Denník N

Štrajk učiteľov: prečo ho nepodporujem

Môj subjektívny názor na štrajk učiteľov, založený na základe mojich (nie až tak dávnych) študentských skúseností.

Upozornenie: nasledujúci text je značne založený na mojom subjektívnom pohľade na školstvo a na základe mojich subjektívnych skúseností so strednou školou. Keďže práve dnes (25.1.2016) sa začína štrajk učiteľov, rozhodol som sa takto verejne vyjadriť svoj názor.

Ako väčšina ľudí, aj ja som navštevoval nejakú formu strednej školy, v mojom prípade 8 ročné gymnázium. Štatistika, ktorú som za ten čas odpozoroval je asi nasledovná: 30% učiteľov sú ľudia na svojom mieste, ktorí by si určite zaslúžili väčší plat, 50% učiteľov ich práca moc nezaujíma, alebo neučia úplne dobre, nevysvetľujú, len opakujú naučené poučky toľko, že nie je jasné či im sami rozumejú. Zvyšných 20% nie len že nevie učiť, ale ani si nie sú schopní uvedomiť následky svojho prejavu na študentov. A tým mám teraz na mysli na príklad fyzikárku, ktorá nie len že absolútne nič nebola schopná naučiť, ale v prípade, že sa jej snáď jediný človek, ktorého to aspoň trochu zaujímalo niečo spýtal, tak ho radšej posmešne odbila, ako by mu odpovedala. Alebo tým mám na mysli telocvikárku, čo vždy kričala po dievčatách posmešnými menami, asi aby ich motivovala k väčším výkonom. S tou som našťastie nikdy nemal telocvik. Prípadne by sme sa mohli pozrieť na prípad učiteľky výtvarnej výchovy a slovenčiny, ktorej vyučovanie slovenčiny pozostávalo z menovania, ktorý autor čo napísal a skúšanie pozostávalo z písomiek, kde bolo treba k menu literárneho diela priradiť meno autora. A samozrejme, v prípade, že niekto nevedel, tak tiež bola schopná utrúsiť nejakú akože nevinnú poznámku na jeho adresu.

Lineárna lomená funkcia
Lineárna lomená funkcia

Keď bol v roku 2012 štrajk učiteľov, tak ak ma pamäť neklame, spomínané učiteľky stáli v prvej rade protestujúcich a tiež im vtedy išlo len o zvýšenie platov. A to týmto učiteľkám máme dať vyššie platy? Je pravda, že tých prvých 30% by si ich zaslúžilo, ale ten zvyšok vôbec nie. Neverím, že zvýšenie platov učiteľov spôsobí, že sa začnú zamýšľať nad svojím chovaním k študentom. Neverím, že po zvýšení platu bude matematikárka, ktorá nebola schopná vysvetliť ako sa hľadajú asymptoty lineárnej lomenej funkcie (na obrázku) zrazu zázračne schopná toto vysvetliť. A nikdy neuverím, že učitelia, ktorí vo veľkom prehliadajú šikanu, len aby sa do ničoho nemuseli pliesť, by zrazu začali niečo robiť.

Niektorí povedia, že veď tie peniaze sú na vybavenie škôl. Niektorí povedia, že veď to je pre deti. Ale ani v tej najlepšie vybavenej škole s elektronickými tabuľami a robotickými upratovačkami závisí a bude závisieť kvalita vyučovania od vyučujúceho (pokiaľ ho nenahradíme niečím iným, napríklad počítačom). Rovnako žiadne finančné prostriedky nepomôžu proti šikane na školách. Toto všetko sú úlohy učiteľov, ktoré si podľa môjho názoru väčšina z nich neplní a je im to jedno. Len chcú za to viac peňazí a tvrdia, že potom bude lepšie. Tomu ja odmietam uveriť.

Teraz najčítanejšie

Martin Plávala

Doktorand na Matematickom ústave SAV. Píšem najmä o kvantovej teórii a kvantovej teórii informácie. Nesnažím sa písať len populárne o vede, mojím cieľom je informovať vás, širšiu a zvedavú verejnosť, o súčasnom dianí vo vede a v kvantovej teórii informácie.