Denník N

Zarábajú učitelia málo? Áno aj nie

Platy učiteľov sa stávajú spoločenskou témou. Učitelia požadujú ich okamžité navýšenie, minister školstva im zas odkazuje, že priemerne zarábajú viac ako 1000 eur. Kde je pravda a aké sú skutočné zárobky slovenských pedagógov? Kto sa pýta, ten sa dozvie. Na moju výzvu mi poslalo výplatné pásky viacero učiteľov. Pozrime sa na ne spoločne.

Poznáte plat svojho suseda a toho opravára v krajskom meste na druhom konci republiky? Zaslúžia si ho? Viem, zvláštne otázky. V súvislosti s učiteľmi sú však priliehavé. Od nemalej skupiny občanov zaznieva názor, že učitelia zarábajú dosť, nezaslúžia si ani to, čo už majú a tobôž nie viac.

Platy podľa ministerstva

Koľko však učitelia vlastne zarábajú? Zdá sa, že to ani sami nevedia. Podľa ministra prevyšuje priemerný plat učiteľa v regionálnom školstve hranicu 1000 eur. Mnohých učiteľov čísla pobúrili a pýtajú sa nielen na ich pôvod, ale aj na to, čo vlastne obsahujú. Ich nedôvere sčasti rozumiem.

Na podčiarknutie svojho tvrdenia vypichol minister niekoľko vybraných okresov, v ktorých je priemerný hrubý plat (po započítaní všetkých príplatkov a odmien do základnej tarify) pedagogických zamestnancov (aj s riaditeľmi) štatisticky vyšší ako psychologicky silná tisícka.

Na ovplyvnenie verejnej mienky voči požiadavkám učiteľov to bol chytrý ťah, v skutočnosti však klamal.

A pritom nemusel – priemerný hrubý plat pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve (bez materských škôl) sa k 1000 eurám skutočne blíži. Podľa údajov Inštitútu pre vzdelávaciu politiku presahuje túto sumu na tretine základných škôl.

Platy podľa učiteľov

Učiteľom sa spomínané čísla nezdajú. Mnohým z nich oprávnene. Prvá výčitka smeruje k vládnym sľubom navýšiť učiteľské platy nad 1,2 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve do roku 2016, ktoré neboli splnené.

Druhá k skutočnosti, že sú do priemerného platu započítané aj príplatky a odmeny, ktoré nemajú všetci učitelia. Počítať nadčasy a krúžkovú činnosť (učiteľské fušky na zlepšenie svojho finančného zabezpečenia) nie je celkom fér. Už vôbec fér nie je štatistika k mladším učiteľom, ktorých plat nestúpol odpracovanými rokmi alebo atestáciami. Hrubý nástupný plat učiteľa je 650,50 eur, na účet mu tak mesačne pribudne okolo 550 eur. 

Zaujímavým zistením je to, že učitelia nepoznajú platy svojich kolegov a predstava o nich je často skreslená vlastnou výplatnou páskou. Slovenské školstvo netvorí jednoliaty kolektív učiteľov, ani kvalitou ich výučby, ani výškou ich mzdy. Paralelné svety vedľa seba. Ten bohatší má, samozrejme, menšiu chuť štrajkovať.

Toto školstvo nie je pre mladých 

V súvislosti so štatistikou o priemerných platoch je dobré sa pristaviť aj pri vekovej skladbe slovenských pedagógov. Dôvod je prostý – s pribúdajúcimi rokmi pedagogickej praxe sa plat učiteľov zvyšuje. V prípade učiteľa zaradeného do 10. platovej triedy o 161 eur po 32 odpracovaných rokoch. Učiteľ s druhou atestáciou (odhadom ju môže mať tretina až polovica učiteľov nad 50 rokov, oficiálne štatistiky neexistujú) si takto prilepší až o 202 eur (platové tarify, zaradenie do platových tried).

Prečo to spomínam? Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva poklesol v rokoch 2009 až 2014 počet mladých učiteľov do 30 rokov o 35%. Znamená to, že z 11 376 mladých učiteľov v roku 2009 poklesol ich počet na 7 437 (počet učiteľov do 25 rokov poklesol dokonca až o 60 %). Počet učiteľov nad 60 rokov v tomto období naopak narástol až o 71% (zdroj).

Priemerný plat učiteľov by tak rástol aj v prípade, že by im vláda mzdy nezvyšovala.

