Denník N

Ako by náš dôchodkový systém vyzeral, keby sme sa poučili od skúsenejších

Uplynulé mesiace som písal na blogu DenníkaN seriál o dôchodkových systémoch vo svete. Od všeobecných porovnaní som prešiel k predstaveniu dôchodkových systémov v konkrétnych štátoch. Bolo ich spolu deväť a samozrejme vyberal som si tie najzaujímavejšie. Dnešný blog je zhrnutím toho najlepšieho, čo vo vyspelom svete funguje a je to zároveň posledný diel môjho seriálu. Dúfam, že bude pre zodpovedných aspoň čiastočnou inšpiráciou, nech sa kormidla nad našimi dôchodkami chopí po marci ktokoľvek.

Všetky dôchodkové systémy vo svete, ktoré môžeme podľa hodnotení a projekcií považovať za dobré a dlhodobo udržateľné, majú jednu spoločnú vlastnosť: štátny priebežný dôchodkový pilier tvorí nízky podiel na celkovom príjme budúceho dôchodcu a podiel kapitalizačných pilierov, respektíve individuálnych úspor sa stále zvyšuje (Holandsko, Austrália, Nový Zéland, Švédsko, Kanada, Island, Veľká Británia).

Viaceré štáty vyplácajú dôchodok zo štátneho I. piliera na solidárnom princípe ako formu základného dôchodku (Holandsko, Nový Zéland, Veľká Británia). Poprípade je výplata štátneho dôchodku v plnej výške ešte podmienená testovaním príjmu budúceho dôchodcu (Austrália, Island, …).

Niektoré štáty zaviedli do I. piliera opatrenia, ktoré prenášajú riziko dlhovekosti zo štátu na občana. V systéme virtuálnych dôchodkových účtov vo Švédsku a Poľsku sa výška dôchodku vypočíta na základe očakávanej doby dožitia poberateľa dôchodku. V prípade deficitu systému sa pozastaví valorizácia dôchodkov (Švédsko).

Osobná zodpovednosť jednotlivca v otázke zabezpečenia sa na dôchodok sa neustále zvyšuje. Ak si jednotlivec nebude na dôchodok sporiť aj v dobrovoľných schémach, vo viacerých štátoch je odsúdený na život v relatívnej chudobe (Austrália, Nový Zéland, USA, Veľká Británia, …). Dôležité je vytvorenie podmienok pre široké pokrytie obyvateľstva dobrovoľnými dôchodkovými schémami (Nový Zéland, Švédsko, Kanada). V každej z uvedených krajín je súkromné sporenie v produktoch III. piliera systematicky podporované daňovými úľavami.

Najväčšie riziká kapitalizačných fondových pilierov sú:

  1. zlá diverzifikácia investičného rizika (USA, Island)
  2. trhové riziko poklesu hodnoty majetku dôchodkových fondov

Pri poklese hodnoty majetku dôchodkových fondov je dôležité dodržať konzistentnú investičnú stratégiu, ktorá dokázala vo všetkých prezentovaných štátoch časom eliminovať predchádzajúce poklesy (Holandsko, Austrália, Kanada, USA, Veľká Británia).

Kľúčovým faktorom je snaha o čo najnižšie náklady súkromných dôchodkových schém (Austrália, Švédsko, Veľká Británia). Napríklad v Austrálii založili za týmto účelom spoločné inkasné miesto pre príspevky do fondového systému.

Výplate dôchodkov zo súkromných dôchodkových schém sa venuje náležitá pozornosť. Vo viacerých štátoch existujú štátne web stránky, ktoré pomáhajú vybrať si zo všetkých anuitných produktov, ktoré na trhu existujú. Kladie sa dôraz na finančné vzdelávanie občanov.

V dôchodkových systémoch, ktorých fondová časť je postavená prevažne alebo úplne ako „defined-benefit schemes“ plní úlohu vyplácateľa dávky samotný fond. Na základe hodnoty majetku fondu a poistno-matematických princípov určí dôchodok poberateľa. Nevýhodou je, že v prípade negatívneho vývoja hospodárenia fondu sa môžu pravidlá vyplácania dôchodku v čase meniť, napríklad pozastavením valorizácie dôchodkov (Holandsko, Island).

Podľa skúseností z USA je jednou z najdôležitejších vlastností dobrého dôchodkového systému jeho predvídateľnosť. Neistota v otázke budúcich dôchodkov je výrazne negatívny faktor s možnými celospoločenskými dôsledkami. Ideálny dôchodkový systém je podľa amerických pracujúcich schopný garantovať stabilný a predvídateľný štandard života na dôchodku.

Axiómy, fakty a tézy

  • Dobrý a udržateľný dôchodkový systém je taký, v ktorom sa znižuje, respektíve je nízky význam štátneho „pay as you go“ piliera.
  • Súčasťou dôchodkovej politiky musí byť vytvorenie podmienok pre široké pokrytie obyvateľstva dobrovoľnými dôchodkovými schémami.
  • Najväčšou hrozbou pre kapitalizačné piliere je zlá diverzifikácia investičného rizika.
  • Ani dobrá diverzifikácia rizika ešte nemusí ochrániť majetok fondov pred poklesom ich hodnoty. Dôležité je nekonať zbrklo a nechať manažérov fondov konať si ich robotu = držať sa investičnej stratégie.
  • Finančné vzdelávanie občanov je dôležitou súčasťou dôchodkovej politiky.
  • Najdôležitejšia vlastnosť dobrého dôchodkového systému je „predvídateľnosť“.

Peter Cmorej

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk