Denník N

Vyvlastnenie Medeného hámra

Žiadosť poslancom Banskej Bystrice o iniciovanie vyvlastnenia areálu Medeného hámra, pamiatkovej zóny, ktorá je významnou súčasťou dejín od mestských a regionálnych po európske a svetové.

Medený hámor prešiel zo štátnych do súkromných rúk pred desiatimi rokmi. V mestskej kronike sa síce píše o snahách premeniť ho na banícke a hutnícke múzeum a na dielne pre umelecké remeslá, avšak, nestalo sa tak. Navrch mali tí, ktorí sa verejnosti dodnes smejú do tváre. Noví vlastníci, Ján a Zdenka Hudobovci síce kúpili komplex historických pamiatok v blízkosti centra mesta, ale nechali ho chátrať a dokonca čelia obvineniam z úmyselného poškodzovania jednej z pamiatok.

Hudobovci vlastnia aj zámožné sídlo Pod Hrádkom v Badíne. Podnikajú prostredníctvom viacerých spoločností so širokým portfóliom, niektoré so sídlom v Kalifornii a z neoficiálnych zdrojov viem, že sa tam často zdržiavajú.

Snažím sa uveriť, že vnímajú súčasné zmeny v našej spoločnosti a snažím sa odhadovať hrozby. Pretože záchrana Medeného hámra nie je iba finančný problém. Ja môžem čeliť žalobe za poškodzovanie dobrého mena a nevylučujem, že primátor mesta vníma hrozbu ešte silnejšie. Banská Bystrica, ale aj Slovensko sú malé, podnikatelia sa navzájom poznajú a niektorí sa vo svojich firmách spájajú, čím zväčšujú aj konexie na správnych miestach. Predstavujem si, že tlaky na primátora mesta sú veľké a pokus o vyvlastnenie majetku jedného z podnikateľov môže byť pre neho príliš náročný. Mestský úrad aj na základe odpovede na moju poslednú infožiadosť nepodniká kroky na získanie pamiatok.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, odhlasovanie žiadosti o vyvlastnenie v mestskom parlamente by rozložilo hrozby a bolo by aj logickým pokračovaním snáh o záchranu Medeného hámra smerom zdola nahor. Verím, že rada je na vás. Ste garantmi verejného záujmu, ktorý je v prípade Medeného hámra ignorovaný.

Nemôžeme tolerovať, že sa majitelia pamiatok nevyjadrujú k výsledkom participatívnych procesov a predstavám občanov o budúcnosti areálu, ale ani o svojich vlastných plánoch, že si založili občianske združenie troch blízkych podnikateľov bez občianskych aktivít, že si nenašli čas, alebo drobné na prekrytie dier v strechách a že dokonca nasmerovali odkvapovú rúru do interiéru historickej pamiatky.

Žiadam vás zareagovať na širokú aj odbornú verejnosť, ktorá najmä vďaka občianskemu združeniu ZA! Medený hámor ukázala veľkosť verejnej požiadavky. Pripomeniem aktivity združenia Spolka, množstvo stretnutí verejnosti v areáli Medeného hámra, komentované prehliadky, workshopy, koncerty, stretnutia odborníkov, pamiatkárov, viacero diskusií, prednášok, výstav, článkov, reportáží v médiách regionálnych aj celoštátnych. Pripomeniem aj zriadenie pracovnej skupiny pri mestskom úrade, financovanie participatívnych procesov a odkúpenie dvoch najstarších pamiatok.

Požadovať vyvlastnenie Medeného hámra je nielen o Medenom hámri, je o tvorbe slušnej spoločnosti a zvykoch brániť verejný záujem. Kým budú chýbať odvážne rozhodnutia, budeme tu od toho najneviditeľnejšieho obyvateľa až po primátora mesta žiť v bezradnosti, vo vyhorení a tiež v pokrytectve a klamstvách.

Podklady pre možné úmyselné poškodzovanie pamiatky som párkrát zverejnila a veľmi rada ich poskytnem komukoľvek. Viem si predstaviť, že nakoniec dôjde k rýchlejšiemu mimosúdnemu vyrovnaniu, alebo aj to, že súd bude trvať roky a medzitým strecha pamiatky spadne, … Ale to už nebude na vašich morálnych pleciach.

Zásadná obrana verejného záujmu dá ľuďom nádej, odvahu aj chuť zapájať sa do verejného života. Narastie tiež počet tých, ktorí budú zvažovať čo si môžu a nemôžu dovoliť a ako by sa mali k verejnosti správať.

 

Teraz najčítanejšie