Tabuľkové platy sú zvláštny výmysel, ktorý funguje len preto, že doteraz nik neprišiel na to, čím ho nahradiť. Nevolám po rovnom plate pre všetkých učiteľov, skôr som za individuálne posudzovanie ich kvalít a z toho sa odvíjajúce platové ohodnotenie. V súčasnom systéme však spolu v zborovni sedia dvaja učitelia, z ktorých má jeden raz toľko, ako ten druhý. Ako je to možné? Uveďme si príklad.

Učiteľka, nazvime ju Eva, má najvyšší funkčný plat, ktorý môže učiteľ po 32 rokoch praxe v slovenskom regionálnom školstve dosiahnuť – 1250 eur. Skladá sa z tarify 12. platovej triedy 840 eur (po 2. atestácii), z príplatku za odpracované roky 202 eur, príplatku uvádzajúceho zamestnanca 42 eur, príplatku triedneho učiteľa 52,50 eur a kreditového príplatku za 60 kreditov v sume 101 eur. Čokoľvek naviac môže získať len vďaka odmenám alebo nadčasom. 

Učiteľka Jana sedí hneď oproti, nastúpila len tento rok. Jej hrubý plat je 650,50 eur. Tvorí ho platová tarifa 613,50 eur a príplatok pre začínajúceho zamestnanca 37 eur. Na ministerstve ho vymysleli asi preto, aby si aj mladá mohla povyraziť…

Priemerný vek učiteľa na Slovensku je okolo 45 rokov (bez učiteliek MŠ je pravdepodobne nad 50 rokov). Smerom nahor nespokojnosť s platom klesá, smerom nadol je to presne naopak. Slovenské školstvo nie je pre mladých a následky tohto stavu už čoskoro pocítime.

Pohľad na výplatné pásky

Výplatné pásky som sľuboval už v úvode. Získal som ich od učiteľov, ktorí zareagovali na moju výzvu ukázať realitu učiteľských platov verejnosti. Nejde o reprezentatívnu vzorku. Na to, aby ňou bola, by ich muselo byť oveľa viac. Napriek tomu ide o autentický náhľad do platových pomerov istej časti slovenských učiteľov. Súčasťou sú výplatné pásky, ktoré prevyšujú ministrom deklarovaný priemerný plat učiteľov, no zároveň aj také, ktoré sú obžalobou toho, ako sa štát stará o tých, ktorí vzdelávajú jeho najmladšiu generáciu.

Výsledky prieskumu som spracoval do grafu, ktorý hľadá súvislosť medzi výškou platu a dĺžkou pedagogickej praxe. Ak sa čudujete, ako môžu mať niektorí učitelia tak nízky plat po toľkých odpracovaných rokoch, vedzte, že v prípade extrémnych hodnôt v grafe ide o pedagogických zamestnancov materských škôl. V porovnaní s učiteľmi základných a stredných škôl, sú učiteľky materských škôl (aj tie s VŠ vzdelaním) platené oveľa slabšie.

V diskusii o platoch učiteľov sa často nespomínajú ani pedagógovia vysokých škôl. Predpoklad, že ich plat je v porovnaní s kolegami z nižších stupňov vzdelávania oveľa vyšší, môže byť na prvý pohľad logický, v skutočnosti však nie je pravdivý. Nech je už kvalita vysokých škôl akákoľvek, ťažko očakávať, že na nich budú pracovať najlepší odborníci za takéto tabuľkové platy.

graf

Výplatné pásky učiteľov som sa pokúsil zosumarizovať do podoby prezentácie, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze. Z hľadiska rozsahu článku by nebolo možné predstaviť ich všetky. Ide však o poučné čítanie. Niekomu otvorí oči, iného zas možno utvrdí v názore, že učitelia nemajú dôvod sťažovať sa. Záleží na tom, ako sa na veci pozeráme…

Uhol pohľadu

Všetko je relatívne, nečudo, že je takým aj pohľad na výšku platov slovenských učiteľov. Inak sa na ňu pozerá človek s platom 600 eur a inak niekto, kto zarába viac ako 1200 eur. Podľa údajov Štatistického úradu z roku 2015 dosiahla priemerná hrubá mzda na Slovensku hodnotu 887 eur. Podľa iných údajov je ešte vyššia.  Okolo 58% ľudí sa tak môže cítiť ukrivdene, výplata toľkých z nás je podpriemerná.  Podobne je to aj s priemerným platom v školstve. Štatistický priemer ukazuje pravdu, no neodkrýva všetky karty.

