Denník N

(Skeptikov?!) sprievodca Fenoménom: Časť desiata – Padajúce dominá, Medzinárodná spolupráca a Ďalšia bezprecedentná legislatíva

Prešli 3 týždne odkedy sa na verejnosť dostalo šialené svedectvo bývalého príslušníka amerických spravodajských služieb, Davida Charlesa Gruscha. Ak si myslíte, že od vtedy zavládol pokoj a celé to prehrmelo, tak sa veľmi mýlite. Ticho síce zavládlo, no len zo strany kompetentných orgánov, ktoré Grusch priamo implikoval vo vzťahu k zavádzaniu a klamaniu americkej verejnosti ohľadom nadobudnutia technológie, ktorá má nie-ľudský pôvod (NHI). Dodnes sa nenašiel jediný kompetentný človek alebo inštitúcia, ktorá by čo i len jemne spochybnila Gruschovu kredibilitu. Práve naopak, za posledné 3 týždne sa udialo množstvo zásadných vecí, ktoré Gruschove tvrdenia o programe(och) v súvislosti s Fenoménom neustále priamo potvrdzujú, čo bude aj predmetom dnešného príspevku.

Pred niekoľkými mesiacmi pri vypočúvaní pred kongresovou komisiou sa riaditeľ AARO, dr. Sean Kirkpatrick, rozhovoril o medzinárodnej spolupráci svojho úradu s partnerskými organizáciami v iných krajinách. Konkrétne zmenil medzinárodnú spravodajskú platformu, ktorá sa nazýva „Päť očí“ (ang. Five Eyes). Ide o alianciu spravodajských služieb piatich krajín, a to Spojených štátov, Veľkej Británie, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie. Chvíľu trvalo kým sa novinárom podarilo odkryť aspoň časti z toho, ako táto aliancia súvisí s problematikou Fenoménu a minulý týždeň (19.-20.6. 2023) bol zverejnený veľmi zaujímavý list od jedného z poslancov kanadského parlamentu, Larryho Maguirea, ktorý bol adresovaný priamo kanadskej ministerke obrany, Anite Anand. Nie je veľmi dlhý, a teda ho tu preložím celý, stojí to zato:

„22. marca, 2023

RE: Výskum a vývoj Kanada je držiteľom nadobudnutých materiálov UAP

Vážená páni ministerka Anand,

Na stretnutiach s americkými predstaviteľmi som sa dozvedel, že Výbor Senátu Spojených štátov amerických pre spravodajské služby a výbor Senátu pre ozbrojené sily uskutočnili nahrávané vypočutia s vládnymi a vojenskými expertmi k problematike získavania a využívania fyzického materiálu z neidentifikovaných vzdušných fenoménov (UAP).

Obávam sa, že očakávané nadchádzajúce verejné oznámenia budú koordinované medzi AUKUS [bezpečnostný pakt medzi Spojenými štátmi, Austráliou a Veľkou Britániou], čo by mohlo poškodiť dôveryhodnosť Kanady u našich spojencov a kanadskej verejnosti na globálnej scéne. Do mája 2023 máme možnosť pripraviť komunikačnú stratégiu na zníženie tohto rizika.

Ako ministerka obrany si možno neuvedomujete, že Výskum a vývoj Kanada (DRDC) sa podieľa na úsilí analyzovať UAP, čo možno verejne vystopovať približne do roku 1950. Tento získaný cudzorodý materiál sa analyzuje prostredníctvom programu Five Eyes Foreign Material Program (FMP), ktorý v Kanade sponzoruje kanadské Velenie spravodajských síl v súlade s niekoľkými dohodami a zmluvami o zdieľaní spravodajských informácií. Píšem vám, aby som vám odporučil požiadať o utajený brífing, ktorý bude obsahovať úplné citlivé a chránené informácie o programe od Vašich úradníkov o minulom a prebiehajúcom úsilí kanadskej vlády o analýzu nadobudnutého materiálu z UAP.

Kanadský Hlavný vedecký poradca tiež spustil projekt Sky Canada, ktorý skúma, ako vláda Kanady nakladá s hláseniami o UAP. Momentálne sú v procese identifikácie kľúčových kanadských relevantných inštitúcií. Je nevyhnutné, aby mal Hlavný vedecký poradca plný prístup k obranným programom a aby bol informovaný o snahách vedecko-výskumnej spolupráce s našimi spojencami.

