Denník N

Takže nie čo sme videli, ale kto na to poukázal je problém v našej spoločnosti

“ keby majiteľ penziónu vedel, že sa tam chce ubytovať Martin Daňo, neubytoval by ho“ (parafrázované vyjadrenie sudkyne z jej vypočutia pred súdnou radou 15.8.2023)

V nedeľu 6.8.2023 sa verejnosť mohla doslova na vlastné oči presvedčiť, že vzťah sudkyne špecializovaného trestného súdu a novinárky Denníka N, je na takej kvalitatívnej úrovni, že majú spoločnú izbu v penzióne, ktorá nemá číslo a vycestovali tam spoločným autom.

Z viacerých spätných väzieb na toto odhalenie, vrátane stanoviska sudkyne, ktoré predniesla na súdnej rade 15.8.2023, vyplýva, že o tomto vzťahu vlastne každý vedel, nikto to pred nikým neskrýval a teda problém je len človek, ktorý to vyniesol na verejnosť. A okrem toho človek, ktorý to vyniesol na verejnosť, sa ubytoval pod falošným menom, lebo keby povedal skutočné meno, ubytovaný nebude. Ale prečo by jeho prítomnosť vadila, keď sa sudkyňa s novinárkou pred verejnosťou neskrývali, sme sa nedozvedeli.

Ako by asi pani sudkyňa hodnotila obvineného, ktorý by sa v pojednávacej miestnosti pred ňou správal, vyjadroval, obhajoval a odpovedal na otázky tak, ako to robila sama pred súdnou radou ? Určité indície máme, lebo Martin Daňo informoval o spôsobe vedenia pojednávania zo strany tejto sudkyne v kauze obžalovaného JUDr. Kováčika, keď sa zúčastňoval pojednávaní ako verejnosť, a ako ich poučovala o tom, čo majú mať oblečené a kto je pánom v pojednávacej miestnosti https://www.youtube.com/watch?v=lCR_bgoHMik

Nuž, ale predviedla nám logiku hodnu sveta, ktorý nám tu maľujú tie slušné médiá, ako ich sudkyňa rešpektujúca ústavu a zákony, a teda právo na slobodu slova a slobodu prejavu, označila pred súdnou radou a vymenovala. Sú až tri, na ktorých názov si vedela spomenúť Denník N, Sme a Aktuality, ale dodala, že môžu byť aj ďalšie.

Pre tých, ktorým logické myslenie neformujú tieto slušné médiá, z povedaného vyplýva, že to, že vzťah sudkyne a novinárky je bližšieho charakteru, priam rodinný (ako povedal predseda súdnej rady), vedeli všetci, ale napriek tomu to bolo z akéhosi dôvodu potrebné pred verejnosťou tajiť. Lebo v opačnom prípade sú reakcie časti verejnosti, ktorá o tom údajne vedela, na jeho odhalenie nepochopiteľné. Tí, ktorí o tom vedeli, ale diskrétne o tom mlčali, respektíve ich to nijako nevyrušovalo, a nevideli v tom žiadny etický, ani iný problém, teda súhlasia s tým, aby bola slovenská spoločnosť formovaná takýmito prístupmi. A rovnako ako premiéra Ódora nič nevyrušuje na povýšení policajta do vedúcej funkcie na inšpekcii, ktorý čelí trestnému stíhaniu, ani slušnoverejnosť nič neruší na porušovaní novinárskej a sudcovskej etiky.

A preto je jediným problémom ten človek, ktorý prekazil tú peknú hru na pretvárku, a vzťah verejne odhalil, ako sa vyjadrila aj bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa národnej rady. Namiesto toho čo sme videli, sa treba zamerať na to kto to tieto zábery zverejnil.

Pani sudkyňa pred súdnou radou povedala, že žiadne mediálne výstupy, ani reakcie na celú kauzu nesledovala. Načo, veď sa podľa niektorých jedná len o najväčší škandál týkajúci sa prepojenia mediálneho a justičného prostredia, prečo by sa unúvala pozrieť si, čo vyvolalo jej správanie a správanie novinárky, keď ona takéto pomýlené názory nezdieľa. Nuž keby tieto výstupy sledovala, videla by vo videu, ktoré zverejnil Martin Daňo aj vyjadrenie majiteľa penziónu, ktorý novinárku označil za svoju priateľku, ako aj to, že tvrdil, že sa novinár predstavil pod cudzím menom. Ale videla by aj zvukový a obrazový záznam telefonického rozhovoru, keď sa novinár pýtal na ubytovanie, z ktorého vyplýva, že sa nijako nepretvaroval, a podľa vystavenej faktúry za ubytovanie je evidentné, že sa neubytoval pod utajenou identitou. Kto chcel, videl to, a kto chcel počul, čo o tom povedala pani sudkyňa na súdnej rade a to čo povedala sa nepodobá na pravdu.https://www.youtube.com/watch?v=ajHFEFINpXI&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=StM3Pwr_va8

