Denník N

(Skeptikov?!?!) Sprievodca Fenoménom: Časť jedenásta – Teraz už ide skutočne do tuhého

Už po štvrtý krát som mal konečne v úmysle pokračovať v našom príbehu ďalej a priblížiť Vám udalosti v spojení s Fenoménom v rozličných krajinách sveta, no evidentne musím opäť raz suplovať prácu štandardných médií, ktoré sa novej (čoraz pravdepodobnejšej) realite stále nedokážu pozrieť priamo do očí aj keď pred nimi poskakuje a máva rukami. Najväčšie svetové mienkotvorné médiá totižto ešte stále nepochopili, že v Spojených štátoch sa práve enormnou rýchlosťou rozvíja príbeh tzv. „disclosure“, teda odhalenia existencie Fenoménu pod taktovkou amerického Senátu. V prechádzajúcich príspevkoch som už spomínal tých najviditeľnejších senátorov, ako napr. demokratickú senátorku a nepochybne budúci ašpirantku na prezidentskú funkciu Kirsten Gillibrand, ktorá bola do veľkej miery zodpovedná za implementáciu jazyka v rámci Zákon o autorizácii národnej obrany na rozpočtový rok 20232024 ako aj republikánskeho senátora a ďalšieho ašpiranta na amerického prezidenta Marca Rubia, ktorý zasa nedávno poskytol spravodajskej televízii News Nation bezprecedentný rozhovor. V tom čase však ešte nikto ani len netušil o tom, že sa do tohto celého diskurzu vrhne nik iný ako samotný Charles Ellis Schumer, teda jedna z tých najväčších váhových kategórií celého amerického Kongresu. Schumer je Vodcom senátnej väčšiny a je tým najvyšším oficiálnym predstaviteľom Senátu. Schumer totižto len nedávno predložil návrh legislatívy zvaný „Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023“, teda voľne preložené „Zákon o priznaní neidentifikovaných anomálnych fenoménov z roku 2023“. Rozumiem, že pre nás na Slovensku to pravdepodobne veľa neznamená, pretože spravidla tu ľudia nepoznajú fungovanie amerických inštitúcií, no ako niekto, kto sa, okrem iného, profesionálne zaoberá americkou politikou a spoločnosťou Vás uisťujem, že je jednoducho nemysliteľné, aby bol akýkoľvek americký senátor, nieto ešte Vodca senátnej väčšiny, bez toho, aby si tým bol istý, autorom legislatívy, ktorá vo svojom jadre spomína 19-krát výraz „non-human intelligence“ (NHI), teda nie-ľudská inteligencia.

Bolo skutočne mimoriadne zábavné sledovať ako sa k tomu po zverejnení tohto návrhu postavili americké mainstreamové médiá, ako The New York Times, Politico, The Hill, NBC, a iné. Žiadne z týchto médií nevenovalo tomu, čo som Vám tu posledné mesiace sprostredkoval absolútne žiadnu alebo minimálnu pozornosť. Dôvody na to sa pravdepodobne rôznia, počnúc silnou stigmou voči tejto téme a končiac pravdepodobným manipulovaním týchto médií zo strany Pentagónu, ktorý sa snaží za každú cenu zastaviť to, čo sa momentálne rozbieha. Napríklad také CNNWashington Post sa z toho ešte doteraz nespamätali a o navrhovanej legislatíve nezverejnili nič, čo je skutočne neuveriteľné. Mienkotvorné médiá na Slovensku taktiež spia (ehm Denník N, Markíza, JOJ, Sme, a iné), no to ešte viem pochopiť, aj keď čoraz menej…

Ale žarty bokom, pretože toto je skutočne veľmi vážne. Verejná celosvetová diskusia o Fenoméne sa pravdepodobne čoskoro začne, teda, samozrejme, pokiaľ sa touto Schumerovou legislatívou uz nezačala. A ak aj nie, dozaista prileje olej do ohňa o chvíľu, konkrétne 26.7. 2023, ďalšie verejné vypočúvanie, tentoraz organizované Výborom pre dohľad a zodpovednosť (House Committee on Oversight and Accountability) americkej Snemovne reprezentantov. Tam po prvý krát vystúpia priamy svedkovia incidentov, o ktorých sme si písali v dvoch úvodných príspevkoch tohto blogu. Prvými dvoma predvolanými svedkami budú David FravorRyan Graves, obaja mimoriadne skúsení vyslúžilí piloti amerického námorníctva. Zároveň pred komisiu predstúpi aj samotný David Grusch. Bude to teda mimoriadne zaujímavé a, samozrejme, prinesiem Vám cestou môjho blogu kompletný prehľad toho najdôležitejšieho čo tam zaznelo, pretože čosi mi hovorí, že z médií sa o tom ani tentokrát veľa nedozviete.

