Denník N

Kto sa to chce dostať do parlamentu?

Krátka analýza niektorých aspektov kandidátnych listín politických strán kandidujcich do NR SR

Čo nevidieť nám v schránkach pristane 23 kandidátnych listín politických strán kandidujúcich v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Nájdeme na nich 2914 mien a len veľmi malý zlomok hovorí niečo bežnému voličovi. Nominácie kandidátov označil výstižne politológ Anthony Howard za “skrytú záhadu politiky”. Keďže sa odohrávajú výlučne vo vnútri jenotlivých strán, verejnosť zákonite o väčšine kadidátov  nevie takmer nič. Slovo takmer môžeme použiť vďaka pár informáciám, ktoré musia byť uvedené na listinách veďľa mien kandidátov. Keď sa na kadidátky pozrieme komplexne, skrývajú v sebe viacero zaujímavých informácii, ktoré dokonca môžu mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie niektorých voličov. Nasledujúci článok zhrnie základné poznatky, ktorými disponujeme pri bližšom pohľade na skromné informácie z kandidátnych listín. V prvej časti sa pozrieme na vek a rodové zastúpenie u jednotlivých strán.

Mladí vpred, starí na svoje miesta?

Priemerný vek kandidátov na poslanca parlamentu je 43 a pol roku, pričom najčastejšie vyskytujúcim sa vekom u kandidátov je 41 rokov. Najmladšiu kandidátku do volieb predložila radikálne ľavicová strana Vzdor s priemerným vekom kandidátov 38,80 roku. Kandidátka tejto strany však obsahuje len 52 mien a tak je v tomto ohľade  oproti iným kandidátkam v miernej výhode. Druhú najmladšiu kandidátku predložila strana #Sieť s vekovým priemerom 38,88 roku následovaná stranou Borisa Kollára – Sme rodina (38,95). Na opačnom konci asi málokoho prekvapí kandidátka Komunistickej strany Slovenska, ktorá je súverénne najstaršia s vekovým priemerom 53 rokov. O tri roky menší je priemerný vek kandidátky strany Koalícia spoločne za Slovensko. Tretiu “najstaršiu” kanditátku predložila vládna strana Smer, ktorej priemer atakuje hranicu pätdesiatich rokov (49, 9).

UntitledGraf 1.: Priemerný vek kandidáta politických strán v parlamentných voľbách 2016

Z údaja o priemernom veku sa nedozvieme, koľko nádejných mladých politikov sa na kandidátnej listine nachádza. Dobrým príkladom je zloženie kandidátky SDKÚ. Čo sa týka priemerného veku kandidátov, nepatrí medzi najmladšie, hoci už na prvý pohľad má na kandidátke s odstupom najviac kandidátov do 25 rokov- devätnásť. Na druhej strane však na nej figurujú tiež dvaja najstarší kandidáti budúcich parlamentných volieb (79 a 78 rokov). V nasledujúcom grafe sú zachytené údaje o počte kandidátov do 25, či 30 rokov na kadidátkach strán.

Pocet kandidatov do 25Graf 2.: Počet kandidátov do 25 a 30 rokov na kandidátkach politických strán v parlamentných voľbách 2016.

Posuňme sa vak ešte ďalej. Ak by sme si chceli spraviť lepšiu predstavu o úprimnosti strán ohľadom šance pre mladých, tieto čísla nám moc nepovedia. Strany sa vo voľbách snažia vyvarovať nálepky strany “dinosaurov” a tak zaraďujú na listiny kandidátov s nižším vekom, avšak vo väčšine prípadov na pozície, z ktorých je zvolenie veľmi komplikované. Často sa teda jedná viac o stratégiu z núdze cnosť, než o reálny záujem na tom, aby sa mladá krv dostala do voleného orgánu.
Vo všeobecnosti platí, že sú strany značne nesmelé pri zaraďovaní mladších kandidátov na voliteľné miesta. Priemerný vek kandidátov umiestnených na prvých desiatich miestach je 46, 3 roku a je teda takmer presne o tri roky vyšší ako spomínaný celkový vekový priemer kandidátov. Len štyria uchádzači vo veku do 25 rokov si našli cestu do prvej desiatky v rámci formácie svojej strany. Dvoch nájdeme na kandidátke Strany zelených a po jednom na kandidátke KSS a Vzdor- strana práce. Keď rozšírime množinu na 30 rokov, nájdeme na voliteľných miestach 18 takýchto kandidátov. Zo súčasných parlamentných strán však až na jedného uchádzača SDKÚ, nenájdeme na prvých desiatich miestach ani jedného kandidáta narodeného po roku 1985.

