Denník N

Použitie jadrových zbraní ako posledná možnosť prežitia Ruskej federácie

Rusko sa opäť vyhráža jadrovými zbraňami a odôvodňujú to ako záchranu ruského územia, pokiaľ by bola ukrajinská protiofenzíva úspešná. Je taká záchrana územia odôvodnená aj medzinárodnými zákonnými ustanoveniami? Čo hovorí samotné medzinárodné právo o ich použití a čo ak má na to Rusko plné právo? V článku sa dozviete o veľmi dôležitých bodoch týkajúcich sa možného použitia jadrových zbraní Ruskom na Ukrajine.

Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT):
Tento bod je podstatný, preto ho spomínam ako prvý. Zmluva o nešírení jadrových zbraní je prelomová a jej cieľom je zabrániť ich šíreniu, podporiť ich odzbrojenie a pomôcť jadrové technológie využiť na ciele v prospech ľudstva. Veľmi dôležitým faktom je, že zmluvu ratifikovali takmer všetky krajiny sveta vrátane piatich štátov, ktoré ich vlastnia. Sú to Spojené štáty americké, Čína, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a predstavte si, túto zmluvu ratifikovalo aj Rusko. A práve Rusko sa netají ambíciou tieto zbrane rozširovať, rozdávať iným krajinám a použiť ich. Ďalší explicitný dôkaz o tom, ako Rusko rado porušuje pravidlá. Čo hovorí obyčajové medzinárodné právo?

Obyčajové medzinárodné právo
Tu hovoríme o nepísaných pravidlách medzinárodného práva, ktoré boli stanovené v priebehu času dôslednou praxou štátov. V rámci praxe použitia jadrových zbraní vo vojne môžeme hovoriť len o dvoch prípadoch zo 6. a 9. augusta 1945, avšak vzhľadom na spôsobené hrôzy si dovolím tvrdiť, že táto prax je viac ako dostačujúca. Ich použitie sa podľa medzinárodného obyčajového práva považuje za zakázané, pretože porušuje princípy práva humanitárneho. Dôvod je jasný. Pri ich použití je vysoká pravdepodobnosť zbytočného utrpenia ľudí extrémneho až krajného rozsahu o čom sa už svet mohol presvedčiť. Existuje však konkrétna výnimka, ktorú stanovil medzinárodný súdny dvor (ICJ). Má Rusko podľa tejto výnimky teda právo jadrové zbrane proti Ukrajine použiť a môžeme sa tak obávať jadrovej vojny?

Medzinárodný súdny dvor (ICJ)
ICJ je hlavným súdnym orgánom Organizácie Spojených národov a je zodpovedný za urovnávanie sporov medzi štátmi. K zákonnosti hrozby, alebo použitia jadrových zbraní vydal poradné stanovisko v roku 1996. Súd rozhodol, že ich použitie by bolo podľa medzinárodného práva vo všeobecnosti nezákonné, ale ponechal otvorenú možnosť, alebo inými slovami výnimku, že ich použitie v sebaobrane za extrémnych okolností by legálne byť mohlo. Tu sa dostávame k bodu, či môže teda Rusko jadrové zbrane skutočne použiť. V rámci vyššie spomenutej otvorenej možnosti, ktorú interpretoval Medzinárodný súdny dvor a následného splnenia potrebných požiadavok, by sa musela Ruská federácia ocitnúť naozaj v extrémne krajnej situácii. Ide o priamu hrozbu prežitia samotného štátu a kde by neboli účinné žiadne iné prostriedky sebaobrany. Rusko však v tejto situácii nie je a nebude, ani keď ukrajinská protiofenzíva bude úspešná.

Posledná možnosť o prežitie Ruskej federácie
Pre dosiahnutie súladu s medzinárodným právom, Rusko by muselo spĺňať to, čo vyslovil ICJ. Aby sme mohli hovoriť o hrozbe prežitia, kde by neboli účinné žiadne iné prostriedky sebaobrany, Ukrajina by musela napadnúť ruské územie do miery nepredstaviteľných rozmerov. Celý svet vie, že také niečo nie je možné, pretože také kapacity Ukrajina nemá. Mala ich v minulosti, avšak na základe Budapeštianskych dohovorov sa ich vzdala práve v propsech Ruska. Aj tu sa ukázalo, že Rusko je majstrom v porušovaní dohôd a pravidiel. Navyše NATO a západ podporujú Ukrajinu výlučne len v rámci sebaobrany na odrazenie ruských útokov v súľade s článkom 51 Charty OSN a výlučne len na získanie svojho územia. Myslieť si teda, že Ukrajina sa môže postarať o vojenský útok takých rozmerov, kedy by Ruskej federácii hrozil zánik je absolútne smiešne a absurdné.

Záver
Ukrajina nemá pre svoje minimálne kapacity žiadne šance na napadnutie Ruska. Navyše ani NATO a ani samotný západ ju v tom nepodporia. Vojna sa odohráva výlučne na území Ukrajiny a nie na území Ruska a preto ani nie je možné tvrdiť, že ukrajinská protiofenzíva je napadnutie Ruska. To znamená, že im nehrozí a ani hroziť nebude také nebezpečenstvo, ktoré by predstavovalo zánik Ruskej federácie. Z medzinárodného právneho hladiska Ruská federácia preto nespĺňa nároky na použitie jadrových zbraní v žiadnom prípade.

Odkaz
Rusko predstavuje pre Slovensko ohrozenie mieru, chudobu, či tvrdú diktatúru a existuje veľa politikov, ktorí sú priklonení k Putinovi. Patria medzi nich Robert Fico a strana REPUBLIKA, ktorí nás ťahajú práve k Rusku, čím ohrozujú budúcnosť nás všetkých. Poďme spraviť všetko pre to, aby sme spolu s vami a so všetkými, ktorí nám pomôžu, zastavili najväčšie ohrozenie našej krajiny. Vo voľbách krúžkujte správne.

Matej Galo – Kandidát na poslanca č. 115

Medzinárodné právo

SASKA – 12

Teraz najčítanejšie

Matej Galo

Matej Galo študoval medzinárodné právo vo Veľkej Británii. V strane Sloboda a Solidarita je členom odborných tímov pre zahraničné veci a obranu. Podporuje pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. Hĺbkovo sa venuje medzinárodnému právu porušovanému na Ukrajine a pracuje na zlepšení postavenia Slovenska v medzinárodnom spoločenstve.