Denník N

Slovenské DRG je ako Yeti

Posledných pár rokov sa na Slovensku zavádza systém DRG. Všetci o ňom hovoria, ale nikto nevie ako bude vyzerať. Ako Yeti.


 

Posledných pár rokov sa na Slovensku zavádza systém DRG. Jedná sa o skratku Diagnosis related groups a  predstavuje klasifikačný systém hospitalizačných prípadov. Prvotným cieľom DRG bolo porovnávať výsledky liečby a efektivitu. Neskôr sa však vo všetkých krajinách, kde bol zavedený, pretransformoval na platobný systém pre nemocnice. DRG je sv súčasnosti považovaný za inovatívny, transparentný a objektívnejší úhradový mechanizmus nemocničnej starostlivosti. Najmä menšie nemocnice si od neho sľubujú zavedenie spravodlivejšieho systému financovania.

Je tomu naozaj tak? Prinesie DRG poskytovateľom očakávané výhody? Ak áno, za akých podmienok?

DRG je obľúbená mantra všetkých zdravotníckych politikov a samozvaných expertov. Panacea na neduhy nemocníc. A ako býva zvykom, všetci sa rýchlo zhodli, že je to super a musíme to mať. Diskusia, ehm, nebola. Keby bola bývala, vyšli by na povrch dve kľúčové otázky.

Prvá zásadná otázka

Prvou a najzásadnejšou je, kto a ako bude určovať cenu za jednotlivé diagnózy. Pri tomto bode sa chvíľu zastavím. Dva roky som pracoval v Nemecku v čase keď sa tam DRG zavádzal a medzi moje úlohy Oberarzta vtedy patrilo aj kódovanie DRG kódov z hospitalizácií do elektronických výkaz pre poisťovňe. Dovolím si tvrdiť, že ohľadne DRG mám spomedzi slovenských expertov najviac praktických skúseností. Kódovanie prebieha v troch krokoch, najprv sa nahodia hlavné diagnózy pacienta, potom vedľajšie diagnózy a potom samostatné výkony (CT, endoskopie a podobne). Následne systém automaticky priradí DRG kód celej hospitalizácii a podľa krajine vlastného prepočtu vypočíta cenu. Systém má ďaleko od dokonalosti. Napríklad podľa toho v akom poradí sa nakódujú hlavné a vedľajšie diagnózy (najpr infarkt potom zlyhanie srdca alebo naopak, či najprv hlavná diagnóza leukémia a vedľajšia zápal pľúc alebo naopak) vychádzajú odlišné kódy neraz s dvojnásobným rozdielom v cene. Charakter a počet vedľaších diagnóz takisto zásadne mení kód hlavnej diagnózy. Často stačí pridať osteoporózu a z lacnejšieho nekomplikovaného DRG kódu sa stane komplikovanejší drahší.

Spať k cenám. Na Slovensku dodnes neprebehla žiadna diskusia ohľadne cenotvorby DRG kódov. Kto a ako určí jednotkovú cenu kódu? Bude jednotný cenník pre celé Slovensko? Ak áno, nastavia sa ceny na bratislavské podmienky alebo Michalovce? Kto bude rozhodovať v prípade sporov ohľadne primárnych a sekundárnych diagnóz? Ktoré výkony a lieky sa budú hradiť mimo DRG a v akých cenách?

Druhá zásadná otázka

Druhou zásadnou otázkou, ktorá by v diskusiách o DRG chýbala, keby nejaké diskusie boli, je ako sa budú hradiť finančne mimoriadne nároční pacienti. V praxi sa nezriedka vyskytnú prípady, ktoré vyžadujú intenzívnu a drahú liečbu a hospitalizácia trvá nezriedka mesiace. Štandardné DRG na takéto prípady nemyslí a preto musí existovať osobitný režim, ktorý umožní výnimku a flexibilné financovanie aj mimoriadne nákladnej liečby.

 

Kým sa nezodpovedia tieto dve kľúčové otázky možno konštatovať, že slovenský DRG je ako Yeti. Všetci o ňom hovoria, ale nikto presne nevie ako vyzerá a nikto ho reálne ešte nevidel.

 

Zavádzanie DRG, the Slovak way

Nedá mi ešte jednu poznámku. Príbeh zavádzania DRG na Slovensku je tragikomický. Napriek tomu, že DRG je ešte vo hviezdach, prebehol už tender a jeho víťaz zrealizoval sériu desiatok školení nádejných kodérov v štvorhviezdičkových hoteloch po celom Slovensku. Celková cena bola myslím 6 miliónov Euro a financovalo sa to z eurofondov cez operačný program vzdelávanie v zdravotníctve.

V čom je háčik? Po pridelení týchto 6 milionov totiž v danom programe na vzdelávanie v zdravotníctve nezostalo prakticky nič. Všetko išlo hore komínom na megapredražené školenia kodérov. Nezostali peniaze na vzdelávanie stomatológov, špecializačné vzdelávanie ani školenia transplantačných koordinátorov.

 

Ako ďalej?

Určite chceme DRG zaviesť. Ale! Zavádzať DRG má zmysel až keď nastane zhoda ohľadne nastavenia cenotvorby kódov, určia sa pravidlá pre výnimky pre náročnú liečbu a ustanoví sa arbiter sporov medzi poisťovňami a nemocnicami. Dovtedy zavedenie DRG prinesie len ďalšie administratívne zaťaženia zdravotníkov, ktorí budú kódovať o dušu spasenú. No a nedivil by som sa, keby sa z DRG vyvinul len ďalší bič na nemocnice, ktorým by poisťovne platili zase menej peňazí.

Teraz najčítanejšie