Denník N

Rodičia si zaslúžia konkrétnu pomoc

Ubránili sme rodičovský príspevok pre pracujúcich rodičov, vybojovali zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa.

Rodina je základ spoločenstva a najmä na Slovensku predstavuje mimoriadne silné puto, ktoré človeka sprevádza po celý život. Ak sa rodičia rozhodnú pre potomka, musia mať pocit, že toto rozhodnutie je spoločnosťou prijímané pozitívneštát podporí jej úsilie tak, aby aj po výpadku dovtedajších príjmov mohli viesť dôstojný život a vychovávať dieťa v slušných podmienkach.

Hoci človek by si mohol myslieť, že vláda sľubujúca istoty sa bude v tejto veci snažiť konať rovnako, konkrétne skúsenosti z roku 2013 ju usvedčujú z pravého opaku.

V prvom prípade sa schyľovalo k zhoršeniu postavenia pracujúcich rodičov, v druhej situácii to dlho vyzeralo tak, že sa nič nezlepší. Aj z pozície opozičného poslanca sa však veci dajú napraviťpohnúť dopredu.

Ako sme zabránili trestaniu pracujúcich rodičov

Vyroky Smeru

Právo na rodičovský príspevok majú pracujúci rodičia od roku 2005, keď som o jeho potrebe presvedčil vtedajšie kľúčové postavy exekutívy. Ministerstvo práce pod vedením Smeru ho však chcelo pracujúcim rodičom v júli 2013 zrušiť. A to bez ohľadu na to, či napríklad matka pracovala na skrátený úväzok, ako živnostníčka či na dohodu.

Tento návrh sme považovali za sociálny hyenizmus. Pre rodiča, ktorý si privyrába, ide o prilepšenie a zároveň udržiavanie pracovných návykov, ktoré je aj z hľadiska európskej politiky zamestnanosti dôležité pre jeho neskoršie uplatnenie na trhu práce.

Umelé udržiavania rodiča (v praxi najmä matiek) v situácii, kde tri roky nemá žiadne pracovné skúsenosti, je diskriminačnéničí cenný ľudský kapitál. Navyše, podľa všetkých výskumov sú to práve rodiny s malými deťmi, ktoré sú výrazne ohrozené chudobou.

Do očí bijúce bolo, že na pracujúcich rodičoch chcela šetriť práve vláda oháňajúca sa istotami. Uvedený návrh by ale v skutočnosti nepriniesol žiadnu úsporu pre štátny rozpočet, lebo za nepracujúcich rodičov malých detí štát platí napríklad do Sociálnej poisťovne na ich budúce dôchodky a nemá príjem z odvodov a daní.

Proti návrhu som preto zorganizoval hromadnú pripomienku. Vedel som, že ak sa Smer niečoho bojí, tak je to tlak verejnosti. Rovnako bolo dôležité vystúpiť proti návrhu už v medzirezortnom pripomienkovom konaní a zastaviť ho v zárodku, pretože ak by bol poslaný do parlamentu, bola by len malá šanca veci zachrániť.

Za týždeň sa podarilo zozbierať viac než 2 200 podpisov. V deň, keď k hromadnej pripomienke mala byť tlačová konferencia, zvolal narýchlo pre novinárov stretnutie R. Fico, ktorý zmeny stopol. Pre pracujúcich rodičov sa tak podarilo zachrániť v súčasnosti 203,20 eur mesačne, o ktoré by inak prišli.

Ako sme vybojovali vyšší príspevok na starostlivosť o dieťa 

Príspevok na starostlivosť o dieťa je sociálna dávka, ktorá je alternatívou k rodičovskému príspevku. Je pri ňom potrebné dokladovať náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa a využívali ho najmä rodičia, ktorým sa podarilo dieťa umiestniť do škôlky a vedeli tak náklady formálne preukázať.

Jeho maximálna výška bola v roku 2013 v sume 230 eur. Vláda sa však rozhodla v tom istom návrhu, kde chcela zakázať pracujúcim rodičom poberanie rodičovského príspevku, že zvýši príspevok na starostlivosť o dieťa (na 260 eur).

Po úspešnej hromadnej pripomienke, ktorou sa rodičovský príspevok pracujúcim zachoval, sa ale tento návrh rozhodla vypustiť. Budilo to dojem trestu rodičom za protestovanie. Veď aj v sprievodných dokumentoch návrhu bolo jasne uvedené: „(…) je potrebné zohľadňovať  ceny za služby starostlivosti o deti do troch rokov veku, ktoré podľa našich zistení sú v súkromných zariadeniach a jasliach v priemernej výške 270 eur mesačne.“

Vláde som tento krok v parlamente pripomenul, keď som chcel pozmeňujúcim návrhom v zásade z rovnakého dôvodu zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa na 266 eur. Teda na podobnú sumu, ako v pôvodnom návrhu, kde na jej krytie boli peniaze vyčlenené. Pozmeňujúci návrh tiež riešil administratívne ťažkosti, ktoré sa pri poberaní často vyskytovali.

Hoci pozmeňujúci návrh z októbra 2013 poslanci Smeru v drvivej väčšine odmietli, jeho výsledkom bolo stanovisko ministra Richtera, ktoré k nemu zaujal: „Samotný návrh na zvýšenie preukázaných výdavkov v sume 230 na 266 mesačne s jeho odôvodnením (spôsob určenia sumy) ani myšlienku odbremenenia rodičov od administratívy nespochybňujem a nenamietam. Naopak, ja ho vítam a podporujem. Ale zároveň hovorím, sa k nemu vrátim v istom čase, keď budem stopercentne presvedčený, že môžem do zákona a z neho vyplývajúcich náležitostí ísť. Bohužiaľ, v tejto chvíli tú istotu ešte nemám.“

Vládna strana nakoniec nechala rodičov čakať na túto istotu takmer štyri roky od svojho vymenovania (k januáru 2016 sa odhodlala pre zvýšenie obdobne ako v mojom pozmeňujúcom návrhu, a to na 280 eur).

Snaha teda priniesla ovocie, no rodičia si kvôli tvrdohlavostipolitikárčeniu Smeru tak dlho čakať nezaslúžili. Naopak, v #Sieti má podpora rodiny prednosť, čo napríklad znamená

  • presadenie zákona v prvých 100 dňoch vlády, ktorý bežnej slovenskej rodine cez nižšie dane prinesie do rodinného rozpočtu o 500 EUR viac,

  • zákonná záruka miesta v škôlke v prvých dvoch rokoch vlády podobne, ako som to v parlamente navrhoval už v septembri 2014,

  • nahradenie labyrintu dávok pre pracujúcich rodičov (rovnako v prvých dvoch rokoch vlády) rodičovským kontom vo výške 12 000 EUR na jedno dieťa.

Tento blog je súčasťou série Osobný odpočet poslanca o mojej práci v parlamente v rokoch 2012 až 2016. Vysvetlenie prečo a o čom nájdete tu.

Teraz najčítanejšie