Denník N

´Tam hore´ vjetnamského čovíčka ze Smolinského asi chibjeųo…

Ot pátečňího poųedňa, ket sem sa to nečekaňe dozvjedzeų,

že kamarád Marcin ot nás do vječnosci definitívňe odešeų,

snad skoro v jednem kusi, furt, na ňeho mislet mosím

a Pána Boha úpenlivje, no pokorňe, prevelice prosím…

Kebiže ňekedi potrebovaų spravit ňejakí svíťící led panel,

televízor, rádijo, či inačí sųaboprúdové zarídzeňí opravit bi sceų

alebo na pocťivú vjetnamskú poléfku ´Pho Bo´ bi velikú chuť mjeų,

nech s dúvjerú našého Marcina, kerí isce uš je v ňebi, osųoví…

Nám, kerí ho máme rádzi, bohužel, uš ňikedi na temto svjece neotpoví

ten dobrí čovíček z Vjetnamu, z ´nevelikého´, enem dvojmilijónového Thai Binhu,

jak o tem regijóňe povidaų, ket sme spoųem z Peťú bili v jeho roďisku…

Múj Ti Bože … a jak Marcin lúbių, jak lúbių záhoráckú slivovičku…

Pamatám si, že uš o pjeci ráno, ket ráz f autobusi sme sedzeli,

lebo na vícedňoví vílet z Hanoia do Ha Longu sme cestovali,

optaų sa mja Marcin, lesik sem na svoju slivovičku nezapomjeų,

a ket sem otpovidaų, že né, hnet o pjeci ráno uš koštovat sceų,

alebo ket sme spoųem tré v Ho Či Minovém mjesce neskúr bili

a špičkovú reštauráciju na Pho Bo aj z Peťú ze Šaščína sme naščívili,

Marcin sa friško rozhodeų, že poléfku pújde objednat račik osobňe

a ket sa k našému stoųu vrácių, smíų sa na ceųú hubu, smíų sa pozoruhodňe,

smíų sa namújvjeru ot ucha k uchu, protože oceňili jeho vjetnamčinu,

že vjetnamski muví velice pjekňe, šak bodaj bi aj né, ket je z Thai Binhu,

smíų sa velice, smíų sa, smíų, smíų, že si asi misleli, že neňi z Vjetnamu,

aktuálňe šak z Vjetnamu uš aňi nebių, protože bių ze Smolinského, ze Záhorá,

a nám, jeho kamarádom a též známím, ňic inačího uš fčil, bohužel, neostává

jak nalét do štamprlí jeho milovanú slivovičku a pripit si na jeho památku.

Život je velice krehkí, osud dost nevispitatelní, odešeųs´ friško a nečekaňe bratku.

Po vícej jak štiriceci rokoch života na Slovensku, keré Tvoju druhú domovinú sa staųo.

V nedožitej šedesátce. ´Tam hore´ vjetnamského čovíčka ze Smolinského asi chibjeųo.

10. 09. 2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...