Je nevyhnutné, aby vláda Kanady mala komunikačný plán, ktorý by reagoval na tieto nadchádzajúce verejné odhalenia, ktoré budú vychádzať z týchto amerických FMPS [programy cudzorodých materiálov]. Nielenže je potrebné riešiť otázky národnej bezpečnosti a bezpečnosti letectva, ale bude sa diskutovať aj o tom, prečo je nedostatok transparentnosti a zodpovednosti v súvislosti s programami a politikou UAP.

Tiež sa domnievam, že musí existovať parlamentný dohľad nad úsilím vládnych inštitúcií a zodpovední ministri by mali byť plne informovaní o tomto programe, vrátane obsahu sprístupňovaného verejnosti, ktorý je v súlade so spriaznenými verejnými informáciami. Úlohou Vášho úradu je informovať Vás o snahách o spoluprácu s našimi spojencami a o podrobnostiach existujúcich dohôd a memoránd o porozumení, ktoré riadia program a mohli byť koordinované prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí.

Dôveryhodnosť Kanady u našich spojencov a kanadskej verejnosti musí presahovať politiku a ja pevne verím, že môžeme spolupracovať nadstraníckym spôsobom. Bez ohľadu na utajované podrobnosti konkrétnych FMP, verejné odhalenia expertov, ktorí vypovedali pred Kongresom, predstavujú príležitosť pre vládu Kanady prevziať viditeľnú vedúcu úlohu pri potvrdzovaní existencie získaného materiálu a vyvážení našich záväzkov v oblasti národnej bezpečnosti.

Teším sa na Vašu odpoveď a ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte ma kontaktovať priamo.

S pozdravom,

 Larry Maguire, poslanec

Brandom-Souris“

Je to prinajmenšom zaujímavé, však? Maguire hovoril o termíne do konca mája 2023. Nemyslím si, že je náhoda, že hneď začiatkom júna 2023 sa na verejnosť dostala spoveď Davida Gruscha, ktorá, okrem iného, hovorí presne o tom, čo v liste spomína Maguire, teda o historickomsúčasnom programe zaoberajúcom sa fyzickými materiálmi z UAP. Zatiaľ sa zdá, že Grusch skutočne hovoril minimálne sčasti pravdu a potvrdzuje sa to stále viac a viac.

Napríklad, len pred niekoľkými hodinami bol zverejnený krátky rozhovor s republikánskym senátorom Marcom Rubiom, ktorý je jedným z najviditeľnejších senátorov tlačiacich úplnú transparentnosť amerického obranného priemyslu v rámci problematiky Fenoménu. V tomto rozhovore Rubio priamo potvrdil, že Grusch nie je ani zďaleka jediný, kto pod prísahou posunul Kongresu informácie o nepriznanom programe, ktorý sa zaoberá nadobúdaním a analýzou fyzických objektov patriacich NHI. Pokiaľ ešte stále existujú pochybnosti (a, samozrejme, mám ich ešte stále aj ja, aj keď racionalizovať si hoci aj iracionálne, no pravdepodobne reálne sa donekonečna nedá), do veľkej miery ich má potenciál rozplynúť ďalšia obrovská udalosť, ktorá priamo súvisí s Gruschom, Rubiom a množstvom jednotlivcov, ktorých Rubio vo svojom vyhlásení spomínal. Tou udalosťou je predstavenie jednohlasne schváleného znenia navrhovanej legislatívy Zákona o verejnom obstarávaní v spravodajských službách na rozpočtový rok 2024.

Viem…nuda, lebo je to suchá legislatíva, no tento konkrétny zákon obsahuje priam neuveriteľný jazyk, ktorý sa jeho podpísaním americkým prezidentom stane právoplatným zákonom niekedy v decembri tohto roku. Podľa tejto legislatívy, Kongres zastaví financovanie akýchkoľvek vládnych programov (aj kontrahovaným súkromným spoločnostiam), ktoré do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tejto legislatívy nesprostredkujú AARO všetky informácie týkajúce sa držby materiálov z UAP a do 180 dní neposkytnú AARO tieto informácie a materiály na zhodnotenie, analýzu a inšpekciu, a to vrátane „všetkých materiálov nepozemského pôvodu alebo z exotických neidentifikovaných anomálnych fenoménov.“ V prípade, že jednotlivci AARO tieto informácie a materiály poskytnú, Kongres sa zaväzuje, že voči týmto jednotlivcom pracujúcim v rámci nelegálnych UAP programov nebude vyvodená žiadna kriminálna alebo právna zodpovednosť.

