Denník N

K. Lundgaard: Nepriateľ v nás (Čitateľský denník 32/2023)

„Človek, ktorý sa nazýva kresťanom a hovorí, že miluje Boha, no napriek tomu nevyhľadáva jeho spoločnosť a neteší sa z neho, ho nemôže skutočne milovať. Jeho vlastné telo ho oklamalo. Ak denne nedáva svoje srdce Bohu a neprijíma Božie srdce, ak každodenne neobnovuje svoju nenávisť voči vlastnému hriechu a neraduje sa z Božej milosti, nemá s Bohom žiaden vzťah (…)

Počúvaj toto a vždy si to pamätaj:

To, čo si,
keď si sám s Bohom,
to si ty —
nič viac.“

Ako je možné, že kresťan hreší? Prečo človek, ktorý prijal Svätého Ducha a milosť Božiu, naďalej zlyháva? Tieto otázky si dlhodobo kládol Chris Lundgaard, presbyteriánsky kazateľ a misionár pôsobiaci na Slovensku. Viedli ho až k dielu puritána Johna Owena, cez ktoré sa pracne prehrýzol, a výsledok svojho úsilia následne pretavil aj do svojej štíhlej knihy Nepriateľ v nás.

Tým titulným nepriateľom je, samozrejme, hriech. Chesterton ho kedysi dávno prirovnal k nosorožcovi, ktorý síce môže dominovať malej miestnosti — dokonca ju dokáže aj riadne zdemolovať — nikdy ju však nesmie a nemôže ovládnuť. Ako teda bojovať s hriechom, tou sivou obludou, nenechať sa prepichnúť jej rohom či udupať nohami?

Lundgaard oprašuje puritánsku filozofiu a nepohodlné pojmy ako disciplína, striedmosť či zodpovednosť, ktoré si už dnes s osobnou zbožnosťou veľmi nespájame. Píše zrozumiteľne, okrem Písma a Owena cituje aj klasickú literatúru, a pripája aj praktické príklady každodennej modlitby či rozjímania. Je to stručný, no veľmi užitočný súhrn myšlienok z čias, keď sa slovo hriech bralo ešte naozaj vážne.

K. Lundgaard: Nepriateľ v nás
Porta Libri, 2018
116 strán
80 %

plusy
• zrozumiteľnosť
• puritánska zbožnosť v súčasnom jazyku
• konkrétne príklady
• citáty z klasickej literatúry

mínusy
• useknutý záver

Čitateľský denník vo forme podcastu môžete počúvať na:
Spotify, SoundCloude, Apple alebo Google podcasts.

Moju výtvarnú tvorbu môžete sledovať na:
Facebooku alebo webe.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, komiksoch a kultúre.