Denník N

Ako napísať štruktúrovaný životopis a čo by v ňom nemalo chýbať?

zivotopis

Úspešný životopis je základným nástrojom pre každého, kto hľadá prácu alebo sa snaží postúpiť v kariére. Je to váš prvý dojem, ktorý urobíte na potencionálneho zamestnávateľa, čiže je nevyhnutné, aby bol čo najlepší. Ale ako vytvoriť životopis, ktorý naozaj zaujme a zároveň presne prezentuje vaše schopnosti a skúsenosti? Nasledujúci článok poskytuje podrobné rady a tipy pre písanie efektívneho životopisu.

  1. Osobné údaje a kontakt

Táto časť by mala byť jednoduchá a jasná. Vaše plné meno by malo byť napísané veľkým písmom na vrchole stránky. Pod menom by mala byť uvedená vaša adresa, telefónne číslo  a profesionálna e-mailová adresa. V prípade, že máte profesionálny online profil (napríklad Linkedln), môžete taktiež uviesť jeho odkaz. Dôležite je, aby tieto informácie boli aktuálne a ľahko prístupné pre potencionálneho zamestnávateľa.

  1. Profesijné zhrnutie alebo cieľ

Toto je stručná, ale silná časť životopisu. Cieľom je stručne a konkrétne zhrnúť vaše schopnosti, skúsenosti a cieľa v súvislosti s pozíciou o ktorú sa uchádzate. Je to vaša príležitosť, ako ukázať zamestnávateľovi, čo by ste mohli priniesť do jeho organizácie. Vždy sa snažte tento úvod prispôsobiť konkrétnemu zamestnaniu o ktoré sa uchádzate.

  1. Pracovné skúsenosti

Tu uveďte svoje predchádzajúce pozície. Začínajte najnovšou. Pri každej pozícii by malo byť uvedené meno spoločnosti, doba pôsobenia, vaša rola a stručný popis vašich úspechov a zodpovedností. Snažte sa pritom používať aktívne slovesa a vyzdvihnúť konkrétne úspechy alebo projekty, na ktorých ste pracovali. Nezabudnite na výsledky a úspechy, ktoré ste dosiahli.

  1. Vzdelanie

V tejto sekcii uveďte svoje formálne vzdelanie, vrátane najnovšieho. Mali by ste zahrnúť názov inštitúcie, odbor štúdia, roky štúdia a dosiahnutý stupeň. Ak ste nedávno ukončili štúdium a nemáte veľa pracovných skúsenosti, môžete tu uviesť aj relevantné projekty, kurzy alebo odborné praxe.

  1. Znalosti

V tomto odstavci uveďte špecifické schopnosti, ktoré sú relevantné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Môže to zahrňovať tvrdé znalosti, ako ovládanie konkrétneho softvéru, jazykové znalosti alebo mäkké schopnosti, ako je schopnosť pracovať v tíme, komunikácia alebo riešenie problémov.

  1. Ocenenia a certifikáty

Ak ste získali ocenenia alebo certifikáty, ktoré sú relevantné pre vašu prácu, je dobre ich zahrnúť. Uveďte názov ocenenia alebo certifikátu a inštitúciu, ktorá vám ho udelila.

  1. Voľnočasové aktivity a záujmy

Nie je povinné ich uvádzať, ale môže to poskytnúť lepší obraz o vás ako celkovej osobe. Uveďte aktivity a záujmy, ktoré sú relevantné pre pozíciu, na ktorú sa uchádzate alebo ktoré ukazujú vaše znalosti a schopnosti.

  1. Referencie

Ak máte referencie, ktoré sú ochotné vás odporučiť, je dobré ich uviesť. Zahrňte iba referencie, ktoré vám dali súhlas a ktoré môžu poskytnúť pozitívne odporúčanie.

Záver

Písanie životopisu môže byť náročné, ale správnym prístupom a dôkladnou prípravou môžete vytvoriť dokument, ktorý vás predstaví v najlepšom svetle. Bez ohľadu na to, aká dlhá je vaša pracovná história alebo aké máte skúsenosti, dôležité je prezentovať vaše informácie jasne, stručne a profesionálne. Pamätajte že životopis je vaša prvá príležitosť spraviť dojem, takže využite každú šancu pre prezentáciu ako silný a kompetentný kandidát. S touto príručkou sa vám to určite podarí.

Teraz najčítanejšie