Denník N

#Sieť nepočíta s ministrom, ale s pacientom

#SIEŤ nepočíta s ministrom, ale s pacientom
MUDr. Peter Stachura vo svojom článku v Denníku N napísal, že #SIEŤ s ministrom zdravotníctva nepočíta. Má vo veľkej miere pravdu – #SIEŤ totiž počíta predovšetkým s pacientom, na ktorého orientuje všetko svoje úsilie v oblasti zdravotníctva, predovšetkým Naším cieľom je zásadné zlepšenie a skvalitnenie služieb, ktoré štát ľuďom za ich odvody vo forme zdravotnej starostlivosti poskytuje. Zároveň je však #SIEŤ dostatočne pripravená, aby svoje predstavy vedela po voľbách uviesť do praxe. V čom sa doktor Stachura zásadne mýli, je práve v spochybňovaní významu opatrení, s ktorými v oblasti zdravotníctva do verejnej služby prichádzame. Bagatelizovanie skrátenia čakacích lehôt je totiž krokom vedľa.

#SIEŤ nepočíta s ministrom, ale s pacientom
MUDr. Peter Stachura vo svojom článku v Denníku N napísal, že #SIEŤ s ministrom zdravotníctva nepočíta. Má vo veľkej miere pravdu – #SIEŤ totiž počíta predovšetkým s pacientom, na ktorého orientuje všetko svoje úsilie v oblasti zdravotníctva, predovšetkým Naším cieľom je zásadné zlepšenie a skvalitnenie služieb, ktoré štát ľuďom za ich odvody vo forme zdravotnej starostlivosti poskytuje. Zároveň je však #SIEŤ dostatočne pripravená, aby svoje predstavy vedela po voľbách uviesť do praxe. V čom sa doktor Stachura zásadne mýli, je práve v spochybňovaní významu opatrení, s ktorými v oblasti zdravotníctva do verejnej služby prichádzame. Bagatelizovanie skrátenia čakacích lehôt je totiž krokom vedľa.
Priority podľa pacienta
Ale po poriadku. #SIEŤ dva týždne dozadu priblížila to, čo dnes pacient vníma prioritne. Každý pacient – ten, ktorý sedí v čakárni, i pacient so závažným ochorením, čakajúci mesiace na špeciálne vyšetrenie. Ale aj pacient, potrebujúci operáciu na vyliečenie choroby, na ktorú sa síce neumiera, ale ktorá výrazne zhoršuje kvalitu jeho života. Je snáď riešenie týchto závažných restov v čakacích dobách nepodstatné, či nebodaj významovo prázdne? Apropo, nie sú práve odkladané zákroky častokrát príčinou zhoršeného stavu pacienta a jeho beznádeje?
Áno, sú! To bol dôvod, prečo sme na tlačovke k zdravotníctvu obrátili pozornosť na pacienta a jeho najčastejšie problémy. Nemá snáď byť zdravotníctvo propacientsky orientované? Áno, má.
Aj preto sme poukázali na viacero kľúčových reforiem, ktoré zrealizujeme ako prvé. Už spomínaná hmotná zodpovednosť , zákaz schránkových firiem, centrálny nákup, ale aj benchmarkovanie jednotlivých položiek predstavujú len štvrtinu plánovaných opatrení, ktoré # SIEŤ v prípade mandátu v zdravotníctve zavedie.

Chýba predovšetkým motivácia
Ak by doktor Stachura poznal program #SIETE, vedel by, že cieľom #SIETE je práve prechod na fungovanie zdravotníctva na všetkých úrovniach prostredníctvom motivácií. To znamená, že napríklad pri poskytovateľoch bude hodnotenie ich služieb viazané nielen na hospodárske výsledky, ale najmä na kvalitu služieb a spokojnosť pacientov. Naším cieľom bude meranie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to aj s prispením informovaného pacienta, ktorý bude motivovaný k zodpovednosti za svoje zdravie.
#SIEŤ zavedie jasné pravidlá pre zazmluvňovanie poskytovateľov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Definovaním štandardu zdravotnej poisťovne otvoríme otázku dobrovoľného pripoistenia, ktoré bude motivovať poisťovne k samotnej súťaži o pacienta.

Programy pre matky i seniorov
Poznáme problémy slovenského obyvateľstva spojené so starnutím obyvateľstva. Uvedomujeme si obrovský nedostatok a poddimenzovanú sociálnu starostlivosť, práve preto je v našej pozornosti vypracovanie a uplatnenie Programu pre matku a dieťa a Programu starostlivosti o seniorov a geriatrických pacientov. A kedže rátame s kvalitnou a komplexnou reformou zdravotníctva, neobchádzame ani implikáciu sociálnych reforiem s adekvátnym odborným zastúpením nezávislých expertov bez politického trička.

Ak chceme dizajnový eko-dom, pred samotnou stavbou musíme začať s výberom kvalitných materiálov, správnym projektom a položením dobrých základov. Zdravotníctvo nemá dobré základy a materiál kričí po obnove, je preto nereálne dizajnovať jeho interiér do najmenších detailov, pokiaľ sme neozdravili základy a nenačrtli jasný koncept nápravy. #SIEŤ jasný plán na skutočnú reformu takéhoto komplexného organizmu má a bude si naň prostredníctvom novej generácie verejnej služby pýtať od ľudí mandát.

Teraz najčítanejšie

Lucia Copáková

Vyštudovala LFUK v Bratislave, v roku 2010 získala špecializáciu v odbore lekárska genetika a v roku 2012 aj špecializáciu v odbore finančný manažment v zdravotníctve, od roku 2010 vedie oddelenie lekárskej genetiky v Národnom onkologickom ústave.