 1

Energiu každého roku tohoto cyklu môžeme pochopiť na základe rytmu pestovania rastlín: sejba, rast, ošetrovanie, žatva, zaorávanie zbytkov, príprava na nový cyklus:

Rok 1 – Kreativita a sebadôvera

 • rok kreativity, zasievania semien, rok novosti. Klíčky dozrievajú, ale ešte sa nepredrali na svetlo. Obdobie plánovania, kreslenia máp. Niekedy to znamená návrat do škôl, ďalší výcvik, presun na nové miesto. V skorej jari sa sneh len začína topiť.

Rok 2 – Spolupráca a rovnováha

 • druhý rok potrebujú semená pomoc a pôsobenie ostatných faktorov – slnko, zeminu, vodu. Pracujeme s ostatnými ľuďmi, nachádzame svoje hranice, definujeme samých seba v rámci ďalšej práce a činnosti. Vytvárame si nové putá, zväzky a podporné siete. Zem sa otepľuje.

Rok 3 – Vyjadrenie a citlivosť

 • semená preniknú hlinou na slnečné svetlo. To znamená čas viditeľnosti a obozretného rastu. Výhonky sú zelené a ľahko zraniteľné. Toto obdobie môže prinášať pocit zraniteľnosti a môžeme o sebe pochybovať, či to dokážeme. Náš horizont sa rozširuje, vidíme a prežívame viac. Jar sa končí.

Rok 4 – Stabilita a postup

 • výhonky sú silnejšie a zapúšťajú hlbšie korene. Je čas vypestovať si stabilitu: kritická fáza, ujisťujeme sa, či sú naše korene dostatočne silné. Obdobie preskúmavania a reflexie, obdobie, kde sa doháňajú resty, znova formujú vlastné sily a presvedčujeme sa, že sme v príprave nič nevynechali. Leto už čaká za rohom.

Rok 5 – Sloboda a kázeň

 • stromy začínajú kvitnúť a vábiť k sebe ďalší život – vtáky, včely a lesné živočíchy. Pokiaľ bola naša práca dôkladná a padla na živnú pôdu. Pokiaľ sme prostredníctvom svojej práce zúžitkovali prvé štyry roky, nastáva teraz čas príležitostí, množstva možností a rozhodnutí. Sad začína prinášať prvé plody. Toto je obdobie prvej oslavy. Leto je tu.

Rok 6 – Predstava a prijatie

 • je to čas vraciať a podeliť sa o úrodu so všetkými, čo budú pojedať ovocie stromu, čas podeliť sa o šťastie. Nastala doba honosti a štedrých darov, ale tiež doba uvedomovať si širší rozsah toho čo je a čo sa má stať a čo nás čaká. Leto sa blíži ku koncu.

Rok 7 – Dôvera a otvorenosť

 • nastáva čas na vďačnosť, čas radosti a uvoľnenia, čas ohliadnutia sa späť a poučenia sa z predchádzajúcich rokov. Tvorivý podnet prvého roku, spolupráca druhého roku, prekonanie zraniteľnosti a pochýb tretieho roku, zbieranie síl a upevňovanie vo štvrtom roku, žatva v piatom roku a delenie sa s úrodou v šietom roku. Pridružuje sa vďačnosť za všetko, pretože vidíme, ako sa predchádzajúce úlohy zaslúžili o súčasnú chvíľu. Prichádza jeseň.

Rok 8 – Hojnosť a moc

 • prináša hojnú úrodu za predchadzajúcich sedem rokov. Úroda priamo odráža kvalitu všetkého, čo bolo pred tým. Strom je teraz vysoký a silný, vyzretý a cenný a je pripravený na oberanie. Jesenné lístie žiari ako zlato, začína fúkať vietor zmeny, ktorý ohlasuje dni konca jesene.