Poďme sa ale zatiaľ bližšie pozrieť na legislatívu, ktorú predstavil Schumer s ďalšími senátormi, pretože to skutočne stojí za to. Už samotná existencia a zverejnenie tejto legislatívy kategoricky vypovedá o jednom: Schumer o existencii Fenoménu niečo vie a je to nepopierateľné, pretože šanca, že by niečo takéto uzrelo svetlo sveta bez toho, že by o tom mal istotu je, povedané slovami klasika, 0,0,00%.

„Zákon o priznaní neidentifikovaných anomálnych fenoménov z roku 2023“ je zatiaľ v štádiu navrhovaného zákona, čo znamená, že musí v jeho pôvodnej alebo pozmenenej a upravenej podobe prejsť ešte Snemovňou reprezentantov a následne ho musí koncom roka podpísať americký prezident. Momentálne je vysoko pravdepodobné, že to Snemovňou bez väčších zásahov prejde a že prezident to aj v Kongresom schválenej podobe podpíše. Dôvody pre to sú dva: 1. Téma Fenoménu je, okrem Ukrajiny, asi jedinou témou, ktorá má širokú podporu v oboch komorách amerického Kongresu, a to ako u demokratov, tak aj u republikánov a verte mi ak tu napíšem, že tieto dva tábory sa nevedia zhodnúť takmer na ničom. 2. Existujú (zatiaľ neoficiálne) správy, že Schumerovu legislatívu spolu so Senátom koordinoval aj samotný Biely dom prostredníctvom Bidenovho Poradcu pre národnú bezpečnosť, Jakea Sullivana, ako aj najvyššieho poradného fóra prezidenta pre bezpečnosť, teda Národnou bezpečnostnou radou Spojených štátov.

Najdôležitejšie výseky tejto skutočne neuveriteľnej legislatívy by som zhrnul do nasledujúcich bodov:

  1. Vyvlastnenie materiálov (aj biologických!) UAP – legendy veľmi dlho hovoria o tom, že segmenty americkej vlády nadobudli hneď niekoľko objektov (Grusch hovoril o približne tucte), počnúc rokom 1933 a utajili to pred americkým Kongresom, prezidentmi a americkými občanmi tak, že objekty prešli do vlastníctva súkromných spoločností pre letectvo a kozmonautiku, ako napr. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Battelle Memorial Institute, a pod. Akokoľvek neuveriteľne to znie, zdá sa, že na tom predsa len niečo bude, keďže súčasťou Schumerovho legislatívneho návrhu je okrem iného aj vyvlastnenie (angl. Eminent domain). V medziach tohto návrhu zákona budú mať súkromné spoločnosti, ktoré majú vo svojej držbe objekty alebo iné materiály UAP, 60 dní na to, aby to Kongresu priznali a odovzdali ich americkej vláde. Právne to bude ale veľmi problematické a náročné, pretože v kontexte histórie amerického práva pôjde o mimoriadne málo prebádaný terén. Nehovoriac o tom, že jeden z objektov sa údajne nachádza v inej krajine a je tak veľký, že ho nebolo možné premiestniť, a tak okolo neho postavili budovu. To znamená, že nielenže sa americký právny systém bude musieť vysporiadať s potenciálnym vyvlastňovaním niečoho donedávna nepredstaviteľného, no možno do toho zasiahne ešte aj medzinárodné právo.
  2. Návrh kontrolovaného priznania existencie NHI – Schumerova legislatíva nechodí okolo horúcej kaše a absolútne sa nezaoberá možnosťou existencie NHI, no priamo ju predpokladá. O tom svedčí celé znenie tohto 64-stranového dokumentu, ktorého jadro tvorí práve otázka vysporiadania sa s historickou, ako aj súčasnou podobnou problematiky UAP v rámci čo najväčšej možnej transparentnosti voči americkým občanom. Tu Schumer navrhuje naozaj premyslený a detailne popísaný plán kontrolovaného priznania existencie NHI, ako aj miery interakcie segmentov jednotlivých amerických inštitúcií s ňou. Základným pilierom celého procesu má byť 9-členná komisia, ktorú bude menovať priamo americký prezident a ktorá bude pozostávať minimálne z: jedného bývalého alebo súčasného príslušníka národnej bezpečnosti, bývalého alebo súčasného príslušníka zahraničných služieb, jedného vedca alebo inžiniera, jedného ekonóma, jedného profesionálneho historika a jedného sociológa. Tejto komisii budú pridelené všetky potrebné previerky na to, aby sa mohli oboznamovať s utajovanými materiálmi s súvislosti s NHI (UAP, Fenoménom), ktorá následne rozhodne o tom, či je možné dané materiály sprístupniť širokej verejnosti. V prípade, že komisia zamietne zverejnenie daného materiálu, bude musieť náležite vysvetliť prečo tak urobila.
  3. Niektoré definície – ďalší dôkaz toho, že tu nepôjde o fazuľky sú definície, ktoré sú súčasťou navrhovanej legislatívy. Napríklad, tá definuje NHI ako „akákoľvek vnímavá inteligentná forma života mimo človeka bez ohľadu na povahu alebo konečný pôvod, ktorá môže byť považovaná za zodpovednú za neidentifikované anomálne javy alebo o ktorej sa federálna vláda dozvedela“. Táto legislatíva hovorí priamo aj o technológiách „neznámeho pôvodu“ a definuje ich ako „akékoľvek materiály alebo metamateriály, ejekty, úlomky z havárie, mechanizmy, stroje, zariadenia, zostavy alebo podzostavy, inžinierske modely alebo procesy, poškodené alebo neporušené letecké dopravné prostriedky a poškodené alebo neporušené plavidlá na oceánskom povrchu a podmorské plavidlá spojené s neidentifikovanými anomálnymi javmi alebo zahŕňajúce vedu a technológie, ktorým chýba prozaické prisudzovanie alebo známe prostriedky ľudskej výroby“.

Toto je bezo sporu najdivokejšia legislatíva o akej som kedy počul a je to o to šialenejšie, že ju predkladá ten najvyšší člen amerického Kongresu. Tento jednoduchý fakt radikálne zvyšuje pravdepodobnosť, že David Grusch predsa len hovoril pravdu, keď tvrdil, že kdesi v hĺbke americkej vlády je skupina ľudí majúca vedomosť o tom, že NHI je skutočná a aktívne sa to celé dekády snaží zamiesť pod koberec.

Ostáva už len zodpovedať otázku prečo sa do toho pustil práve Schumer. Ako sa samotný Schumer vyjadril pre Liberation Times (inak výborný zdroj informácií o tom, čo sa v súvislosti s Fenoménom deje v Spojených štátoch), „Americká verejnosť má právo dozvedieť sa o technológiách neznámeho pôvodu, NHI a nevysvetliteľných javoch“. To teda má a nielen tá americká, no ak je toto celé skutočné, tak táto informácia patrí právom celému svetu. Je úplne samozrejmé pokiaľ sa Komisia, ktorá bude vyhodnocovať zverejňovanie rozličných dokumentov a iných materiálov v súvislosti v Fenoménom rozhodne, že niečo musí ostať utajené, pretože je potrebné mať na pamäti aj to, že tu pôjde o prelomové technológie, ktorých ničivý potenciál bude úmerný ich potenciálu kreatívnemu a dnešnému svetu nechýbajú šialenci, ktorí by v prvom rade siahli po potenciáli ničivom.

Dnešný blog uzavriem ešte jedným postrehom, ktorý je v súvislosti so Schumerom dôležitý. Demokrat Schumer je v americkom Senáte starý harcovník a pred tým, než bol za Demokratov zvolený ako Vodca senátnej väčšiny, bol v tejto funkcii iný senátor – Harrison Reid, ktorého som už raz spomenul. Reid sa zaslúžil o to, že v roku 2008 vznikol útvar na skúmanie Fenoménu s názvom AAWSAP, z ktorého neskôr vzišiel AATIP a následne UAPTF a neskôr aj AARO. Schumer bol Reidovým blízkym kolegom a priateľom, a teda je viac než pravdepodobné, že o Fenoméne vedel prostredníctvom Reida mnoho a čakal na vhodný okamih, aby mohol dokončiť to, čo Reid začal, a teda doviesť dôkazy o existencii NHI pred svetovú verejnosť. Reid bol totiž vždy skalopevne presvedčený o realite Fenoménu, ako aj o tom, že táto realita patrí ľudstvu ako takému.

Vidíme sa na budúci týždeň.

 

 

Teraz najčítanejšie