Okrem vnímania výšky platov panuje v spoločnosti relatívnosť aj pri otázke dôležitosti a náročnosti učiteľského povolania. Ak by mal dať pri každom komentári typu „ak sa vám nepáči, dajte výpoveď a choďte robiť inde, i tak nič nerobíte“, výpoveď len jeden učiteľ, už by na Slovensku žiadni neostali. Uvedomuje si verejnosť v čom vôbec spočíva práca učiteľa? Nemá zmysel púšťať sa do nekonečných sporov o tom, nakoľko náročným povolaním učiteľovanie je, uvedomiť si však treba to podstatné.

Učitelia sú len ľudia. Nájdeme medzi nimi výborných aj mizerných, aj medzi nimi sa uplatňuje Gaussova krivka. Samozrejme, spôsob a metódy vzdelávania sa musia zmeniť, nezodpovedajú dobe ani pomerom. Neočakávame však od učiteľov predsa len príliš? Skúste si sami pre seba povedať vlastnosti a schopnosti učiteľa, ktorého by ste chceli pre svoje dieťa. Máte? Aj vám vyšiel osobnostný a profesionálny profil supermana skríženého s Komenským, najlepším komerčným koučom, animátorom, Sirom Kenom Robinsonom a výťažkom vašich predstáv o ideálnej ľudskej bytosti? Výborne, tak si ich nasťahujte domov! V súčasných podmienkach a platoch ich do škôl (aj keby skutočne existovali) nedostanete.

Očakávať od lacnej dovolenky ubytovanie v luxusnom hoteli s výhľadom na more, súkromným bazénom a plnou penziou vyberaných jedál je nezmysel. Prečo potom očakávame prvotriednych špičkových učiteľov, keď je ich plat na Slovensku v porovnaní s platom ostatných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov spomedzi všetkých štátov OECD najnižší? Pomer platu učiteľa a iného človeka s vysokoškolským diplomom je 0,41. Na porovnanie so susedmi – v Maďarsku, Česku a Rakúsku je tento pomer do 0,6. Priemer OECD je 0,88, najvyšší plat v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi majú učitelia v Kórei, kde je pomer 1,36.

Môžeme si to dovoliť?

Vzdelanie je najlepšia investícia. Tvrdenie, ktoré sa používa tak často, až sa stalo klišé. Čo si predstavíte pod investíciami do budúcnosti svojej rodiny? Nakupovanie nových hračiek pre deti, balustrádu na balkóne, denné menu v McDonalde, káblovú televíziu a pravidelnú lyžovačku v Alpách? Z pohľadu posilnenia šancí vašich detí na samostatnosť a schopnosť uplatniť sa na trhu práce, ide o takmer vyhodené peniaze. Samozrejme, súčasné príjmy sa dajú premeniť na okamžité a chvíľkové blaho. Dobrý hospodár však myslí dopredu.

Myslia tak aj naši politici? Na vzdelávanie dáva Slovenská republika takmer najmenej zo všetkých štátov OECD – v roku 2012 to bolo len 3,5% HDP. Priemer OECD prevyšuje 5%. Platy učiteľov sa postupne zvyšujú, ak by nie, boli by sme na dne medzinárodného porovnávania zaborení ešte hlbšie. Tvrdenie Smeru, že zvyšovanie platov sa týkalo len období, keď bol vo vláde, však nie je pravdivé. Dokazuje to táto tabuľka.

V rokoch ekonomického rastu by malo byť navýšenie rozpočtu školstva samozrejmým. Na Slovensku je to inak. V roku 2016 pôjde na školstvo o viac ako 250 mil. eur menej, vysvetlenie ministerstva školstva to nijako nezachráni. Štát už roky investuje do výstavby diaľníc, prideľuje ekonomické stimuly, plytvá eurofondami, ktoré nie je schopný ani vyčerpať, rozdáva sociálne balíčky na všetky strany a školstvu prihadzuje odrobinky. Ešte aj za tie majú byť učitelia vďační.

Peniaze do školstva sú, chýba len ochota a ako to nazývajú politici Smeru – spoločenská objednávka. Majú ju mať. Prípadný štrajk učiteľov v predvolebnom období je politikou (pozri definíciu). A je to tak dobre. Keď budete nabudúce diskutovať o učiteľoch, spomeňte si na tých, ktorí vás posunuli, nielen na tých, ktorí zlyhali. Školy sú rôzne a rôzni sú aj učitelia. Ak chceme do školstva prilákať najlepších, súčasťou zmien musia byť aj financie. I keď, nie je to len o nich. Učiteľky z Dobšinej by vedeli rozprávať.

Teraz najčítanejšie