Najväčší výber kandidujúcich s neskorším dátumom narodenia ponúka Strana TIP. Jej voliči si budú môcť vybrať z 38 kandidátov do 30 rokov, z ktorých traja sa nachádzajú na priaznivých pozíciach v prvej desiatke. V absolútnych číslach je potom najviac kandidátov do 30 rokov v strane Sieť (35), 33 „mladých“ ponúka Sme rodina- Boris Kollár, SDKÚ a Kotleba – ĽSNS.

Zaujímavý je pohľad na kandidátku strany Vzdor- strana práce. Medzi 52 menami je na listine 12 kandidátov mladších ako 30 rokov a hneď štyria z nich sa na listine nachádzajú v prvej desiatke (kandidát č. 10 má 22 rokov), čo je najviac spomedzi všetkých strán. Strana sa môže pochváliť s prehľadom najmenším vekovým priemerom prvej desiatky- 34 rokov a jej predseda Stanislav Pirošík je navyše so svojim vekom 28 rokov druhým najmladším volebným lídrom strany nasledujúcich volieb. Úplne najmladšiu volebnú jednotku má Strana zelených v 26 ročnej Natálii Hanulíkovej.

Naopak, najmenšiu vôľu pre zaradenie mladších kandidátov prejavila súčasná vládnuca strana Smer. V absolútnych číslach ju len s tromi poslancami „tromfnú“ Demokrati Slovenska Ľuda Kaníka, ich listina však obsahuje o 116 mien menej. Smer si na kandidátku vybral len 5 uchádzačov mladších ako 31 rokov, z toho pod 25 rokov nájdeme len jedného. Najvyššie z nich sa nachádza Juraj Gedra na 81. pozícii. Len o jedného kandidáta do 30 rokov viac nájdeme na kandidátke Priamej demokracie. Strana bývalej poslankyne za OľaNO Márie Ritomskej má zároveň najvyšší vekový priemer prvej desiatky (56,6) zo všetkých strán. Podobne nízku dôveru omladine prejavili Obyčajní. Matovič s Lipšicom našli vo svojich radoch len jedného kandidáta do 25 rokov vhodného na uchádzanie sa o post poslanca Nr Sr.

Viac šancí pre ženy?

Zastúpenie žien v politike je na Slovensku zatiaľ dosť opomínaná téma. Participácia nežného pohlavia na vrcholovej politike dlho nedosahuje úrovne vyspelejších západoeurópskych krajín. Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť sme na základe indexu merajúceho zastúpenie žien na rozhodovacích pozíciách získali štvrté najhoršie skóre z krajín EÚ. Róbert Fico na margo nízkeho počtu žien na kandidátke Smeru poznamenal, že zastúpenie žien zodpovedá ich záujmu o politiku. V istom zmysle môže byť také tvrdenie pravdivé, nič sa však nedeje bez dôvodu a tak i za nezáujmom žien o správu veci verejných možno vytušiť viaceré systémové zlyhania. Hľadanie zmysluplnejšej odpovede na otázku, prečo je tak málo žien prítomných v slovenskej politike, je však mimo rozsah, ale i intencie tohoto článku. Pozrime sa však ako sú na tom politické strany s participáciou žien pred parlamentnými voľbami.

Od roku 1994 sa podiel žien na kandidátkach politických strán niekoľkonásobne zvýšil. Vo voľbách v rokoch 2002 a 2006 došlo k stagnácii, v posledných parlamentných voľbách v roku 2012 sme však zaznamenali historický najvyšší počet žien uchádzajúcich sa o kreslo v parlamente, ako i najvyšší podiel žien na kandidátkach politických strán. Pred nasledjúcimi voľbami však opäť došlo k zníženiu počtu kandidátiek a nie je spôsobený len nižším počtom kandidujúcich politických subjektov. Kým v roku 2012 podiel činil 26,2%, na aktuálnych listinách tvoria ženy len 24,7% zo všetkých kandidátov.

