Denník N

Opäť prepisujeme dejiny? Nový príbeh ľudstva v knihe Počiatok všetkého

Antropológ a archeológ David Graeber a David Wengrow sa spoločne púšťajú do odvážneho intelektuálneho počinu so zámerom spochybniť zaužívané naratívy o ľudských dejinách, ktoré formovali a dodnes formujú naše chápanie dejín ľudstva. Pútavý a prístupný jazyk v kombinácii so širokým záberom tém robia z knihy Počiatok všetkého dielo hodné pozornosti a popularity minimálne ako Harariho Sapiens.

(Opäť) prepisujeme dejiny

Každá epocha intelektuálov má tendenciu revidovať názory, hodnoty a presvedčenia generácií predchádzajúcej epochy. Podobnú ambíciu má aj titul Počiatok všetkého, ktorého zámerom je odhaliť ďalšie vrstvy ľudskej histórie, predovšetkým vďaka dekonštrukcii a demytizácii tradičných naratívov o ľudskom pokroku a hierarchizácii, pričom naopak, autori poukazujú na dôležité dejinné pôsobenie ľudskej predstavivosti, kooperácie a diverzity postupov pri riešení mnohých sociálnych, kultúrnych či ekonomických javov. Vo svojich analýzach vychádzajú z pestrého repertoáru dejinných udalostí z celého sveta, čo hodnotím ako veľké pozitívum knihy, keďže kniha neostáva zaseknutá len v západnom diskurze.

Počiatok všetkého

Autori sa usilujú opustiť euro-americkú paradigmu zmýšľania o dejinách ľudstva a vyberajú viacero alternatívnych perspektív a výkladov (alternatívnych nie v tradičnom konšpiračnom význame, poz. autora). Tu je možno potrebné hneď doplniť, že výrazný sklon revidovať a rozoberať pôsobí neraz podozrivo až účelne, akoby sa autori usilovali zviesť sa po súčasných ľavicových trendoch, ktoré neraz kladú až prehnaný dôraz na ostatné kultúry a naopak, voči západnému sa stavajú hyperkriticky, podozrievavo až odmietavo. Preto je dôležité knihu čítať diskurzívne a v prípade väčšieho záujmu o historické témy siahnuť aj po ďalšej literatúre k danému javu. Zjednocujúcou niťou knihy je oslava ľudskej kooperácie a imaginácie. Graeber a Wengrow na príkladoch ilustrujú, ako rôzne spoločenstvá prekvitali práve vďaka spolupráci. Príklady tu menovať nebudem, kniha je ich plná.

TOP 5 kníh, ktoré by vám nemali v júni ujsť

Záverečná bilancia

Veľkým pozitívom knihy je interdisciplinárny prístup, ktorý kombinuje poznatky z antropológie, archeológie, historiografie a ďalších vied. Množstvo použitých historických príkladov svedčí o veľkom prehľade autorov a ulahodí aj publiku mimo Európu a USA. Čo sa týka jazyka a štýlu knihy, autori siahli po jazyku publicistiky. Miestami pôsobí text aj humorne a ironicky a napriek množstvu faktov sa pri čítaní nebudete nudiť. Negatívom je, pochopiteľne, občasný sklon používať jazyk akademickej pôdy.

Kniha je značne hrubá (672 strán), čo niekoho môže odradiť. Kritici a zahraniční recenzenti knihe vytkli tendenčný revizionistický prístup a snahu prehodnotiť všetky súčasné teórie v duchu: Teraz vám to vysvetlíme, lebo doteraz ste tomu nerozumeli. Hoci nerád vstupujem na pôdu ideologických bojov, z knihy je občasne cítiť, že sa autori snažia zladiť výklad minulosti so súčasnými názormi ľavicovo-progresívnych intelektuálov a elít, čo môže byť, samozrejme, v niečom prínosom, na druhej strane to môže brániť nestrannosti prístupu ku skúmaniu dejín. Aj o tom sú však knihy – aby vyvolávali diskusie, polemiky a pripravovali pôdu pre ďalšie závery a alternatívne výklady.

Knihu Počiatok všetkého si môžete zakúpiť tu

Teraz najčítanejšie

Albert Lučanský

Vyštudoval som históriu a slovenskú literatúru a literárnu vedu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde si v súčasnosti aj robím doktorát z literárnej vedy. Medzi moje záľuby patrí čítanie kníh o literatúre, histórii, filozofii, religionistike či psychológii. Moje knižné blogy na Denníku N sa obsahovo týkajú kníh, ktoré sa mi dostali do rúk (novšie aj staršie). Ak máte záujem o recenzovanie knihy či spoluprácu, kontaktujte ma a dohodneme sa :-)