Rok 9 – Celistvosť a múdrosť

 • rok zavŕšenia, ktorý vedie k múdrosti, čas pozrieť sa späť a pochopiť, že všetky cykly končia a potom znova začínajú. Pevné pripútanie k veciam tu nikdy nie je nič platné, lebo všetko sa pominie. Jeseň skončila, je treba zaorávať korene a obracať pôdu aby sme na počiatku ďalšieho jarného cyklu mohli pestovať nanovo a tentokrát cyklus vylepšíme vďaka múdrosti, ktorú sme získali. Prichádza obdobie vnútorného upokojenia a nehybnosti a čakáme až znova príjde svetlo.

V tejto časti knihy bolo cvičenie, napísať si dátum narodenia a pod neho nasledujúci rok až po súčasnosť a vedľa toho napísať ku každému roku nejakú významú udalosť, ktorá sa stala. Napísal som si to teda na papier svoje “čísla” a zistil som, že začiatkom prvého 9 ročného cyklu, ktorý som zažil bol začiatok základnej školy, začiatkom druhého 9 ročného cyklu môjho života som šiel na gympel na začiatku tretieho som išiel študovať na inú vysokú škou. Tú som nechal a dokončil som starú, lebo som si myslel, že som mal. Nastalo ale 9 fakt otrasných rokov u mňa a až s pohľadom na ten papier a dnešným odstupom krásne vidím všetky chyby, ktoré som urobil a ako som za nich zaplatil a pozbieral trpké ovocie svojich blbých rozhodnutí. Jednoznačne odporúčam každému pozrieť sa, kde sa momentálne v živote nachádza. Ja sa momentálne nachádzam v treťom roku a ten už ide “podľa plánu”. No a v tomto momente, ak niekto dočítal teda až sem ma napadlo, že sa pozriem na to, ako sme na tom my ako krajina, keďže sa nám blížia voľby a znova si vyberieme smerovanie. (Skoro som napísal smer, no snáď sme sa poučili :D). Takže, vuala, Slovensko:

Ďeň narodenia 1.1.1993, osudové číslo 24/6, pôrodná bába Vladimír eM:

1993 – 6 – vznik SR, SR sa stala 180. členským štátom OSN

1994 – 7 – HZDS, ZRS a SNS, využili väčšinu v parlamente a začali deštrukciu demokratického systému

1995 – 8 – oficálna žiadosť o vstup do EÚ

1996 – 9

 

1997 – 1 – ministrom vnútra zmarené referendum o priamej voľbe prezidenta

1998 – 2 – Mečiar prehral voľby, prvá Dzurindová vláda

1999 – 3

2000 – 4

2001 – 5

2002 – 6 – druha Dzurindova vláda

2003 – 7

2004 – 8 – vstup do EU

2005 – 9

 

2006 – 1 – začiatok prvej Ficovej vlády

2007 – 2

2008 – 3

2009 – 4

2010 – 5 – koniec prvej Ficovej vlády, začiatok Radičovej vlády

2011 – 6 – pád Radičovej vlády

2012 – 7 – začiatok druhej Ficovej vlády

2013 – 8

2014 – 9

 

2015 – 1

2016 – 2 – parlamenté voľby 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 – 9 – aká bude úroda?

Za tie roky si samozrejme môžete doplniť všetko, čo som tam ja neuviedol, je to len hrubý nákres, aby ste si vedeli spraviť predstavu o cykloch. Ide mi hlavne o to, že Slovensko sa momentálne podľa mojich čerstvo nadobudnutých numerologických znalostí nachádza na začiatku 9 ročného cyklu a za chvíľu tu máme ďalšie voľby a tak môžme chod našej krajiny do istej miery ovplyvniť. Vybrať si cestu. Uznávam, že výber nie je ideálny, ale považujem za hazard lámať palicu nad tým, čo momentálne ako alternatívu máme a potom plakať nad rozliatym mliekom, alebo premárnenými šancami, ak pri moci ostanú tí, ktorí sú tam teraz. Ak neviete ako na voľby, môžte sa inšpirovať mojím skorším blogom Ako na parlamentné voľby 2016.

Teraz najčítanejšie