Poodiel zien medzi rokmiGraf 3: Vývoj počtu žien na kandidátnych listinách v parlamentných voľbách

Najvyšší počet žien sa nachádza na kandidátke strany Odvaha- Veľká národná a proruská koalícia, kde ich kandiduje spolu 57, nasleduje ju Strana moderného Slovenska so 49 ženami a Priama demokracia s počtom 41 kandidujúcich žien. Naopak len po 4 kandidátky sa zmestili do formácie Ľuda Kaníka a strany Vzdor. Tie majú síce početne najmenšie kandidátky, na chvoste však zostávajú i pri údaji o podieli kandidujúcich žien na kandidátkach. Zo strán, ktoré naplnili maximálnu možnú kapacitu kandidátnej listiny, je na tom najhoršie SNS s 22 kandidátkami a Sieť a KDH disponujúca 24 uchádzačkami o priazeň voličov.

Poodiel zien na stranachGraf 4.: Podiel žien na kandidátkach strán (v %) v parlamentných voľbách 2016

Aj v tomto prípade treba upozorniť, že samotný údaj o počte, ale ani o podieli žien nehovorí nič o šanci kandidátiek na reálne zvolenie v prípade úspechu strany. Opäť je potrebný bližší pohľad na voliteľné miesta. Dôraz na zastúpenie žien je väčší u strán, ktoré vznikali na pozadí postmaterialnej revolúcie v šesdesiatych rokoch. Typickým príkladom strán, ktoré sa profilujú na iných hodnotách, ako tradičné strany, sú zelené strany. Nie je tomum inak ani v našom prípade. Rodovo najvyrovnanejšia je kandidátka Strany zelených Slovenska. To čo platí pre celú kandidátku, platí i pre jej prvú desiatku. Z polovice je tvorená ženami a ako bolo spomenuté, volebná jednotka je zástupkyňou nežného pohlavia. Akcentovanie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života je jedným z piatich hlavných bodov volebného programu SZS. Okrem Zelených povedie žena do volieb strany OĽaNO, Priama demokracia a Šanca. Na druhej strane grafy potvrdzujú, že najpasívnejší prístup k rovnému zastúpeniu žien majú kresťansko- konzervatívne a krajne pravicové strany. Prekvapením je vysoká nevyrovnanosť liberálnej SaS, ktorá sa v minulost zameriavala na genderové témy.
Napriek tomu, že podiel žien na kandidátke strany Radoslava Procházku je jeden z najmenších, môže sa kľudne stať, že Sieť dodá do parlamentu najviac poslankýň. Nahrávajú tomu predvolebné výskumy, podľa ktorých sa strana Radoslava Procházku stane súčasťou parlamentu a fakt, že v prvej desiatke kandidujúcich je hneď päť žien. Najväčšiu šancu prekonať Sieť v počte poslankýň bude mať OľaNO s piatimi uchádzačkami na voliteľných miestach a pochopiteľne i Smer. Kandidátna listina vládnej strany je však zostavená výrazne disproporčne. Podiel žien sa na kandidátke o proti minulým voľbám zvýšil z 18% na 18, 7 %, Keď sa však pozrieme na voliteľné miesta- v prípade Smeru môžeme reálne počítať s osemdesiatimi poslancami- je vysoko nepravdepodobné, že sa Smer čo i len priblíži k číslu 18 poslankýň, ktoré v jeho farbách v Národnej rade sedia dnes. Vo vedúcej desiatke nenájdeme ani jednu kandidátku a v prvej tretine listiny sú len štyri. Podiel žien v prvej polovici kandidátky Smeru má alarmujúcu hodnotu 9%.

zeny na prvej 10 Graf 5: Počet žien prvej desiatke kandidátnych listín poplitických strán v parlamentných voľbách 2016

Teraz najčítanejšie