Denník N

Putinove najväčšie klamstvá

Rusko aj s jeho šialeným vodcom porušilo medzinárodné práva tým najhrubším spôsobom. A to ešte jeho klamstvám do dnešného dňa stále veľká časť slovenskej populácie verí. Medzinárodné právo je zložité a preto čo najjednoduchším spôsobom ľuďom vysvetlujem a vyvraciam putinové klamstvá, ktorými zavádza našu spoločnosť. Jeho klamstvá na mnohých fungujú, žiaľ. GLOBSEC nedávno zverejnil štatistiky, že 34% Slovákov za vojnu na Ukrajine obviňuje západ a 17% Slovákov obviňuje Ukrajinu. Aká je skutočná pravda ohľadom porušovania medzinárodného práva? Dozviete sa v mojom článku.

Prvé najväčšie klamstvo Putina

Konkrétne ide o sľub, podľa ktorého sa NATO zaviazalo, že sa nebude rozrastať smerom na východ, čím má byť porušený medzinárodný záväzok. Uvediem, že záväzky právnej, alebo politickej povahy sa medzi inými krajinami dosahujú formou multilaterálnych, alebo bilaterálnych rokovaní a musia prejsť istým procesom. Nezvratným faktom je, že sľub, ktorý sa Putin snaží použiť ako argument nebol nikdy v rámci medzinárodného spoločenstva ako návrh predložený, teda nemohol byť ani prerokovaný, podpísaný a ani ratifikovaný. Z toho vyplýva záver, že sľub ktorým sa Putin snaží oklamať verejnosť nikdy neexistoval. Pokiaľ by chcel ruský vodca v mene medzinárodného práva takto obhajovať ozbrojenú inváziu Ruska na Ukrajinu, museli by byť splnené všetky procesné úkony, na základe čoho by sme mohli hovoriť o existencii záväzku právnej povahy.

Podľa Putina nemá Ukrajina právo na spojenectvo s NATO

V prípade Ukrajiny a jej spojenectiev je to jednoduché a medzinárodné právo hovorí jasnou rečou. Ukrajina má právo ako štát na sebaurčenie a zahŕňa aj právo zvoliť si vlastné spojenectvá. Inými slovami, podľa medzinárodného práva sa Ukrajina môže bez akýchkoľvek obmedzení uchádzať o členstvo v NATO, alebo o akékoľvek iné spojenectvá, ktoré si sama vyberie.

Ruská invázia na Ukrajinu ako sebaobrana

Ďalšie z jeho klamstiev je, že ruská invázia je vlastne sebaobrana proti rozširovaniu Severoatlantickej aliancie pričom sa odvoláva na článok 51 Charty OSN. Pritom celý svet vie, že NATO nikdy Rusko nenapadlo. Aj napriek tomu Putin stále klame, že napadnutie Ukrajiny je preventívne sebaobranné opatrenie. Aj pri tomto bode by mali ľudia zbystriť pozornosť a overovať fakty. Medzinárodné právo pojem ‚preventíva‘ v rámci sebaobrany zaútočením na inú krajinu nikdy neuznávalo a neuznáva. Inými slovami, aby sa Putin mohol opierať o článok 51 Charty OSN, Rusko by muselo byť priamo napadnuté. A to sa nikdy nestalo.

Genocída na Rusoch žijúcich na Ukrajine

Putin sa takisto odvoláva na akúsi genocídu páchanú na Rusoch žijúcich na Ukrajine. Definícia zločinu genocídy je obsiahnutá v článku II v dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorý bol schválený valným zhromaždením OSN 9.12.1948. Ten definuje tento pojem ako čin spáchaný v úmysle zničiť úplne, alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú. A to je silná káva. Avšak každý predsa vie, že na objasnenie trestných činov sa v ustálenej právnej praxi vyžadujú dôkazy. Rusko nikdy nepredložilo také dôkazy, ktoré by tieto obvinenia potvrdzovali a rovnako tak nikdy neupozornilo medzinárodné spoločenstvo na také činy. Tu sa dá predpokladať, že také dôkazy nepredložili pretože ich nikdy nemali a to vedie k záveru, že Ukrajina sa nikdy takých činov nedopustila. V tomto prípade to však nie je všetko. Pokiaľ by išlo aj o genocídu, Rusi by stále nemohli podniknúť ozbrojený útok a oni to dobre vedia. Navyše sú stálimi členmi BR OSN. Vojenská intervencia v reakcii na genocídu je zákonná práve len ak ju povolia všetci členovia Bezpečnostnej rady OSN, alebo ak sa kvalifikuje ako výkon práva na sebaobranu. Sebaobrana už bola vyškrknutá a čo sa týka povolenia na intervenciu, BR OSN nikdy také povolenie neschválila. Tu som presvedčený, že pokiaľ by existovali dôkazy o tom, z čoho Rusko Ukrajinu obviňuje a následne by postupovalo podľa krokov medzinárodného práva, medzinárodné spoločenstvo by zakročilo. Rusko však dôkazy nepredložilo a na medzinárodné právo sa vykašlalo.

Rešpektovanie územnej celistvosti a politickej nezávislosti

V Budapeštianskych dohovoroch, ktoré sa priamo opierajú o Chartu OSN sa Rusko svojim podpisom zaviazalo, že bude rešpektovať celistvosť Ukrajiny a jej politickú nezávislosť. Po napadnutí však prišiel Putin a Lavrov s ďalšou výhovorkou. Začali tvrdiť, že napriek tomu, že rešpektujú Budapeštianske dohovory, Rusko sa nezaviazalo k rešpektovaniu štátneho prevratu a preto majú právo na ozbrojený útok. Pri tomto bode je explicitne viditeľné, ako si ruskí predstavitelia sami sebe protirečia. Na jednej strane uznávajú a tvrdia, že rešpektujú Budapeštianske dohovory, teda politickú nezávislosť Ukrajiny a na druhej strane tvrdia, že nerešpektujú štátny prevrat. Śtátny prevrat je výlučne vnútroštátna a vnútropolitická záležitosť každého štátu. Z právneho uhľa pohladu to znamená, že Rusko nemalo absolútne žiadne právo akokoľvek konať v rámci vnútropolitických záležitostí Ukrajiny, čím porušilo medzinárodné právo, ktoré garantuje Ukrajine politickú nezávislosť.

Pamätajte si, že Robert Fico nás ťahá k Rusku, čím ohrozuje budúcnosť nás všetkých. Urobíme všetko pre to, aby sme spolu s vami a so všetkými, ktorí nám pomôžu, zastavili najväčšie ohrozenie našej krajiny, Roberta Fica.

Matej Galo – Kandidát na poslanca č. 115

Medzinárodné právo

SASKA – 12

Teraz najčítanejšie

Matej Galo

Matej Galo študoval medzinárodné právo vo Veľkej Británii. V strane Sloboda a Solidarita je členom odborných tímov pre zahraničné veci a obranu. Podporuje pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. Hĺbkovo sa venuje medzinárodnému právu porušovanému na Ukrajine a pracuje na zlepšení postavenia Slovenska v medzinárodnom spoločenstve.