Denník N

Progresívna platforma chce chrániť nenarodené deti (satira)

Ilustračné foto © DALL·E
Ilustračné foto © DALL·E

Najbližšia parlamentná schôdza sa bude zaoberať návrhom zákona o posilnenej ochrane nenarodených detí, ktorý predložil poslanec Ján Šondy z Progresívnej platformy (PP).

 

Aký je cieľ vášho zákona?

Posilniť ochranu nenarodených detí.

 

Takéto zákony na Slovensku už existujú. Čím je ten od PP iný?

Náš zákon sa inšpiroval súčasnou legislatívou, ktorá myslí aj na nenarodené deti, priznáva im plné práva a chce ich preto chrániť. No tieto zákony definujú nenarodené deti iba od počatia po pôrod. Náš zákon túto definíciu rozširuje aj na ešte nepočaté deti. To je tá „posilnená ochrana“.

 

Takže ide nielen o nenarodené ale aj o nepočaté deti a teda o ešte neexistujúce budúce generácie.

Presne tak.

 

Je tu teda istý prienik so zákonmi „za život“ , ktoré v roku 2025 presadila dvojkoalícia Návrat ku koreňom / Späť na stromy pod vedením Oľgy Vízenfeldovej. Čakáte podporu z tejto časti politického spektra?

Ťažko povedať, pretože náš zákon sa týka iných oblastí.

 

Neupravuje teda interrupcie?

Nie.

 

Ani prístup k antikoncepcii?

Nie.

 

Ani sexuálnu výchovu?

Nie.

 

Ani definíciu manželstva ako exkluzívneho zväzku „jedného muža a jednej ženy druhu Homo bungaloviensis“?

Nie.

 

Ani právo na výchovu detí?

Nie.

 

Ani adopcie?

Nie.

 

A ako teda chcete tie nenarodené deti chrániť?

Radikálnym bojom proti globálnemu otepľovaniu.

 

SÚVISIACE TÉMY: Všetky články, ktoré nesúvisia s klimatickou krízou, sme zaradili do rubriky „Podružné“, hovorí šéfredaktorka denníka Vpred! Simona Pjargy

 

© Spravodajský portál TRK. Tento článok je satira a opísané udalosti sa nikdy nestali. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná.

Teraz najčítanejšie

Dušan Kolcún

Skaut, manžel, otec, syn, brat, stredoškolský učiteľ, pseudointelektuál, kaviarenský povaľač, dobrý kamarát viacerým, blízky priateľ nemnohým, milovník kofoly a slaných tyčiniek, amatérsky gitarista, resp. vlastník gitary, na ktorú v poslednej dobe padá prach, z donútenia kuchár, otec na rodičovskej dovolenke a muž v domácnosti, slniečkár, človek z regiónov a pravdepodobne najväčší nadšenec do vojny vo Vietname v našej dedine, ktorý v rámci boja s nudou a depresiou začal písať takéto hlúposti.