Denník N

medvede , zožerte klamárov v politike !

Fašistickú tézu, že v podhorí sa všetko vyrieši vyzabíjaním medveďov, mohol zhltnúť len ten, kto nemá čas , ani chuť zisťovať si fakty.

Stručne  ku  „medvedej“ diskusii, ktorú na pôde parlamentu podnietili fašisti, (aj B.Kollár, SMER, atď.)  a v ktorej sa už ku odbornému vyriešeniu problému s medveďom hnedým  vyjadrili hádam všetky politické strany, experti aj „experti“ :

Pre vysoký stupeň uhorkovej sezóny  a samozrejme – najmä pre nadchádzajúce voľby – sa namiesto riešenia  problém konala estráda populizmu. Potom ale  MŽP uverejnilo vedeckú štúdiu početnosti medvedej populácie, ktorej zadanie vzišlo ešte v r. 2019. Konečne Karlova Univerzita (Praha) dodala výsledky.  Počty medveďov sú po skoro desaťročí od minulého výskumu cca rovnaké (ba možno aj o čosi nižšie). MŽP síce nesmelo, ale pripomenulo,  že plošný odstrel týchto chránených zvierat je nie iba nezmyselný, ale nelegálny (pozri Výnos Najvyššieho súdu SR).  Tieto fakty by v normálnej debate  mali  viesť ku zahanbeniu medveďobijcov, čo naleteli fašistom (a po kšeftoch bažiacich majiteľov poľovných revírov). Všetky „odborné riešenia“ politikov sa  totiž  točili iba okolo údajnej premnoženosti  medveďov. Jedni volali po vystrielaní väčšiny populácie, iné by vyhubili len časť…ale ku skutočným príčinám kolízií sa politici nedostali. Politici zatiahnutí  do medvedej hystérie uverili,  že ich proste pár stoviek postrieľame… a bude pokoj. Lenže čo, teraz, keď sa žiadne premnoženie sa nepreukázalo? Trapas …

Problémy života v karpatskom podhorí, vrátane problémov  s medveďmi, sú zložitejšie. Fašistickú tézu, že všetko sa vyrieši vyzabíjaním zopár stoviek medveďov, mohol zhltnúť len ten, kto nemá čas , ani chuť zisťovať si fakty. Nekritizujem,  ide totiž o dosť zložitý komplex vzájomne sa podmieňujúcich problémov,  ktorých spoznaniu som ja venoval posledné roky, ale i tak musím brať  rozum od odborníkov, čo sa tomu venujú desaťročia. Nebojte sa, nezačnem ich teraz citovať, to si tí z vás, čo máte záujem, dokážete  dohľadať (zostručnený prehľad uverejním aj ja, ale v inom blogu).

V tomto blogu sa chcem venovať niečomu inému, čo považujem za  rizikovejšie než všetkých medveďov, rysov a vlkov v  Karpatoch: a to je spôsob  politiky, akú praktizujeme na svahoch a nížinách pod nimi. Na priebehu  „medvedej diskusie“ ma nedesí že ako samozrejme naletela mediálnym bublinám a nesmerovala  ku inému riešeniu, iba k vyzabíjaniu medveďov – ale to,  s akou neznesiteľnou ľahkosťou bytia sme opäť rozprúdili hystériu bez faktov , na základe nepravdivého predpokladu o premnožení chráneného druhu. To, čo ma desí viac, než pokriky fašistov, smerákov a ich Komory poľovníkov (však čo iné by sme čakali?)  je akceptovanie idiotizácie verejného diskurzu zo strany pomerne veľkej skupiny politických elít ….

(isteže, viem si predstaviť, ako sa niektorí z vás pri použití slovka „elity“ v súvislosti so slovkom „politické“ naježili  : )   Ale v našom kúte Európy je autorita naviazaná na funkcie a postavenie. Je to občas trápne, ale je to tak. Elity sú pre nás proste tí,  čo sú „hore“ bez ohľadu, či sú podvodníkmi, alebo nevzdelancami, žiaľ.).

„Diskusia“ o medveďoch by nám mala opäť pripomenúť,  akým nebezpečným vie byť parazitický  populista, čiže politik , čo sa za roky demokracie naučil na problémoch spoločnosti výlučne priživovať , nie ich riešiť. Nejeden z našich partajníkov  si „svoje problémy“ pestuje a udržiava, lebo kým sú, má agendu. Neživia ho riešenia problémov,  ale schopnosť vyžmýkať z ich populistického zneužitia nové a nové emócie, aj nové a nové spory, ktorými si získava verejnú pozornosť, aj voličov. Populista nie je iba ten , čo si kupuje voličov „balíčkami, ale najmä ak je parazitom na problémoch. V momente rozpozná, či sa z toho, či onoho problému  bude dať generovať emócia.

Populistickému parazitovi nevadí ani to, ak vytvára emóciu a rozhorčenie na lži.  Dokážeme ich rozpoznať a odmietnuť?

 

Už z éry totality by sme si mali pamätať, v čom tkvela vtedy naša bieda, osobitne bieda   elít : že nehanebne klamali a využívali výhody štátnej lži. Nestavali sa  na obranu pravdy, ani ak bola takou jasnou, akože dva a dva sú štyri. Tým štátnu lož legalizovali, stala sa normálnou. Toto bolo  rakovinou č-s spoločnosti, a pretože sme tzv. noirmalizáciu nnikdy skutočne neodsúdili – je to hrozbou aj za demokracie. Pokiaľ sa totiž rozhodovanie voličov deje na základe nepravého, resp.  lživého obrazu reality, potom nemôže priniesť dobrú voľbu, a po voľbách nenastane vyriešenie problémov.

