Denník N

Štrajk Učiteľov – nechutná hra v predvolebnej kampani?

Je mesiac a pol pred parlamentnými voľbami a vo vzduchu je cítiť napätie. Jeho príčinou je vyhlásenie štrajkovej pohotovosti Iniciatívou Slovenských Učiteľov (ISU). Iniciatíva vzniesla podmienky, ktoré musí vláda splniť do dvoch týždňov, inak začnú neobmedzený štrajk. Hlavným cieľom iniciatívy je dosiahnuť zvýšenie platov. Na tom by nebolo nič zlé, ak by sa požadovaná čiastka pohybovala v reálnej rovine, keby sa štrajk neorganizoval tesne pred voľbami a keby za celou akciou nebolo cítiť politické pozadie. Je teda tento štrajk ozajstným rozhorčením učiteľov, alebo len niekto využil pedagógov a študentov pre svoju predvolebnú kampaň? Viaceré indície ukazujú, že to má na svedomí práve politika a boj o moc..

Webnoviny

Zdroj: Webnoviny.sk

Pozrime sa na to teda pekne od začiatku. Dňa 11. januára 2016 vydala Iniciatíva Slovenských Učiteľov uznesenie o tom, že ak vláda nesplní ich požiadavky, prejdu do ostrého, nepretržitého štrajku. Štrajk je prirodzená forma akou môžu zamestnanci vyjadriť svoju nespokojnosť, je to ich plné právo, ktoré maximálne podporujem. Len načasovaniepožiadavku sú akési zvláštne. Priblížme si ich:

– legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;

– navýšila rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl

– prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov

Ak som správne pochopili čo Iniciatíva požaduje, je to zvýšenie platov na rok 2016 o 140 eur na učiteľa a 0 90 na rok 2017. Ak by chceli vyjednávať o platoch na rok 2017, tak je to pochopiteľné, ale rok 2016, keď je už štátny rozpočet na tento rok uzavretýo mesiac a pol sú voľby? Zdá sa mi, že tu niečo nehrá.

Nereálnosť požiadaviek ISU

Predsedníčka Regionálnej rady Konfederácie odborového zväzu pracovníkov vedy a školstva v Prešove Darina Nagyová tvrdí, že  štrajk bude neúspešný, pretože jeho iniciátori vôbec neberú do úvahy nepedagogických pracovníkov. No druhým dychom dodáva, že idea má síce svoje rácio, pretože podmienky pre školstvo ako také by sa mali zlepšovať kontinuálne, ale tento štrajk je však podľa nej zle načasovaný a požiadavky organizátorov sú nereálne.

S týmito požiadavkami to nebude mať úspech nikdy. Treba ich vypracovať reálne, dať druhej strane reálny časový priestor na to, aby ich riešila. Minister Draxler je očividne otvorený všetkým rokovaniam, ktoré sme aj my zvolali, či už individuálne, alebo v rámci celého zväzu.“

Školská odborárka Nagyová ďalej dodáva, že požiadavky ISU sú naivné a neprimerané. „Oni možno nadchnú mladých, neskúsených a nezorientovaných ľudí. Lebo každý chce vyššie platy a ja s tým súhlasím, ale nie takýmto spôsobom. A už vôbec nekvitujem načasovanie týchto aktivít. Veď len zvolať zasadnutie parlamentu, pripraviť podklady nestihne ani superman za dva týždne.

Nereálnosť požiadaviek, zlé načasovanie, uzavretý štátny rozpočet, blížiace sa voľby, zahrnutie len pedagogických pracovníkov do podmienok, neochota vyjednávať s ministerstvom a pochybné pozadie organizátorov naznačujú len jednu vec a to, že celá Iniciatíva štrajku učiteľov má predvolebné, politické pozadie..

OĽaNO zneužilo učiteľov pre svoju predvolebnú kampaň 

Nie je žiadnym tajomstvom, že preferencie OĽaNO  v prieskumoch verejnej mienky posledný polrok padajú až ku hranici zvoliteľnosti do NR SR a teda ku 5%. Politika je boj o moc, čo si veľmi dobre uvedomuje aj líder OĽaNO – Igor Matovič. Už v minulosti sme mohli vidieť čoho všetkého je schopný, aby sa udržal pri moci aj ďalšie obdobie. Kauza nahrávky Radoslava Procházku, nepreukázaný tajný účet Roberta Fica na Belize, parkovanie na prechode, vysypanie injekčných striekačiek na hlavu poslanca Martina Poliačika a teatrálne vystúpenia v NR SR. Jednoducho Igor Matovič robí z politiky Reality Show.

