Denník N

Putin kontra Medzinárodný trestný súd

Rusko nie je signatárom Rímskeho štatútu na základe čoho neuznáva jurisdikciu medzinárodného trestného súdu. Ako môže potom ICC konať voči vojnovým zločincom, ktorí majú moc vo svojich krajinách, ktoré nie sú zmluvnými stranami? Pokiaľ nemôže konať, ako sa Ukrajina dovolá spravodlivosti, keď vymáhanie medzinárodného trestného práva riadne nefunguje? Znamená to, že Rusko má dajakú imunitu na zločiny proti ľudskosti, pretože nie je signatárom Rímskeho štatútu a teda si môžu robiť čo chcú bez toho, aby boli zločinci potrestaní? Znie to šokujúco?
Áno znie, a ja som pre vás pripravil konkrétne vysvetlenia.

Slabá funkčnosť medzinárodnej spravodlivosti

Ľudia si naozaj môžu myslieť, že aby sa krajiny vyhli medzinárodnému stíhaniu, stačí im nebyť zmluvnou stranou Rímskeho štatútu. Prípadne odstúpiť od zmluvy a jednotlivci môžu tak páchať akékoľvek zverstvá a nebudú potrestaní. Aspoň tak sa správa Ruská federácia. Od začiatku invázie sa potvrdil vysoký počet vojnových zločinov a napriek tomu sa do dnešného dňa pred Medzinárodný trestný súd žiaden z nich nepostavil. Vymáhanie práva v tomto konflikte nefunguje tak, ako by malo, to je fakt. Ale niektoré ľady sa už pohli. Skôr než sa dostanem k právnym definíciám, musím pripomenúť, že obludnosti a vôbec ľudské utrpenie, ako sú strata na živote, týranie, či iný druh utrpenia súvisiaci s ruským barbarizmom, to sú utrpenia nepredstaviteľných rozmerov. Určite si to nikto z nás nechce vyskúšať.

Vojnové zločiny sú zločiny proti ľudskoti

Inými slovami, vojnové zločiny znamenajú porušovanie humanitárneho práva. V rámci obvinení, ktoré sa týkajú týchto zločinov je momentálne veľmi ťažké rozhodovať v trestnoprávnej rovine. Potvrdeným faktom však zostáva, že tieto zločiny Ruskom spáchané boli. Tým sa zaoberajú aj viacere medzinárodné orgány medzi ktoré patrí aj súd v Haagu. Pri tomto bode môže byť pre mnohých jedna vec nejasná. Ako je možné, že ICC vyšetruje na území Ukrajiny, keď nie je zmluvnou stranou? Áno, Ukrajina síce nie je signatárom Rímskeho štatútu, ale používa špeciálny postup na uznanie jurisdikcie ICC pre nečlenské štáty, ktoré chcú, aby boli medzinárodné zločiny spáchané na ich území vyšetrené. Rusko však jurisdikciu súdu v Haagu úplne odmieta a to formuluje takisto nejasnoť v právnosti súdenia ruských zločincov. V tomto prípade mnoho ľudí verí Putinovmu vyhláseniu o neplatnosti ICC, avšak opak je pravdou. A presne tu sa dostávame k jadru veci.

Rusko je signatárom niekoľkých medzinárodných zmlúv

Jednou z najhlavnejších zmlúv sú Ženevské dohovory, čo znamená medzinárodné humanitárne právo, ktorého sa priamo týka aj vojnové právo. Ďalej uznávajú zmluvy vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému, alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu. Pre situáciu, ktorá sa práve odohráva existuje konkrétny právny rámec a tým je vojnové právo (jus in bello). Vojnové právo sa priamo týka vojnových zločinov a tie znamenajú vážne porušenie humanitárneho práva vo všeobecnosti. Sú uvedené aj v Rímskom štatúte medzinárodného trestného súdu prijatého v roku 1998. Teda aj keď Rusko neuznáva jurisdikciu ICC, stále je zmluvnou stranou Ženevských dohovorov a porušenie vojnového práva trestá práve ICC. A to v prípadoch, keď poškodená krajina, ako je práve Ukrajina nedisponuje takou mocou, aby dolapila obvinených. To znamená, že súd v Haagu síce nemôže konať na území Ruskej federácie, avšak práve tento orgán má plné právo Rusov za vojnové zločiny súdiť na svojom území. Ľudské práva, ako aj tie vojnové totiž platia pre všetky krajiny sveta a Rusko nie je výnimkou. Inak by si všetky štáty sveta mohli robiť čo chcú bez toho, aby sa jednotlivci zodpovední za medzinárodné zločiny postavili pred medzinárodný súd. A keď Putin tvrdí, že jeho sa jurisdikcia ICC netýka a preto ho nemôže súdiť, tak klame. On dobre vie, že keď vstúpi na konkrétne územia, tak bude automaticky zatknutý. Jurisdikcia ICC sa týka každého, kto sa dopustil porušovania medzinárodného humanitárneho práva. Problémom zostáva, ako mocných z Ruska pred Medzinárodný trestný súd v Haagu dostať. Súd v Haagu má síce moc v oblasti spolupráce po celom svete na vydávanie vojnových zločincov, ale to by museli najskôr na také územie vstúpiť. To nie je všetko, taká krajina by tiež musela uprednostniť postup vyplývajúci zo záväzku k rímskemu štatútu pred imunitou vyplývajúcou z medzinárodného práva pre diplomaciu. Najväčšia šanca na zatknutie a vydanie ruského lídra je v EÚ a Veľej Británii. Tu bol zákon o diplomatickej imunite zmenený na základe nálezov Snemovne lordov v prípade Augusta Pinocheta a preto aj tí najvyšší štátny predstavitelia z dôvodov, ako sú vojnové zločiny by boli automaticky zatknutí a vydaní súdu v Haagu.

Medzinárodný trestný tribunál

Jednou z pozitívnych správ je budúci medzinárodný trestný tribunál na Ukrajine, v rámci ktorého sa už ľady pohli. Vyzerá to tak, že je len otázkou času, kedy bude zriadený v oficiálnej forme. O ostaných zločincov, ktorí sú už v rukách ukrajinských orgánov sa vie postarať a už sa aj o niektorých postarala vnútroštátna spravodlivosť Ukrajiny. V rámci ruských vysokých predstaviteľov netreba byť aź tak skeptický, pretože aj Slobodan Miloševič a mnoho ďalších mocných v svojich krajinách boli nakoniec postavení pred medzinárodnú spravodlivosť. Pevne dúfam, že v budúcnosti taký istý scenár čaká aj prezidenta Ruskej federácie a ďalších vysokopostavených štátnych predstaviteľov, zodpovedných za vojnové zločiny.

Rusko predstavuje pre Slovensko hrozbu, chudobu, či diktatúru a existuje veľa politikov, ktorí sú priklonení práve k Putinovi. Jedným z nich je Robert Fico, ktorý nás ťahá k Rusku, čím ohrozuje budúcnosť nás všetkých. Urobíme všetko pre to, aby sme spolu s vami a so všetkými, ktorí nám pomôžu, zastavili najväčšie ohrozenie našej krajiny, Roberta Fica.

Matej Galo – Kandidát na poslanca č. 115

Medzinárodné právo

SASKA – 12

Teraz najčítanejšie

Matej Galo

Matej Galo študoval medzinárodné právo vo Veľkej Británii. V strane Sloboda a Solidarita je členom odborných tímov pre zahraničné veci a obranu. Podporuje pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. Hĺbkovo sa venuje medzinárodnému právu porušovanému na Ukrajine a pracuje na zlepšení postavenia Slovenska v medzinárodnom spoločenstve.