Novinár zverejnil aj to, že pani sudkyňa nebola prvýkrát v tom penzióne. Ak sa sudkyňa domnieva, že má právo vedieť o ostatných hosťoch penziónu, a novinárka má právo vytláčať novinára z priestorov garáže penziónu, v ktorom je aj sám ubytovaný so slovami, že je to súkromný pozemok, máme si o tom myslieť, že vo vzťahu k tomuto penziónu má iný vzťah, než len ako ubytovaný hosť ? A máme sa z postojov časti verejnosti opäť domnievať, že o tom vedia všetci, ale každý sa tvári, že to tak nie je, a keď sa to prevalí, tak sa vlastne nič nestalo, lebo o tom všetci vedeli?

Mňa však zarazilo, že viacerí členovia súdnej rady mali mať vedomosť o blízkom vzťahu medzi sudkyňou a novinárkou, jej predseda jeho kvalitu a hĺbku charakterizoval ako vzťah rodinný. Hoci  seba do tohto rodinného vzťahu asi  nezahŕňal, to, že  podnety advokátskej kancelárie Škubla & partners s. r. o., ktoré  boli súdnej rade doručené, najprv sám bez prerokovania súdnou radou odmietol, lebo takúto právomoc má, ostatných členov súdnej rady o nich neinformoval a materiály k nemu im poslal až potom, keď na to advokátska kancelária upozorňovala, evokuje dojem, že v rodinnom vzťahu je, a preto sudkyňu chráni. Tiež ma zarazilo, že ak predmetom podnetu bolo vynášanie zo spisu zo strany sudkyne v prospech novinárky, podopreté logickými úvahami a časovými súvislosťami vyvodenými z priložených listín, teda z faktov, vyhýbavá odpoveď sudkyne na marcovom zasadnutí súdnej rady  k jej vzťahu s novinárkou, vôbec nevyrušila tých členov súdnej rady, ktorí podľa slov sudkyne, ktoré sme si včera vypočuli, o tomto vzťahu vedeli. Za logickú by som považovala námietku typu, ale pani kolegyňa, veď ja som vás minule stretla s pani novinárkou v divadle, tak aký je vlastne váš vzťah, alebo niečo podobné. Okrem tých členov súdnej rady, ktorí o vzťahu nič nevedeli, sa do výsluchu sudkyne na túto tému tí, ktorí o tom vedomosť údajne mali, vôbec nezapojili. Keby ju chceli kryť, nevyzeralo by to inak.

Ale ak je  tento vzťah podľa predsedu súdnej rady v poriadku, prečo mal potrebu zmariť alebo oddialiť prejednanie podnetu advokátskej kancelárie na súdnej rade ? Ak je tento vzťah podľa sudkyne v poriadku a nemá z neho etickú dilemu ako sa vyjadrila, prečo v marci na priamo položené otázky neodpovedala, že sa s novinárkou priatelí, ich vzťah je ako rodinný a chodia spolu na dovolenky a dokonca sa na ďalšiu chystajú a ubytujú sa na jednej izbe ?!

Ale vráťme sa k najväčšiemu problému našej spoločnosti, ktorým je Martin Daňo. Je to práve Martin Daňo, vďaka ktorému sme včera mohli sledovať zasadnutie súdnej rady, lebo pred súdmi obhájil právo snímať priebeh súdnej rady, aby o ňom mohla byť verejnosť informovaná  https://dennikpolitika.sk/archiv/4380#:~:text=Zn%C3%A1my%20investigat%C3%ADvny%20novin%C3%A1r%20Martin%20Da%C5%88o%20dok%C3%A1zal%20nemo%C5%BEn%C3%A9.%20Postavil,pr%C3%ADstupu%20verejnosti%20k%20inform%C3%A1ciam%20a%20ich%20vo%C4%BEn%C3%A9ho%20%C5%A1%C3%ADrenia.

