Denník N

Ako zarába II.pilier?

Zarába 2. dôchodkový pilier dostatočne?

Demografické prognózy vývoja naznačujú celoeurópsky trend starnutia populácie, ktorého Slovensko nie je výnimkou. Práve druhý dôchodkový pilier bol založený s cieľom zmiernenia dopadov starnutia populácie na systém zabezpečujúci starobné dôchodky.

Druhý pilier ako dobrovoľnú možnosť prípravy na starobu ponúka na Slovensku 6 dôchodkových správcovských spoločností. Aj keď je v súčasnosti druhý pilier uzatvorený, je dôležité poznamenať, že mladí ľudia vo veku do 35 rokov doň majú stále možnosť vstúpiť otvorenú.

Doterajšie zhodnotenie prostriedkov v jednotlivých fondoch od ich vzniku znázorňuje nasledujúci obrázok:

DSS
Autor: Marcel Onufer; Zdroj: vlastné spracovanie údajov zo ŠÚSR a webstránok DSS
  • Stĺpec „INFLÁCIA“ znázorňuje priemernú ročnú infláciu od roku vzniku konkrétneho fondu až po súčasnosť. Údaje vychádzajú zo sledovaní ŠÚSR metódou HICP
  • Stĺpec „VÝNOS“ znázorňuje priemerný ročný výnos všetkých dôchodkových fondov vo svojej kategórii od ich vzniku už po odrátaní poplatkov za správu fondu.
  • Stĺpec „REÁLNY VÝNOS“ znázorňuje priemerný ročný výnos po odpočítaní inflácie (reálny výnos = výnos – inflácia)

O tom, či sa pre vás druhý pilier oplatí, prípadne, či máte nastavenú vhodnú investičnú stratégiu ak už v druhom pilieri ste, prediskutujte s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú.

Ing. Marcel Onufer


Prečítajte si viac:

Teraz najčítanejšie