Ide teda o jednotlivcov, ktorí „robili nábor, zamestnávali, školili, vybavovali, prevádzkovali a poskytovali bezpečnostné služby, a/alebo vládny alebo zmluvný personál s primárnou, sekundárnou, alebo pohotovostnou úlohou ukoristiť, nadobudnúť a zabezpečiť plavidlo [craft] alebo časti a súčasti takéhoto plavidla UAP.“ Samotné programy, ktorých financovanie Kongres, v prípade uvedenia tohto znenia legislatívy do platnosti, zastaví pokiaľ nepriznajú všetko v súvislosti s UAP, definoval Kongres ako majúce mimoriadne pestrý diapazón: „Analýza plavidiel, ich kusov alebo ich komponentov, a to aj na účely určenia vlastností, zloženia materiálu, spôsobu výroby, pôvodu, charakteristík, použitia a aplikácie, výkonu, prevádzkových modalít, alebo reverzného inžinierstva takéhoto plavidla alebo technológie komponentov.“ Kongres sa v tejto legislatíve zaoberá aj jednotlivcami a spoločnosťami v súvislosti so špecifickým pohonom týchto plavidiel: „Vývoj technológie pohonu alebo leteckých plavidiel, ktoré využívajú technológiu pohonu, systémy alebo podsystémy, ktoré sú založené na kontrole, analýze alebo reverznom inžinierstve získaných plavidiel alebo materiálov s neidentifikovanými anomálnymi javmi, alebo sú z nich odvodené, alebo nimi inšpirované.“

Táto budúca legislatíva myslí skutočne na všetko a čo je dôležitejšie, predstavuje pomerne presnú ozvenu mnohých tvrdení, ktoré vyslovil David Grusch. Zároveň to vo svetle dnešných tvrdení Marca Rubia nadobúda aj ďalší rozmer, a to, že na základe vierohodných svedectiev ľudí, ktorí priamo pracovali na takýchto programoch, vie Kongres presne určiť, ktorý nelegálny vládny program, prípadne súkromná spoločnosť má k dispozícii fyzické materiály z neidentifikovaných lietajúcich objektov, prípadne tieto objekty úplné.

Na záver by som sa dnes rád vyjadril ešte k jednej neuveriteľnej špinavosti. Pred niekoľkými dňami sa na verejnosť dostala informácia, že Grusch má poruchu autistického spektra, čo vysvetľuje jeho zvláštne vystupovanie a strojené vyjadrovanie sa pred kamerou v rozhovore s Rossom Coulthartom. Tejto informácie sa (ne)pochopiteľne chytilo niekoľko indivíduí na internete a snažilo sa ju využiť k diskreditácii Gruscha, tvrdiac, že je autista, tak ako sa mu dá veriť a podobne, čo je neuveriteľne podlé, nehovoriac o totálnej ignorancii toho, čo toto spektrum predstavuje.

Je teda potrebné niečo o spektre autistických ochorení vedieť, pretože okrem toho, čo si bežný človek pod týmto pojmom predstavuje, existuje mnoho tzv. „high-funcioning“ autistov, kde patria napríklad aj ľudia s Aspergerovým syndrómom, čo je pravdepodobne aj Gruschov prípad. Takýto ľudia vedia fungovať v rámci spoločnosti pomerne bezproblémovo a ich obrovskou devízou je ich schopnosť uprieť sa na nejakú problematiku a riešiť ju s intenzitou, ako dokáže máloktorý bežný človek. Takýto ľudia sú pre svoje analytické schopnosti vo veľkej miere mimoriadne cenní pre spravodajské komunity a v Spojených štátoch sú vo zvýšenej miere bežne verbovaní na pozície analytikov. Prihliadnuc na tieto informácie je neuveriteľné kam to Grusch vo svojom živote a kariére dotiahol.

Pokiaľ hovorí pravdu, a zatiaľ sa to len a len potvrdzuje, je jedným z padajúcich domín, ktoré bude už veľmi náročné zastaviť.

Teraz najčítanejšie