Denník N

Ako ušetriť tisíce eur na hypotéke

Pripadá Vám to ako vymyslený príbeh? Nie, môže to byť pravda. Ak sa parlament venuje tomu, čo má a píšeme zákony v prospech ľudí.

Banky, Štátny fond rozvoja bývania a  Fond na podporu vzdelávania. Všetky tieto inštitúcie spája poskytovanie úverov či pôžičiek ľuďom na Slovensku, najmä na zabezpečenie bývania, kúpu auta či na pokrytie iných životných nákladov.

Spája ich však ešte niečo – štyri roky v parlamente som sa im venoval s cieľom, aby ľudia za svoje dlhy platili menej. A to tak, aby k tomu dopomohla zvýšená konkurencia a odstránenie absurdných poplatkov.

Rozväzujeme ruky dlžníkom

Predstavte si, že máte hypotéku, kde výšku úroku garantuje banka povedzme na päť rokov. Po piatich rokoch poctivého platenia zistíte, že Vaša stará banka Vám navrhuje úrok v rovnakej výške na ďalších päť rokov, hoci konkurencia Vám ponúka úrok o polovicu menší. Ak by ste chceli hypotéku refinancovať a preniesť si ju ku konkurencii, Vaša stará banka Vám mohla napariť taký poplatok za predčasné splatenie, ktorým výhodu nižšieho úroku zmarila.

Aby sa ľudom uvoľnili ruky, už v roku 2011 som presadil pozmeňujúci návrh, po ktorom je predčasné splatenie hypotéky pri skončení fixácie úrokovej sadzby a pri jej zmene zo zákona bez poplatku. Klienti zároveň dostali zákonné právo na informácie o skončení / zmene úrokovej sadzby v dvojmesačnom predstihu. Tieto zmeny boli o niekoľko mesiacov rozšírené aj na tzv. americké hypotéky (úvery zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti).

S účinnosťou od 1. septembra 2012 dostávajú klienti v dvojmesačnom predstihu poučenie o svojom zákonnom práve predčasného splatenia bez poplatku, dochádza k jeho rozšíreniu aj na splatenie časti úveru a rieši sa problém, keď niektoré banky požadovali oznámiť predčasné splatenie v nimi stanovenom termíne.

Všetky tieto zmeny dali ľudom s úverom do rúk efektívne vyjednávacie nástroje. Už to nie je len banka, ktorá svojimi podmienkami tlačí k múru. Konečne môže človek bez obáv z poplatku povedať: „Nedáte mi lepší úrok? Tak odchádzam.“ :-)

Konkrétny výsledok: viac peňazí v peňaženke

Ušetrené peniaze si najlepšie zrátajú samotní dlžníci. Pre zaujímavosť však možno uviesť analýzu Národnej banky Slovenska. Tá zrátala dopad legislatívnych zmien na úrokoch pri úveroch na nehnuteľnosti. Rozdiel dosahuje približne 0,45 percentuálneho bodu. Každý môže posúdiť, či výsledok stojí za to.

tabulka hypo

Postupne v priebehu volebného obdobia som navrhol a presadil aj ďalšie výhody:

  • Zrušenie poplatkov za úverové účty, ktoré robili náklady za úver neprehľadnými. Ich vyberanie bolo výlučne v záujme bánk bez toho, aby za to klient niečo dostal. Zrušenie sa v peňaženke človeka prejavilo desiatkami ušetrených eur ročne.

Ak by sa banka snažila zrušenie poplatku pretaviť do výšky úroku, vďaka predčasnému splateniu bez poplatku jej to klient pri skončení / zmene fixácie vie zrátať. Zrušenie poplatku sa dotklo klientov bánk, stavebných sporiteľní, rôznych nebankových subjektov a Fondu na podporu vzdelávania. A čo ak to budú banky obchádzať? Nuž, keď sa o to jedna pokúsila, už v zárodku dostala po prstoch.

  • Jednoduchšie splatenie úverov s variabilnou (pohyblivou) úrokovou sadzbou. Ak banka s cieľom udržať si klienta za každú cenu úrok po celý rok nezmení, pre ľudí s týmto typom úroku som presadil právo predčasného splatenia v nasledujúcom roku kedykoľvek. Samozrejme, bez poplatku.
  • Zákonné právo pri výročí uzavretia zmluvy o úvere na bývaní. V lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy bude od 21. marca 2016 možné predčasne splatiť až 20 % istiny bez akéhokoľvek poplatku. Ľudia sa tak spod dlhového zovretia budú môcť uvoľniť omnoho skôr.
  • Strop na poplatky pri predčasnom splatení. Od 21. marca 2016 si za predčasné splatenie mimo konca fixácie úrokovej sadzby budú môcť banky účtovať len skutočné náklady, pričom tie nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy. To ešte viac posilní konkurenciu medzi bankami a umožní zvoliť si najlepšiu ponuku.

Všetky zmeny v prospech klientov bánk bolo možné presadiť aj vďaka korektnému prístupu ministerstva financií.

Rovnaké práva aj vo verejných fondoch

Ľudia na Slovensku nemajú úvery a pôžičky iba zo súkromných inštitúcií, ale aj z účelových fondov, do ktorých vložil peniaze štát. Presadili sme, aby si rovnaké práva ako klienti bánk užívali aj dlžníci týchto fondov.

  1. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Na základe môjho pozmeňujúceho návrhu môžu klienti ŠFRB (mladomanželia, zdravotne znevýhodnení či mladí odchovanci detských domovov) predčasne splatiť svoje úvery alebo ich časť kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.

V minulosti bol poplatok za predčasné splatenie aj vo výške 4 % z nesplatenej istiny, čo pri povedzme 10 000 eurovej istine predstavovalo 400 eur

  1. Fond na podporu vzdelávania

Klientmi tohto fondu sú učitelia a študenti vysokých škôl. Keď v roku 2012 robila vláda Smeru zmenu zákona upravujúceho jeho fungovanie, zmenila pôvodný 3 % úrok pre študentov a 4 % pre učiteľov tak, že ho naviazala na to, koľko za svoj dlh platí štát.

Upozornil som, že ak štát bude v budúcnosti hospodáriť zle alebo ak sa situácia na finančných trhoch skomplikuje, tento úrok bude rásť, čo na svojom úroku pocítia práve vysokoškoláci a učitelia.

Pozmeňujúcim návrhom som preto určil maximálny strop, nad ktorý už úrok rásť nemôže, a to na 4,5 % ročne. Zabránilo sa tým ďalšiemu zdražovaniu pôžičiek. K presadeným návrhom patrí aj možnosť predčasného splatenia učiteľskej pôžičky kedykoľvek a bez akéhokoľvek poplatku a tiež už vyššie spomenuté zrušenie poplatku za vedenie úverových účtov.

Tento blog je súčasťou série Osobný odpočet poslanca o mojej práci v parlamente v rokoch 2012 až 2016. Vysvetlenie prečo a o čom nájdete tu.

Teraz najčítanejšie