Denník N

Zdravotné sestry, ich nároky a pohľad #SIETE

V poslednom období sme svedkami výpovedí sestier v niekoľkých nemocniciach s hrozbou, že zdravotná starostlivosť nebude v prípade naplnenia ich výpovedí zabezpečená. Odzneli aj vyjadrenia vládnych predstaviteľov, bohužiaľ skôr hanlivé, smerované na ich adresu. A to v zmysle vydierania cez pacientov – rukojemníkov, či iné, pre mňa konšpiračné teórie, ku ktorým sa ani neoplatí vyjadrovať.

Vráťme sa spať do histórie, keď obdobný štrajk viedli lekári, keď bojovali za adekvátne ohodnotenie, ktoré bolo médiami prezentované ako to, na ktoré sa budeme skladať my všetci z odvodov a daní. Vždy záleží aj od uhla pohľadu, aj od toho, ako je problém prezentovaný. Platy lekárov boli nastavené podľa ich želania a čuduj sa svete, viac ako na platy lekárov sme sa poskladali na nákupy CT-čiek, či iné pofidérne nákupy, zmluvy tety Anky a podobne. Všetky tieto kauzy spadajú do 800 miliónovej vaty, ktorá je v našom zdravotníctve. Samotné sestry dnes v porovnaní s peniazmi, ktoré unikajú zo zdravotníctva na účty schránkových firiem alebo do rúk oligarchov a veľkých súkromných subjektov, žiadajú len trošku adekvátnejsie ohodnotenie, ktoré by stálo 200 miliónov eur.
Sestry sa nesťažujú na to, že je ich málo, keďže aj podľa štatistík OECD nám stále chýba ďalších cca 13000 sestier, alebo na to, že častokrát vykonávajú viac, než čo majú definované v náplni práce, lebo chýba aj iný personál. Tie „štǎstnejšie“, ktoré už neuniesli situáciu, vyriešili svoju situáciu a neadekvátne ohodnotenie odchodom do zahraničia. Dokonca aj v prípadoch, keď tak museli na „týždňovky “ opúšťať vlastnú rodinu, aby ju spolu s manželom vedeli uživiť. Dnes vieme, že podľa dostupných údajov pracuje na Slovensku cca 31000 sestier a v porovnaní s týmto ćislom sa zdá byť číslo 800 až 1000 sestier vo výpovedi zanedbateľný zlomok. To číslo 800 až 1000 však treba vnímať aj v preklade na štruktúrové vyjadrenie, aké sestry a na akých miestach výpoveď podali. Patria sem sestry z ára, JIS-iek, novorodeneckých oddelení, kde sa pacient, ale ani žiaden další lekár bez nich nezaobíde. Nemocnice v Prešove, Žiline, Bojniciach a Trnave tak naozaj majú veľký problém a tváriť sa, že ten problém tu nie je, je utópia dneška.
Dá sa im však vôbec pomôct, resp. splniť o čo žiadajú? Moja odpoveď je: áno dá, pri ozdravení celého chorého systému a hlavne zamedzením odlivu financií z verejných zdrojov ktovie kam sa zrazu objaví zdrojové krytie aj pre ich finančné ohodnotenie. Prehodnotením personálnej matice jednotlivých zdravotníckych zariadení a doplnení ďalšieho personálu sa dosiahne zase úľava od nadmernej administratívy. A v neposlednom rade je potrebné jasnejšie zadefinovanie ich kompetencií, aby sa špecializovanej sestry nestávali „sestrami pre všetko“.  Čo je však pre to, aby sme to mohli zrealizovať potrebné? Dostať silný mandát od ľudí, ktorí chcú fungujúce zdravotníctvo na všetkých jeho úrovniach.

Teraz najčítanejšie

Lucia Copáková

Vyštudovala LFUK v Bratislave, v roku 2010 získala špecializáciu v odbore lekárska genetika a v roku 2012 aj špecializáciu v odbore finančný manažment v zdravotníctve, od roku 2010 vedie oddelenie lekárskej genetiky v Národnom onkologickom ústave.