Denník N

Prečo profesor Duda útočí verejne na svoju cirkev?

V utorok sme sa rozlúčili s pátrom Antóniom Srholcom – v Bratislave i Skalici. Nepreženiem, keď poviem, že to bol radostný a nádherný pohreb. Vyznávam, že taký hlboký duchovný zážitok som na pohrebe snáď ešte nezažil.

Dokonca aj fotografi boli k sebe úctiví :,,poď na chvíľu na moje miesto, lepšie uvidíš“. Tlačili sme sa totiž v prednej časti chrámu a bolo tam málo miesta. Ochranka, či organizátori boli láskavejší ako v iných prípadoch. Z prítomných priam vyžarovala láska, Kristus bol prítomný v chráme, aj keby počas rozlúčkovej Bohoslužby nedošlo k eucharistii, prijímaniu, či u protestantov Večeri Pánovej.

Odišiel človek, ktorý zasvätil svoj život Kristovi. Zažil príkorie od komunistického režimu i od niektorých predstaviteľov svojej – rímskokatolíckej cirkvi. Napriek tomu nezatrpkol, ale ďalej slúžil svojim blížnym – rodine, priateľom i tým najnúdznejším – svojim bezdomovcom.

Na rozlúčku prišli kresťania rôznych cirkví, osobne som mal pocit, akoby sme predbehli dobu a cirkev už bola zjednotená. Zatiaľ sme sa, poniektoré cirkvi – denominácie dokázali dohodnúť na uznaní krstu. Na Večeri Pánovej nie. Niektorí veríme, že prijímame pravého Krista v duchovnej rovine, niektorí veríme, že dochádza aspoň na chvíľu k premene aj na materiálnej úrovni – víno sa mení doslova v Kristovu krv a chlieb na telo. Dochádza k transsubstanciácii, k premene podstaty. Iní kresťania to robia na Jeho pamiatku. Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“(Evanjelium podľa Lukáša 22 kapitola, verš 19). V evanjeliu podľa Matúša(26:27) potom čítame : ,, Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho zo slovami: Pite z neho všetci!“ 

eucharistia (Ľubo Bechný)
eucharistia (Ľubo Bechný)

Aby to nebolo také jednoduché, niektorí kresťania tvrdíme, že máme dodržiavať Ježišov príkaz v plnosti, prijímať teda chlieb aj víno, iní kresťania sme si to zjednodušili a tvrdíme, že v tele je aj krv a teda stačí prijímať len chlieb, pričom sa kňaz napije vína za nás. Všetky relevantné cirkvi majú krst i Večeru Pánovu ako sviatosť. Niekde ju spájame so spoveďou, inde túto spoveď v tesnej súvislosti s prijímaním nevyžadujeme. Kristus nebol právnik a nezotročil nás vykonávacími predpismi a podrobnosťami.

Niekde pijeme z kalicha, inde si pomáhame z hygienických dôvodov kalíškami, niekde nám kňaz podá chlieb rovno do úst, inde – dokonca v rámci jednej cirkvi – podá do otvorenej dlane. A neboli by sme to my ľudia, keby sme si to nezošnurovali všelijakými komplikujúcimi predpismi, cirkevnými zákonmi, kódexmi kanonického práva.

Daniel Pastirčák pristupuje k prijímaniu.

Počas Bohoslužby ktorú celebroval provinciál saleziánov Jozef Ižold bolo prijímanie ku ktoré podľa učenia RKC môžu za normálnych okolností pristúpiť výhradne rímski katolíci. Ako evanjelik to viem, ak sa nachádzam na Bohoslužbe v katolíckom kostole k prijímaniu nechodievam. Ak by však na pohrebe pátra Antónia ku mne pristúpil kňaz s hostiou, pravdepodobne by som ju prijal. Nech to znie akokoľvek divne, ale v tej duchovnej atmosfére, kde sme mali pocit, akoby sme už boli v chodbe neba, by som asi z úcty k cirkvi i pátrovi Srholcovi prijal. A je veľmi pravdepodobné, že v Blumentáli prijali viacerí, podľa vnútorných predpisov RKC nehodne.

Daniel Pastirčák prijíma
Daniel Pastirčák prijíma (foto: Ľubo Bechný)

Daniel Pastirčák, blízky priateľ Antónia odprevádzal a podopieral cestou k prijímaniu hudobného umelca Mariána Vargu, ktorý má zdravotné problémy. Slávnostný okamih tej chvíle, duchovná atmosféra i bázeň pred Bohom mu zrejme v tej chvíli nedovolila len tak odísť a opýtal sa slúžiaceho provinciála, či môže pristúpiť, ten prikývol a podal známemu kazateľovi chlieb. Toľko fakty.

Profesor Ján Duda

Deň, či dva po pohrebe vyšli články, v ktorých profesor Ján Duda, špecialista na cirkevné právo, verejne zaútočil a obvinil provinciála Ižolda z porušenia cirkevných predpisov. „Ide o vážne porušenie cirkevných zákonov,“ povedal deň po pohrebe pre agentúru SITA cirkevný právnik . Upozornil na paragraf 844 Kódexu kanonického práva, podľa ktorého katolícky vysluhovateľ dovolene vysluhuje sviatosti len katolíckym veriacim.

Jeho vyjadrenie spustilo lavínu článkov, vyžívali sa hlavne liberálne a bulvárne médiá, ktoré dávali svojim článkom podivuhodné nadpisy, – že Cirkev nedá pátrovi Srholcovi pokoj ani po smrti a pod. Na FB a internetových diskusiách niektorí obvinili zase Daniela Pastirčáka zo zneuctenia RKC. Jánovi Dudovi, cirkevnému právnikovi, nechvalne známemu už z kauzy Bezák sa dielo skazy takmer podarilo. Je síce znalý cirkevných predpisov, kánonov, či iných nariadení, ktoré si cirkev za tie dve tisícročia na seba nabalila.  Zabudol však na na iný predpis, ktorý je pre kresťanov a nielen rímskych katolíkov normou, cestovným poriadkom, niečím drahým a vzácnym. Nie nadarmo ho nazývame Svätým Písmom.

Ak by nezabudol, tak by sa v ňom dočítal napríklad tieto slová. ,,Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného, alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch, alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.“(Mat 18: 15-17).

Prečo profesor Duda, ktorý sa hlási ku kresťanstvu i RKC nedodržal tento biblický princíp, nezavolal si Jozefa Ižolda medzi štyri oči nevedno.  Možno by sa dozvedel, že sú chvíle, kedy ma zákon lásky prednosť, možno by sa dozvedel, že sú chvíle kedy môžeme zachrániť blúdiacu ovcu aj keď je sobota. Takto urobil škandál, nahral do karát neprajníkom Kristovej cirkvi, mnohým hľadajúcim mohol zbrzdiť cestu k Bohu. On vie určite sám, alebo sa to dozvie, keď bude skúmať svoje vnútro – aké ciele svojou aktivitou sledoval.  Nám zostáva len dúfať, že nevytiahne iné predpisy a nebude chcieť riešiť pátra Ižolda na nejakom cirkevnom súde. To by bolo kazateľovi Pastirčákovi najviac ľúto.

Ľubo Bechný

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.