Denník N

Londýn podporuje učiteľov!

Študenti prestížnych univerzít v Londýne vyjadrujú otvoreným listom podporu učiteľom v ich situácii.

Milí Učitelia, Profesori, Vytrvalci a Bojovníci,

Píšeme vám v týchto nepríjemných a napätých dňoch s bázňou a úctou a chceme vám vyjadriť najvrúcnejšiu podporu pre vašu iniciatívu. Je rozhodujúca pre budúcnosť Slovenska a Slovensko by jej malo takto rozumieť.

Snahy o prinavrátenie hodnoty štatútu učiteľa sú relevantné z mnohých hľadísk a ich váha nás donútila vyjadriť stanovisko k momentálnej situácií v našej domovine. Musíme si, ako národ, uvedomiť čo znamená výkon, ktorý učiteľ podáva pre spoločnosť. Nechceme nijak znevažovať iné povolania, práve naopak, chceme poukázať, ako je povolanie učiteľa už vyše 20 rokov znevažované. Učiteľ má priamy dosah na budúcnosť národa, pretože jeho budúcnosť formuje skrz mentálny aj akademický rast svojich žiakov. Táto aktivita sa však nedá robiť dôsledne a účinne bez adekvátneho vyškolenia, zariadenia v školách a bez príznačného finančného ohodnotenia. Vážny nedostatok všetkých týchto vecí posunul demotiváciu našich profesorov a učiteľov na takú úroveň, že zatvárajú školy a zriekajú sa svojej spoluúčasti na formovaní národa. Ako dlho ešte budú musieť počúvať plané sľuby a reči populistov? Ako dlho budeme my, Slováci, zatvárať oči pred váhou starostí, s ktorými učiteľ bojuje, ignorovať dôležitosť dobrého školstva alibizmom a neangažovanosťou v ich úsilí? Školstvo nechávame dodýchať, tlieť a jeho podstatnosť konštantne zahmlievame už vyše 20 rokov.

My, študenti zo svetovo uznávaných univerzít v Londýne, poznáme dôležitosť takého školstva, kde učiteľ je správne motivovaný žiaka obohatiť. Práve vďaka vám, milí učitelia, sa tu dnes nachádzame a náš akademický úspech môžeme právom nazvať vaším akademickým úspechom. Sme si však vedomí, že čoskoro už možno takýchto škôl bude omnoho menej, práve vďaka nepochopeniu, populizmu a ignorancii. Vaša iniciatíva je preto zásadná a my sme sa rozhodli vás plne podporiť! Bez správnych rúk, ktoré formovali a formujú mladých, nebude správnych dospelých. Podporujeme vás, pretože ste vy podporili nás, vychovali a dali nám časť zo seba.

Vaša snaha má, spomedzi mnohých, ešte jeden rozhodujúci dopad. Pomáhate bojovať proti politickej antipatii Slovákov. V zahraničí, tak z nás hovorí priama skúsenosť, keď sa spoločnosti nepáči správanie tých, ktorým zverila správu vecí verejných, vychádza do ulíc a protestuje, dáva najavo svoj nesúhlas. Avšak na Slovensku sa nič také nedeje. Slovenský volič poctivo odignoroval také kauzy ako Gorila či CT v Piešťanoch a podvody v VšZP. Keby sa v zahraničí správala vláda tak apaticky voči potrebám tých, ktorí jej dali dôveru, už dávno by tú dôveru nemala. Vaša iniciatíva je malý krok k tomu, aby sme sa v tomto, ako Slováci zmenili. Aby sme sa naučili používať demokraciu. Aby sme vedeli dať najavo svoj názor a aby sme ukázali vláde, že z konania ústavných činiteľov vyvstávajú následky. Preto vás prosíme, učitelia, profesori a všetci, čo ste v školstve zaangažovaní, vytrvajte. Bojujte za svoje práva, vyjadrujte svoj názor a učte tak verejnosť, ako sa stať verejnosťou! Máte našu absolútnu a bezvýhradnú podporu.

 

S nádejou, odhodlaním a pozdravom,

 

 

Študenti z University of London
20.11.2015

 

Otvorený List (Responses)

Teraz najčítanejšie