 

To, že sa na nás valí nová vlna lživej politiky, to bolo očividné už v dobe pandémie COVID-19. Ľudia boli vtedy  preľaknutí a mnohé strany to bezohľadne zneužívali aby budovali falošný obraz sveta, postavený na hoaxoch. Potom na nás uderili hospodárske  dôsledky pandémie a napokon začala v Európe Putinova vojna proti Západu… Ale fašistom a parazitickým populistom to očividne nestačí, pred voľbami chcú ešte viac emócií, strachu a hystérie, bars aj z medveďov.

 

Chcem dúfať, že v téme medveď hnedý hádam nakoniec prevládne – možno po ochladení –  racionálna debata  o príčinách kolízii medzi medveďmi a ľuďmi v podhorí. Táto hysterická fáza  by nás ale mala varovať , že pokiaľ trpíme  politikom, aj tým demokratickým, večné surfovanie na lžiach a hlúpostiach,  po  budúcich voľbách budeme žať zlú úrodu.

Ono totiž politika založená na klamstvách  môže aj u nás, – ako sa to stala už toľko krát inde –   zaviniť vážne nehody. Pozri napr. Brexit. Môže to viesť aj ku nastoleniu autokracie a k dezorientácii  más (pozri v Rusku). Nezpečím býva aj to, že si politické elity, šíriace  v spoločnosti lož, nájdu zanietených nasledovateľov, ktorí si z tých lží urobia aliby raz pre krádež, inokedy pre násilie, alebo  aj vraždu.  Zažili sme to v 90.rokoch za Mečiara , najčerstvejším príkladom toho sú vraždy pri Teplárni. Tí, čo v postavení ústavných činiteľov roky podnecovali hejt voči sexuálnym menšinám , de facto toho vraždiaceho mladíka „vychovali“ a majú podiel viny, že sa z neho  stalo monštrum.

 

Ak nejaké spoločenstvo legalizuje lož (napr. aj svojim mlčaním), stane sa raz nebezpečným sebe, aj iným. Nastolenie lži za  normálnosť  vytvára v každej oblasti ľudského bytia rizikovú situáciu, čo sa dá ilustrovať aj na probléme s medveďmi.  Bublina lži je síce schopná enormne zväčšiť mediálnu váhu tejto témy… ale spolitizuje ju a fatálne oddiali jej vecné riešenie. Preto sa v spoločnosti , kde verejnosť  strpí využívanie lži ako nástroja politiky, večne generujú nové a nové pseudoproblémy, a tým aj nezmyselné  rozpory. Pri probléme s pandémiou COVID-19 bolo účelné a žiadúce, aby sa politické elity zjednotili a spoločne s celou spoločnosťou minimalizovali jej dôsledky. Namiesto toho politici opozície vymýšľali a šírili bohapusté hoaxy, a covidovému populizmu podliehali aj politici vládnúcich strán. Podobne je to s problémom ochrany životov a zdravia občanov v podhorí. Je našou spoločnou úlohou,  dá sa úspešne realizovať len vtedy, ak sa príjmu odborné a vedecky podložené postupy, ktoré potom bude spoločnosť, vrátane politických elít, rešpektovať a presadzovať do života.

 

Príkladom, že naši ľudia vedia prijať dobré riešenia, pokiaľ ich nehuckajú proti nim politici – je záhovanie PET fliaš a hliníkových obalov. Slovensko si za jeho zavedenie získalo medzinárodný obdiv. Isteže, veľkú zásluhu na tom majú manažeri systému zálohovania aj pracovníci MŽP, ktorí dokázali systém nastaviť a realizovať za jediný rok. Ale možno podstatnejším než ich dobrá práca bolo to, že proti zálohovaniu nezačali vystupovaťpolitici. Opozícia tentoraz  (až na nejakého fašistu) nevolala po zničení zálohovania, nerobili z ľudí „odopieračov“ zálohovania. Naopak, uznávali jeho správnosť. A tak neboli postoje verejnosti rozpoltené. Hoci plán vyzbieraťuž prvý rok  cez zálohomaty  drvivú väčšinu z 1,2 miliardy obalov sa zdal byť skoro utopickým – podaril sa.

Ak sa úsilie elít nepodriaďuje deštrukcii verejne prospešných cieľov , ale sa riadi zdravým rozumom a rešpektom ku verejnému záujmu, dokážeme na Slovensku zázraky. Ak naopak – verejný diskurz ovládnu  parazitickí populisti, potom sa nedá nájsť zhoda.  Každé riešenie je nimi rozbité a spochybnené. Ak tí, čo v skutočnosti nemajú záujem o riešenie problémov, ale iba o ich zneužívanie, ovládnu verejný diskurz, potom v spoločnosti vzniká pocit chaosu a rastie v nej  hnev. Nedlho po tom začne  aj volanie po nejakom rýchlom, radikálnom riešení (aj po silnej ruke).

Vyústením tohto rozkladu môže byť ohrozenie demokracie, aj dramatické sociálne konflikty  a ruptúry… Prinajmenej dochádza – hlavne ak sme pred voľbami – ku falzifikácii volebného rozhodovania. Cieľom parazitických populistov je , aby sme boli v okamihu, kedy pristúpime k volebným urnám, ovládnutí klamlivou emóciou a aby sme sa rozhodovali  na základe nepravdivého, ich obrazu skutočnosti. Na takúto emóciu má fašistom, parazitickým populistom  (a tutti quanti)  poslúžiť vo voľbách 2023 aj medveď hnedý. Hovorme v téme medvede –  aj pri iných politicky zneužitých témach – o faktoch a odmietnime lož.

Medveď hnedý brown-bear-two-cubs Medveď hnedý

Teraz najčítanejšie