Ten Martin Daňo, ktorého súčasná ministerka spravodlivosti JUDr. Dubovcová, ako vtedajšia obmudsmanka,  pozvala v roku 2013 na protikorupčný festival, ako investigatívneho novinára, na deň 10.5.2013, spoločne s najväčším kajúcnikom všetkých čias Bernardom Slobodníkom, vtedajším šéfom protikorupčnej jednotky.  Bernard Slobodník sa podujatia nezúčastnil, možno preto, lebo jeho jednotka už začala trestné stíhanie voči novinárovi Daňovi, ktorý si už pri menovaní Slobodníka do funkcie dovolil poukázať napríklad na jeho minulosť spojenú s ŠTB.

Ten Martin Daňo, ktorému jeho zastupovanie  okázalo ponúkol a aj prijal JUDr. Daniel Lipšic ako advokát v kauze proti bývalému ministrovi financií ( vo videu od 37 minúty) https://www.youtube.com/watch?v=LfqpaHIWncU 

JUDr. Daniel Lipšic, ktorý do kresla špeciálneho prokurátora presedlal z kresla dobre plateného advokáta zastupujúceho aj firmy zo skupiny Penty https://oliver.blog.pravda.sk/2021/09/05/hascak-skorumpoval-lisica-a-olano-za-240-000-e-a-spravil-si-z-nich-predlzenu-ruku-penty-v-politike/

(Tej Penty, ktorá Lipšica  mediálne živila a zviditeľňovala počas jeho politickej kariéry a prinášala mu mediálnu pozornosť za jeho sústavné útoky na ňu a na jej majiteľov, najmä Ing. Haščáka. )

Ale vráťme sa k  Martinovi Daňovi, ktorý už v roku 2014 poukazoval na osoby z prostredia finančnej správy a polície, z ktorých mnohé súčasnej moci slúžia ako kajúcnici https://www.youtube.com/watch?v=Hq1HJvq7AnI

Myslíte, že sa vtedy slušnomédiá  a ich investigatívne tímy pustili po stope a pátrali, alebo to urobila polícia ? Nie. Ale je evidentné, že  fakty a informácie, ktoré priniesol Martin Daňo nezostali nepovšimnuté, lebo dnes je práve na osobách, na ktoré už pred 10 rokmi poukazoval najmä on a on ako prvý, postavený hon na príslušníkov strany SMER a iných, označovaných dokonca za súčasť mafie. V čase zverejnenia týchto informácií sa Martina Daňa nezastali ani novinárske investigatívne hviezdy, nepodporili jeho zistenia, hoci teraz sa štylizujú do úlohy ochrancov demokracie. Naopak sami sa cítili byť obeťami jeho štýlu žurnalistiky, pričom Martin Daňo opakovane poukazoval na pokrytectvo novinárov pri pokrývaní naozaj citlivých tém. Martin Daňo bol šikanovaný štátom, daňovými kontrolami a inými konaniami. V skutočnosti príbeh a osud Martina Daňa viac pripomína životopisy  a príbehy skutočných investigatívnych novinárov a ľudí, ktorí odhaľujú nepríjemné témy a prešľapy mocných, než príbeh novinárky, ktorá je teraz v centre pozornosti, a ktorá sa môže za svoju novinársku prácu popýšiť luxusným bytom v lukratívnej štvrti v dobrej susedskej spoločnosti viacerých veľvyslanectiev a vplyvných ľudí.

Novinárky, ktorá sa opakovane pridávala k mediálnemu honu na § 363 Trestného poriadku, a generálneho prokurátora JUDr. Maroša Žilinku,  ale keď jej tieklo do topánok a hrozilo vyvodenie zodpovednosti za odhalenie totožnosti utajeného svedka, nevadilo jej, že to bol práve generálny prokurátor, ktorý dal pokyn prešetriť jej trestné stíhanie krajskému prokurátorovi a nedomáhala sa toho, aby mohla byť postavená pred spravodlivý súd a nesmútila, že bolo trestné stíhanie na podnet prokuratúry zastavené https://plus7dni.pluska.sk/domov/novinari-todova-cikovsky-celia-vysetrovaniu-mali-vyzradit-meno-utajeneho-svedka-totha

Takže problémom v našej spoločnosti nie je pokrytectvo a pretvárka, a hra na ochranu demokratických hodnôt, za ktorou sa skrýva len snaha uchopiť moc a zarobiť čo najviac peňazí, ale to, že sa niekto opováži na takéto veci poukázať.

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..