Denník N

Dôchodkový systém vo Veľkej Británii

Veľkú Britániu zastihol môj seriál práve uprostred dôležitej zmeny ich dôchodkového systému. Už 6. apríla 2016 bude spustená takzvaná „new state pension“ (nSP), ktorá nahradí doterajšiu „základnú penziu“ ako aj dve podporné dôchodkové dávky, ktoré doteraz tvorili nultý a prvý pilier dôchodkového systému v ostrovnom kráľovstve.

Zásadnou zmenou je, že nSP bude pre každého v rovnakej výške, nie ako doterajší systém, ktorý obsahoval aj zásluhovú časť. Veľká Británia sa tak pridáva k trendu, ktorý mohli pozorní čitatelia vidieť vo viacerých krajinách. Prvý pilier sa mení na čisto solidárnu dávku a prvok zásluhovosti sa presúva na iné piliere dôchodkového systému. Veľká Británia zároveň patrí ku krajinám, kde sa občania na štát už dlhodobo nespoliehajú, pretože náhrada príjmu z I. piliera bola a aj naďalej bude mizivá. V starom systéme bola priemerná náhrada príjmu z prvého piliera 14 %, v novom bude 22 %[1]. Pre lepšiu predstavu, ak by sme toto nastavenie preniesli na Slovensko, dôchodky z I. piliera by u nás klesli z terajšej výšky približne na tretinu.

Zvláštnosťou Veľkej Británie je, že ako jedna z mála krajín nemá povinný druhý pilier. Druhý pilier postavený na zamestnaneckom princípe je kvázi-povinný, čo znamená, že je do neho automaticky zapojený každý nový pracujúci, ale s možnosťou slobodne sa rozhodnúť neprispievať. Až do roku 2008 pojem druhý pilier zahŕňal pomerne veľa dôchodkových „subsystémov“ rôznorodej kvality. V roku 2008 bol ako výsledok debaty o nedostatočnom dôchodkovom zabezpečení prijatý takzvaný Pension Act, ktorý stanovil akési „minimálne štandardy“ kvality, ktoré musí spĺňať každá dôchodková schéma.

Nakoľko spĺňať nové pravidlá nie je jednoduché, v roku 2012 bol vytvorený NEST (National Employment Savings Trust), do ktorého môže zapojiť svojich zamestnancov ktorýkoľvek zamestnávateľ. Ako kľúčová vlastnosť nového systému sa definovala nízka nákladovosť, ideálne na úrovni 0,3 % z objemu spravovaných prostriedkov.

Od apríla 2016 budú mať Briti ešte jednu nevídanú možnosť a to vybrať si celú nasporenú sumu jednorázovo a naložiť s ňou podľa svojho uváženia. Nebude to však až také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Od dane je oslobodených iba 25 % nasporenej sumy a zvyšok podlieha dani z príjmu podľa pásma, do ktorého čerstvý dôchodca spadá. Progresívna daňová sadzba vo výške až 40 % bude zrejme dostatočne demotivujúca, keďže jej maximálna výška sa bude týkať väčšiny dôchodcov, ktorí by si zvolili jednorazový výber. Riešením je vyberať dôchodkové úspory postupne alebo kúpiť si od poisťovne anuitu, ktorá dani nepodlieha podlieha nižšej dani.

Jednorazové výbery sa budú zrejme týkať najmä DC schém (defined contribution) aj DB schém. , ktoré v „starom“ systéme prevažovali. DC schéma je dôchodkový fond založený na princípe „koľko si nasporíš, toľko máš“, rovnako ako náš Druhý pilier. V „novom“ systéme sú preferované DB schémach (defined benefit) sa dôchodok určuje na základe poistno-matematických princípov a nezávisí primárne od výšky zhodnotenia na osobnom dôchodkovom účte. Pripomeňme si, čo som napísal v predchádzajúcich častiach:  Pre určenie dôchodku v DB schémach sú dôležité parametre ako počet rokov odvádzania príspevkov a ich výška. Každá zamestnanecká dôchodková schéma tak vykonáva rovnakú funkciu ako štát = určuje pravidlá prerozdeľovania príspevkov. NEST je taktiež DB schéma.

DB schémy sú teda plne zásluhové, v očiach klienta, budúceho dôchodcu, poskytujú „istotu“ (aj keď v skutočnosti trhovému riziku podliehajú), eliminujú riziko „zlého výberu“ z dôchodkových fondov s rôznym investičným zameraním a ešte zabezpečujú aj výplatnú fázu. Keď to človek porovná s obsahom debát u nás na Slovensku, hotový raj na zemi :)

Práve na príklade Veľkej Británie je asi najlepšie vidieť, kde v uvažovaní o dôchodkoch a dôchodkovej reforme sme my a kde vyspelý svet. Vo Veľkej Británii nikoho ani nenapadne spochybňovať význam sporiacich dôchodkových schém. Diskutuje sa skôr o slabinách DC schém podobného typu ako je náš Druhý pilier a hľadajú sa riešenia ako ich odstrániť alebo ako systém vyvážiť.

Dobrovoľné príspevky do rôznych typov zamestnávateľských alebo individuálnych sporení tvoria tretí pilier britského dôchodkového systému.

Za zmienku stojí spôsob, akým sa štát stará o informovanosť občanov o finančných produktoch a obzvlášť o anuitách, ktoré si môžu za svoje dôchodkové úspory kúpiť. Web stránka ponúka zoznam všetkých dostupných anuít vyhovujúcich osobným potrebám budúceho dôchodcu vrátane vyčíslenia nákladov a výšky dôchodku. Každý dôchodca má možnosť nájsť si produkt, ktorý je pre neho najvýhodnejší.

Axiómy, fakty a tézy

  • Vo Veľkej Británii nízky štátny dôchodok dopĺňa viacero kapitalizačných schém. Briti sa na štátny dôchodok už dlho nespoliehajú.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

Peter Cmorej

 

[1] keďže ide o rovnú dávku pre každého, individuálna miera náhrady príjmu je samozrejme rozdielna. 22% platí pre osobu s priemerným príjmom

Informácie k dnešnému dielu som čerpal z týchto zdrojov:

OECD (2015), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris. dostupné: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-at-a-glance_19991363, dňa 14.12.2015

http://www.oecd.org/els/public-pensions/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm

http://www.theguardian.com/money/2015/apr/04/pensions-revolution-avoid-tax-bombshell

http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/uk/106

http://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2014/02/IB_14-5.pdf

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk