Denník N

Čo je to Social Design?

O interdisciplinárnej letnej škole Holis a iných relevantných projektoch.

Koncom leta som sa zúčastnila na záverečných prezentáciách letnej školy Holis ako hosť. Mojou úlohou bolo poskytnúť feedback skupinám študentiek a študentov na prezentované projekty. Čo sa deje keď sa zíde interdisciplinárna spolupracujúca a vzdelávacia komunita, ktorá sa zaoberá najkritickejšími ekologickými a sociálnymi výzvami našej doby? Tak napríklad praktizuje sociálny dizajn prostredníctvom dizajnérskeho myslenia (Design Thinking), ktoré už dávnejšie presahuje navrhovanie tvarov úžitkových predmetov. Termín sociálny dizajn sa začal používať pred niekoľkými rokmi v rámci úžitkového umenia, dizajnu a iných spoločenskovedných disciplín ako názov pre širokú prax, ktorá zahŕňa Design Thinking a ktorej jedným z hlavných princípov je dizajn zameraný na človeka (HCD). Dizajn bol definovaný aj ako „vytvorenie niečoho podľa plánu“. V tradičných kontextoch je to zvyčajne výrobok, služba, vybudované prostredie, informačný systém, infraštruktúra alebo technológia určená na konkrétny účel.

Sociálny dizajn oddeľuje proces dizajnu od artefaktov, ktoré vytvára, a aplikuje ho na komplexné sociálne výzvy na úrovni systémov. Sociálny dizajn je vytváranie nových sociálnych podmienok v mestách, firemných kultúrach, komunitách alebo tímoch so zamýšľanými výsledkami hlbšej občianskej alebo kultúrnej angažovanosti a zvýšenej kreativity, odolnosti, rovnosti, sociálnej spravodlivosti a ľudského zdravia. Na ceste k týmto novým sociálnym podmienkam sa často vyvíjajú produkty a služby, ktoré sú však prostriedkom na dosiahnutie cieľa, súčasťou väčšieho systému, ktorý zahŕňa neviditeľnú sociálnu dynamiku, ako aj artefakty. Možno to znie príliš neprakticky až zbytočne, ale domnievam sa, že práve v zdieľanej ľudskej kreativite, ktorá je ukotvená v bezpečnom prostredí je naša budúcnosť. Vyrábať a predávať ďalšie a ďalšie veci už nie je tak celkom v stredobode záujmu dizajnéra/dizajnérky. Učíme sa celý život a ja som sa na záverečných prezentáciách letnej školy veľa naučila o procesoch práce verejnoprospešných združení, ktoré ostávajú verejnosti skryté.

Tento rok sa na škole Holis zúčastnilo 21 účastníkov z Poľska, Španielska, Dánska, Maďarska, USA, Talianska, Mexika, Kostariky, Nemecka a Portugalska. Predstavili svoje projekty pod názvom „BUDOVANIE ODOLNOSTI MVO“ a poskytli pohľad na svoj proces navrhovania, inšpiráciu a výsledky.

Partnerstvá 

Jednou z priekopníčok tohto typu dizajnérskeho myslenia je pedagogička na bratislavskej FAD STU Michala Lipková. Nikoľkokrát sa letnej školy zúčastnila ako mentorka. Od roku 2013 je výkonnou riaditeľkou kolaboratívnej platformy Flowers for Slovakia, ktorá sa zameriava na propagáciu slovenského dizajnu v zahraničí. V roku 2017 spoluzaložila hardvérový startup Benjamin button. Vo svojich ateliéroch skúma so študentami aplikovaný výskum a spoluprácu s praxou v oblasti nových ekonomických modelov, obehového hospodárstva a sociálnych inovácií. Prostredníctvom kreatívnych spoluprác sa snaží prepájať výskum s praxou, s dlhodobým cieľom podporenia pozitívneho dopadu na lokálne životné prostredie a komunity. Participatívne a intervenčné stratégie sú často o hľadaní možností pretvárania, usmerňovania a nastavovania systémov. Okrem klasického procesu navrhovania ponúka sociálny dizajn veľa metód z iných disciplín, ako je škálovanie, fundraising, tvorba kampaní alebo lobovanie. Snaží sa zavádzať inovácie v miestnom kontexte a s ohľadom na potreby miestnych komunít alebo krajiny.

Témou školy Holis 2023 bolo Budovanie odolnosti občianskeho neziskového sektoru. Deväťdňový intenzívny program sa snažil študentov a študentky naučiť základné mäkké zručnosti interdisciplinárnej spolupráce pri práci na reálnych odolných riešeniach pre mimovládne organizácie a organizácie vo Visegrádskom regióne. Účastníci Školy Holis robili v reálnom svete zmeny už roky tým, že pracujú na sociálnych a environmentálnych otázkach a úzko spolupracujú s mimovládnymi a neziskovými organizáciami, aby sa zaoberali riešením ich výziev a potrieb. Teraz viac ako kedykoľvek predtým, organizácie potrebujú budovať odolnosť zvnútra, aby prežili a prosperovali v dnešnej „permanentnej kríze“. Kognitívne schopnosti a motivácie účastníkov z rôznych oblastí a kútov sveta cielia na to, aby pomohli konkrétnym lokálnym komunitám. Výsledky letných škôl implementujú ich miestni partneri v rôznych častiach Európy. Medzi najdôležitejšie výstupy považujem vybudovanie funkčnej siete vzájomných vzťahov a úctyhodný počet zainteresovaných partnerov. Tento rok sa k nim pridalo Združenie ekológov Centrum Veronica v českom Hostětíne, kde sa posledný ročník konal. Škola Holis 2023 je súčasťou projektu Places to Grow podporujúceho 11 organizácií, ktoré pracujú s témou raného rozvoja detí v Českej republike, Maďarsku a Slovensku.

Foto Luc Kordas #holis #weareholis #holisschool #holisresilience

Výstupy

Interdisciplinárnu školu jej zakladateľ Maxim Dedushkov zadefinoval takto: „Je to ako keby sa tu stretli John Thackara, Elon Musk a Daniel Kahneman“. Teda priekopník ekologického dizajnu, podnikateľ, ktorý chce letieť na Mars, a psychológ, ktorý získal Nobelovu cenu za psychoekonomiku. Škola má ambiciózny program, ale predstavy o budúcnosti sú vždy veľmi ambiciózne. A často aj bláznivé. Tieto bláznivé experimenty si tento rok na vlastnej koži vyskúšali pracovníčky a pracovníci troch združení: NoBadKid z Maďarska, združenie poskytuje vzdelávanie, podporu a starostlivosť deťom a mladým ľuďom, ktorí sú kvôli svojmu správaniu označovaní za „problémových“. Férová škola v Českej republike združuje základné školy, ktoré sa usilujú o zlepšenie kvality a otvorenosti vzdelávania, získavajú odbornú podporu Férových škôl v rámci certifikačného procesu. Cesta mladých na Slovensku vychováva a vzdeláva deti a mládež zo znevýhodnených podmienok. Lepšie výsledky a akademický pokrok detí zabezpečuje cez doučovania v komunitnom centre Edubox. Oceňujem veľkú odvahu všetkých zainteresovaných vôbec sa týmto otázkam venovať a ešte aj ísť s kožou na trh – priznať svoje slabosti a problémy. Ale v tom často tkvie sila (resilience) projektov.

Maxim a diváci a diváčky záverečných prezentácií, september 2023

Mohlo to dopadnúť všelijako, a stále to všelijako dopadnúť môže. V procesoch sociálneho dizajnu nemáme nikdy stopercentnú istotu, že ideme správnou cestou. Jednou z možností je vyhodnocovať splnenie cieľov a predpokladaných výsledkov. Výsledky už sú. Táto mentálna (a občas aj fyzická) práca zmenila a vylepšila aspoň niekoľkým jedincom životy. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Holis je kolektív profesionálov, ktorí podľa vlastných slov pracujú na projektoch, ktoré nás približujú k spravodlivejšiemu a udržateľnejšiemu svetu. Odporúčam sledovať tento dream team aj naďalej, či už vás zaujíma dizajn, sociálna práca, nové technológie, manažment či potravinársky priemysel. Alebo iba normálnejšie fungovanie vo svete plnom problémov. Podľa jednej z organizátoriek Justyny Turek vítaný je každý a každá, kto chce meniť svet a učiť sa!

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy Kreatívna Európa