Inak tomu nie je ani v tomto prípade. Podľa marketingových stratégií je najlepšie začať pútať pozornosť verejnosti 55 až 50 dní pred voľbami. Zhodou okolnosti je 11. január presne 54 dní pred voľbami. Vráťme sa však ku štrajku. Je tu silné podozrenie, že organizácia tohto štrajku sa zrodiladielni Igora Matoviča, ktorý neváha nechutne zneužiť učiteľov pre svoje politické ciele. Na svojom facebook profile to potvrdila aj bývala poslankyňa za OĽaNOMária Ritomská.

Zdroj: Facebook.com/Mária Ritomská

Ďalšími indíciami prečo je zorganizovanie tohto štrajku politickou a predvolebnou záležitosťouvyjadrenia predsedu Nových Školských Odborov (NŠO) a člena ISU pána Ľudovíta Sebelédiho, ktorý tvrdí, že štrajk bude úspešný len vtedy, ak stiahne preferencie Smeru aspoň o 5%. To je jasný znak toho, že protesty majú slúžiť na poškodenie jednej politickej strany. Zaujímavosťou je, že NŠO sa popri tom pokladá za apolitickú organizáciu. Ďalšou zaujímavou súvislosťou je, že Miroslav Sopko zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) sa nachádza na kandidátke opozičnej strany OĽaNO na 9. mieste, čo je pomerne vysoko. Na margo týchto skutočností sa vyjadril aj predseda Národnej Rady Slovenskej Republiky a bývalý minister školstva Peter Pelegrínni, že „organizátorom možno nejde tak o učiteľov, ale skôr o ambície niektorých z nich dostať sa do parlamentu.“

 Záver

Tak si to teda zhrňme. Máme mesiac a pol pred parlamentnými voľbami. Uzavretý štáty rozpočet. Na scéne sa objavila Iniciatíva Slovenských Učiteľov a Nové školské odbory, ktorých predseda sa vyjadril, že štrajk bude úspešný ak stiahne Smeru-SD aspoň 5%. Potom tu máme jedného z iniciátorov štrajku, pána Miroslava Sopka z SKU, ktorý sa nachádza na 9. mieste kandidátky OĽaNO. Iniciatíva si bez konzultácii s ministerstvom školstva stanovila nereálne podmienky, po ktorých nesplnení plánuje zrealizovať nepretržitý štrajk už 25. januára. Je nutné pripomenúť, že ministerstvo školstva rokujerelevantnými školskými partnermi už dlhšiu dobu a je potrebné nájsť kompromis. Ako jeden z prvých na túto tému vystúpil líder OĽaNO Igor Matovič. Do štrajku sa plánuje zapojiť takmer 2 tisíc učiteľov, ktorí budú pravdepodobne len nechutne zneužitými figúrkami v cudzej hre o moc.

Je nepochybne správne a ja s tým úplne súhlasím, že si učitelia zaslúžia vyššie platy, ktoré by ich motivovali ku kvalitnejšej práci. Vyššie platy či už po odučených rokoch, alebo vyššie nástupné platy. Ale peniaze nikdy nemôžu byť tou najvyššou prioritou. (Apropo ministerstvo už aj v minulosti ukázalo, že vie s učiteľmi nájsť kompromis, čo sa týka financií). Podstatné pre všetkých pedagógov by mala byť zmena metodiky vyučovania. Upustenie od starého Tereziánskeho systému a jeho nahradenie novým, dynamický systémom. Slovenské základné a stredné školstvo má dnes veľmi statickú povahu a veci, ktoré sa v ňom deti učia sú určené pre svet, ktorý už neexistuje. Je potrebné čerpať inšpiráciu v zahraničí, je potrebné prinášať inovatívne nápady do školstva priamo od našich učiteľov, ktorí určite vedia, čo je potrebné. Slovenské školstvo má mnoho nedostatkov, ktoré každý z nás určite veľmi dobre pozná. Ale to na druhej strane znamená, že je tu veľký priestor na zlepšenie. Slovenské školstvo má potenciál na zlepšenie, ale ten sa nedá dosiahnuť šokovou terapiou, ale neustálym dialógomsnahou všetkých o to, aby sa z našich škôl stali modrené, dynamické inštitúcie, ktoré dokážu deti perfektne pripraviť na život v reálnom svete.

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)