Denník N

Obchodovanie s ľuďmi Ruskou federáciou

Vo Veľkej Británii som študoval medzinárodné právo, aby som poukazoval na jeho porušenia. Mnohí ľudia sú neinformovaní a preto ľahko ovplyvniteľní jednoduchými klamstvami. Pre mnohých na Slovensku je Rusko doslovne sväté. Skutočnosť je však iná. Dnes vysvetlujem ďalšie špinavé praktiky a závažné porušenia medzinárodného práva Ruskom.

Kubánska republika

Za začlenenie kubánskych občanov do bojov na Ukrajine, Moskva sľubuje ruské občianstvo a na ich pomery až veľmi slušnú odmenu. V tomto prípade sa jedná o žoldnierstvo, ktoré nie je na Kube povolené. Mnohí si môžu myslieť, že ide iba o vnútroštátnu záležitosť tejto karibskej krajiny, avšak nie je to celkom tak. Existujú prvky, ktoré sú v rozpore s pravidlami aj v medzinárodnom meradle. Aby mohli kubánski občania ako vojaci kolektívne bojovať po boku Ruskej federácie proti Ukrajine, museli by byť splnené konkrétne body:

  1. Keďže Kuba nepovoluje žoldnierstvo, medzi Ruskom a Kubou by musela existovať uznaná spojenecká zmluva, napríklad ako má NATO, kde útok na jedného znamená útok na všetkých – taká zmluva neexistuje. Avšak aj tento bod sa nedá uplatniť, pokiaľ by Rusko nebolo napadnuté.
  2. Ukrajina by musela porušiť článok 4 odsek 2 Charty OSN, teda nevyprovokovane napadnúť Rusko – to sa nikdy nestalo. Práve naopak, Rusko napadlo Ukrajinu.

Dodám, že aj pokiaľ by bol splnený bod 2, so zreteľom na neexistujúci bod 1, Kuba by mohla maximálne poskytovať zbrane Rusku na sebaobranu na vlastnom území tak, ako to robí západ v prípade Ukrajiny.

Keďže ani jeden z dvoch bodov neexistuje, môžeme hovoriť o ruských špinavých praktikách, kde sú porušené aj národné zákony Kuby, aj medzinárodné právo samotné, keďže žoldnieri sú využívaní na nevyprovokovaný útok proti inej krajine. V rámci špinavých praktík to nie je všetko. Rusi používajú ešte špinavšie.

Výpovede zneužitých kubánskych občanov Ruskou federáciou

Dvaja 19 roční Kubánci potvrdili, že im bola náborovým pracovníkom ponúknutá práca v stavebníctve v Rusku, s mesačnými odmenami zhruba 2200 amerických dolárov. Ďalej im bol sľúbený ruský pas a možnosť v budúcnosti získania pasu pre svoje rodiny. V Rusku im neskôr oznámili, že ráno o 03:30 dostanú zbrane a pôjdu bojovať na Ukrajinu. O týchto praktikách už v máji tohto roku písal Busines Insider India a niekoľko ďalších médií. V posledných dňoch sa to päť ozvučilo a vyjadrila sa na to aj samotná vláda Kuby. Teraz objektívne vysvetlím, ako Rusko porušuje medzinárodné právo, keď je niekomu ponúknutá práca a namiesto toho je nútene poslaný do vojny.

Porušenie medzinárodného práva

Sľúbiť niekomu prácu a namiesto toho ho poslať do vojny bez jeho súhlasu, alebo bez poskytnutia presných informácií je porušenie rôznych medzinárodných zákonov a princípov. Nižšie uvádzam o aké ide a čo presne znamenajú.

Nútená práca

Pri tomto bode Rusko porušuje medzinárodné normy proti nútenej práci, ktoré sú zakotvené v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o nútenej práci (č. 29) a Protokol k Dohovoru o nútenej práci (č. 105). Tieto nástroje zakazujú používanie nátlaku, alebo podvodu na prinútenie jednotlivcov k práci, vrátane vojenskej služby.

Porušovanie ľudských práv

V tomto prípade pracujem priamo so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a opieram sa o články 3 a 5. Posielanie jednotlivcov do vojny bez ich súhlasu alebo pod falošnou zámienkou znamená porušenie práva na život, slobodu, bezpečnosť a právo nebyť vystavený krutému zaobchádzaniu.

Ďalej pracujem s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach v ktorom sa opieram o článok 8 odsek 3 (c)(ii). Tu je vyžadovanie nútenej, alebo povinnej práce takisto jasne zakázané aj so zreteľom na vojenskú službu, ktorá je povolená iba v rámci zákonnej národnej služby.

Právo na slobodu pohybu

Nátlak alebo klamanie jednotlivcov, aby sa zúčastnili na vojne, tiež porušuje ich právo na slobodu pohybu, ktoré zaručuje článok 13, obsiahnutý v Humanitárnom medzinárodnom práve. Slobodne sa pohybovať na vojnovom fronte je asi aj tak nemožné a navyše, slobodné opustenie bojiska Rusi trestajú rýchlou popravou.

Záver

Ruské špinavé praktiky porušujú všetky vyššie spomenuté body a definitívne ide o obchodovanie s ľuďmi. Samozrejme žiadne nové prekvapenie v rámci Ruskej federácie, veď kto už by bol prekvapený keď vývrheľ robí bordel. Tejto krajine vždy boli a sú právne normy medzinárodného charakteru úplne ukradnuté. Čo je však najsmutnejšie, Rusi nedokážu rešpektovať ani minimum zo základných ľudských práv.

Odkaz

Rusko predstavuje pre Slovensko ohrozenie mieru, tvrdú chudobu, či diktatúru a existuje veľa politikov, ktorí sú priklonení k Putinovi. Patria medzi nich Robert Fico a strana Republika, ktorí nás ťahajú práve k Rusku, čím ohrozujú budúcnosť nás všetkých. Poďme spraviť všetko pre to, aby sme spolu s vami a so všetkými, ktorí nám pomôžu, zastavili najväčšie ohrozenie našej krajiny. Vo voľbách krúžkujte správne.

 

Matej Galo – Kandidát na poslanca č. 115 za stranu Sloboda a Solidarita

Zameranie – Medzinárodné právo

Teraz najčítanejšie

Matej Galo

Matej Galo študoval medzinárodné právo vo Veľkej Británii. V strane Sloboda a Solidarita je členom odborných tímov pre zahraničné veci a obranu. Podporuje pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. Hĺbkovo sa venuje medzinárodnému právu porušovanému na Ukrajine a pracuje na zlepšení postavenia Slovenska v medzinárodnom spoločenstve.