Denník N

O Vjetnamsko – Smolinskej Duongovici

Čuješ, Marcin, pamatáš jak sem ųonskí rok v jeseňi z páleňice na Búroch prímo do Tvojého bistra došeų?

A jak sem Ťi pri Vašej špičkovej poléfce Pho Bo počas viprávjaňá o mojich domácích destilátoch navrheų,

že co tak spravit destilát ochucení ňekeríma ingredijencijama, keré v bistri ponúkaš, lesik bis´ to nesceų…

A Tis´ otpovidaų, že to je velice zaujímavá mišlénka, že bi sem sa o to ňekedi pokúsit snat aj moheų…

A na jaro f temto roku dokázaųs´, že na ten múj nápad spravit destilát jakože Tvojého bistra nezapomjeųs´,

lebo na moje narodzeňini dvje ze štirech ingredijencijí, o kerích sme sa viprávjali, mi donéseųs´,

s ňima sem sa uš pret ňekolkíma mjesícama pohráų, fčil uš enem na dobrí kvas čekajú,

a další dvje ingredijencije uš též na chalupje mám. Ti za alchimistickím spracováňím uš duchší čas naríkajú…

A pretfčérem, f pátek, sem dostaų ot Juru s Radkem voňavučké ščavnatučké šupki hroznú Muller Thurgau,

ti, hroznovú ščavu zásobené šupki, sem ešče f ten istí deň do náďejného kvasu spracovaų –

hňedím sųaďidlem z ázijskej cukrovej trsťini sem ich do sítosci a do karamelovej chuci ocukrovaų,

enzímček na lepší skvapalňeňí šupek a kvasinki na jejich hubší a voňavjejší prekvaseňí sem pridaų…

a fčil, kamaráde, mosíme obá dvá ňekolko tídňú uš enem velice prevelice trpjelivje čekat…

no a ňekedi koncem novembra alebo začátkem decembra ti spracované ingredijencije s hotovím kvasem uš enem zmíšat…

a potem … z velikú náďejú naščívit na Búroch spoųem Cintulovu špičkovú páleňicu,

abi sme si odnésli otád jeďinečnú, originálňí, voňavučkú domácí pálenku: Vjetnamsko – Smolinskú Duongovicu.    

17.09.2023 – 18.09.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...